24°   dziś 28°   jutro
Niedziela, 21 lipca Daniel, Daniela, Dalida, Wiktor, Wawrzyniec

Małopolska nowoczesnym gettem Europy? Zakazy w kolejnych gminach?

Opublikowano 23.01.2020 07:52:00 Zaktualizowano 23.01.2020 07:56:26 top

Jeśli w Programie Ochrony Powietrza zostaną wdrożone działania, które proponuje Małopolski Urząd Marszałkowski, wówczas rzeszy Małopolan nie będzie stać na ogrzewanie swoich domów. Czy Małopolska się wyludni i zostaną tam tylko ci, których stać na zakup urządzeń grzewczych spełniających najostrzejsze wymagania na świecie? - pyta w swoim felietonie Artur Krasowski – Konstruktor kotłów na paliwa stałe, Wykładowca w dziedzinie OZE.

11 lutego 2019 roku w Krakowie podczas konsultacji pn. Porozmawiajmy o powietrzu usłyszeliśmy przedstawicielkę organizacji Client Earth. Sugerowała ona wprowadzenie zakazów w całej Małopolsce. Obecnie realizowany jest scenariusz, którego finałem może być zakaz spalania paliw stałych na obszarze województwa małopolskiego. Kolejnymi strefami po Krakowie, które ma objąć zakaz spalania paliw stałych to miejscowości uzdrowiskowe. Zakazy mogą być wprowadzone w gminie Krynica-Zdrój, Muszyna, Piwniczna-Zdrój, Rabka-Zdrój, Szczawnica, Sękowa, Uście Gorlickie. Po wprowadzeniu zakazów w gminach uzdrowiskowych, można się spodziewać rozszerzania ich dalej, na wszystkie sąsiadujące gminy. Scenariusz taki dotyka „obwarzanek” krakowski, gdzie głośno się mówi o tym, żeby wprowadzić zakazy w 13 sąsiadujących gminach.

Jeśli mieszkańcy Małopolski (i nie tylko Małopolski) nie zablokują wprowadzania tych zakazów, będą musieli ogrzewać swoje domy energią ze słońca, z gazu lub elektryczną.

Wszyscy wiedzą, że energia słońca nie może być rozpatrywana jako źródło ogrzewania domów. Nie na naszej szerokości geograficznej i nie przy obecnym stanie techniki, który nie pozwala na jej ekonomiczne magazynowanie. Na całym świecie trwają eksperymenty z magazynowaniem energii słonecznej, jednak są one w powijakach i nic nie wskazuje na to, by w rozsądnym do przewidzenia czasie pojawiła się technologia, która to magazynowanie umożliwi.

Zobacz również:

Gaz promowany jako alternatywa dla paliw stałych, nie jest powszechnie dostępnym nośnikiem energii. Nie ma technicznych możliwości doprowadzenia gazu do każdego miejsca w Małopolsce. Gaz jest jednym z najdroższych nośników energii, którego cena składa się z wielu pozycji. Mnogość składników z których otrzymamy cenę gazu powoduje, że jest niezwykle trudno wyliczyć wzrost kosztów ogrzewania dla tego paliwa. Obecnie należy zapłacić za gaz (często znacznie) powyżej 2 zł/m³.Gaz w sieci musi mieć ciepło spalania nie mniejsze niż 34 MJ/m³, o czym mówi Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej. Przy takich założeniach cena 100 GJ energii z gazu (tyle potrzebuje do uzyskania komfortu cieplnego niewielki stary dom), wyniesie znacznie powyżej 6000 zł. Tę samą ilość energii zawierają około 4 tony węgla o kaloryczności 25 MJ/kg, który będzie kosztować ponad 3000 zł lub około 6 ton suchego drewna. Ponieważ drewna nie kupujemy wg wagi, równoważną ilością 6 ton drewna jest od 11 m³ do 15 m³. Dla mieszkańców kupujących drewno, koszt ogrzewania jest niższy od węgla, natomiast dla jeszcze większej grupy mieszkańców, ten koszt jest znikomy, ponieważ pozyskują je z własnego lasu.

Dla ludzi w dobrej sytuacji materialnej, którzy do tej pory ogrzewali się węglem, przejście na gaz jest obciążeniem, któremu mogą starać się podołać dokonując przetasowań w domowym budżecie. Jeśli zrezygnują z innych wydatków, które nie są niezbędne do egzystencji, takich jak: wczasy, obozy dla dzieci, rowery czy inny sprzęt sportowy, będą w stanie ponieść znacznie wyższe koszty ogrzewania. Jednak ludzie, którzy mają najniższe emerytury/renty, i do tej pory palili tylko drewnem z własnego lasu, żeby pokryć te wydatki musieliby zrezygnować z wydatków umożliwiających im egzystencję. Dla tej grupy ludzi urzędnicy nie mają żadnej realnej propozycji.

Podczas konsultacji w Krakowie 15 stycznia, wypowiadał się mieszkaniec tego miasta, który zlikwidował kocioł węglowy. Postępował zgodnie z wytycznymi urzędu. Miejsce węglowego miał zająć kocioł gazowy. Likwidacja kotła węglowego spowodowała, że rodzina przez trzy lata była pozbawiona centralnego ogrzewania, ponieważ likwidowaniem palenisk zajmuje się inna komórka niż ta, która udziela pozwoleń na gaz. Tylko dzięki temu, że są to ludzie zamożni, stać ich było na dogrzewania się „farelkami”. Co z tymi których nie stać na gaz czy prąd; zlikwidują im palenisko i pozostawią bez ogrzewania? Wiele takich przypadków pokazywały ostatnio media, więc pozostawienie mieszkańców bez ogrzewania jest bardzo prawdopodobne.

Ogrzewanie gazem to nie tylko znacznie wyższe koszty, które systematycznie będą rosły z powodu wzrostów cen gazu, ale także przebudowa instalacji grzewczej jeśli wcześniej był w domu kocioł, lub budowa całej nowej instalacji grzewczej, jeśli w domu był piec. Koszty te, zwłaszcza budowa nowej instalacji, przekraczają koszt zakupu samego źródła ciepła. Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze koszt budowy przyłącza gazowego, jeśli akurat w danym miejscu występują takie możliwości techniczne.

Do bardzo wysokich kosztów wszystkich operacji związanych z przejściem na ogrzewanie gazowe, dochodzi bardzo poważne zagrożenie rychłym wprowadzeniem zakazu spalania paliw gazowych. Gaz tak samo jak węgiel jest paliwem kopalnym. Ogłoszenie przez parlament europejski kryzysu klimatycznego spowodowało wzmożone prace mające na celu jak najszybsze zakazanie spalania węgla i gazu. Dziś nikt nie wie, czy ten zakaz zostanie wprowadzony i kiedy. Jednak istnieje realne ryzyko jego wprowadzenia. W wielu krajach Europy Zachodniej ten zakaz już został wprowadzony. Myślące perspektywicznie władze państw zachodnich już proponują bardzo wysokie dotacje do wymiany kotłów. Likwidacja ogrzewania gazowego i zastąpienie go ogrzewaniem na pellet lub drewno, jest dotowana tak wysoko, że można pokryć koszty całej inwestycji. Dużym zainteresowaniem cieszy się drewno, gdyż jest znacznie czystszym i bardziej ekologicznym paliwem niż pellet. Tymczasem w Małopolsce ma miejsce sytuacja dokładnie odwrotna. Promuje się gaz, który wkrótce będzie zakazany, jednocześnie planując zakaz spalania biomasy, w tym drewna. Co zrobią ludzie, którzy poniosą ogromne koszty inwestycji związanej z przejściem na gaz (krajowe dotacje pokrywają tylko część kosztów), gdy – może nawet przed ich ukończeniem – wprowadzony zostanie zakaz używania gazu?
Skoro urząd marszałkowski chce zmian w POP, to najlepszą zmianą dla Małopolski jest w tej chwili dopuszczenie możliwości instalowania różnych urządzeń spalających drewno, a nie tylko niezwykle drogiej instalacji zgazowującej, którą obecnie dopuszcza uchwała antysmogowa. Jednak w przypadku wprowadzenia zakazów również z takich instalacji nie będzie można korzystać.

Kolejne źródło ciepła, to energia elektryczna. Dostępna jest powszechnie lecz niestety jest to energia najdroższa. 100 GJ energii elektrycznej kosztuje blisko 18 000 zł, trzy razy więcej niż gaz, sześć razy więcej niż węgiel i kilkanaście razy więcej niż drewno kupowane z LP.  Zużycie energii elektrycznej można obniżyć instalując pompę ciepła, tylko że wcześniej trzeba dokonać termomodernizacji budynku kosztującej kilkadziesiąt tysięcy złotych. Sama pompa też nie jest tania a jej zainstalowanie to w przypadku pompy gruntowej, kolejne kilkadziesiąt tysięcy. Jest to inwestycja wyłącznie dla bardzo zamożnych obywateli. Z tego powodu w Polsce i na świecie pompy ciepła stanowią maleńki odsetek instalacji grzewczych, podobnie jak najzamożniejsi ludzie stanowią maleńki odsetek społeczeństwa.
Urząd marszałkowski proponując zmiany w POP nie przedstawił żadnej analizy z której wynikałoby, jakie są możliwości sieci gazowych i sieci energetycznych. Małopolska jest terenem górzystym i budowa sieci gazowej, która zabezpieczy dostawę paliwa gazowego do wszystkich potrzebujących jest niemożliwa. Trochę inaczej wygląda sytuacja sieci energetycznych. Energia elektryczna doprowadzona jest niemal do każdego domu. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę z tego, że przepustowość sieci jest mocno ograniczona. Energetykom budującym sieć nawet do głowy nie przyszło, że kiedyś będzie ona wykorzystywana do zasilania urządzeń grzewczych. Jeśli zostaną włączone grzejniki elektryczne w gospodarstwach, gdzie wcześniej zlikwidowano paleniska, sieć tego nie wytrzyma i nastąpi blackout. Tego urzędnicy z urzędu marszałkowskiego chyba nie przewidzieli, bo nie przedstawiono żadnej analizy, z której można by się dowiedzieć, czy dostarczenie tak dużej ilości energii elektrycznej jest w ogóle możliwe. Nie ma też przedstawionych propozycji, kto miałby sfinansować modernizację sieci. Niezależnie od tego należałoby dokonać analizy bezpieczeństwa dostawy energii elektrycznej do domów. Zakłady energetyczne dysponują danymi o ilości awarii sieci i przestojach w dostawie energii. Trzeba też wziąć pod uwagę, że z powodu zamian klimatycznych awarie mają coraz większy zasięg, a przerwy w dostawie energii są dłuższe.

Zarówno ogrzewanie gazem jak i ogrzewanie prądem bezpośrednio, czy z użyciem pompy ciepła, wymagają ciągłej dostawy energii elektrycznej. Czy twórcy POP brali to pod uwagę, wszak zlikwidowanie urządzeń na paliwa stałe, które bardzo często są niezależne od energii elektrycznej, pozbawia podczas awarii sieci możliwości ogrzewania domu, potrzeby człowieka równej z potrzebami fizjologicznymi.

Z początkiem roku 2020 w całej Unii Europejskiej wprowadzono regulację znaną powszechnie jako ekoprojekt, który nakłada obowiązek ograniczenia emisji urządzeń do niezwykle niskiego poziomu. O tym, że będą takie ograniczenia producenci wiedzieli od bardzo dawna, bowiem procedowanie w parlamencie europejskim trwało ponad 10 lat. Ten czas pozwolił producentom przygotować się do tego i obecnie na rynku dostępne są urządzenia, które spełniają te bardzo rygorystyczne parametry. Parametry kotłów na paliwa stałe zostały doprowadzone do takich, jakimi charakteryzowały się kotły gazowe, które zainstalowane są w jeszcze wielu domach. Nawet na warunki Europy Zachodniej ekoprojekt podnosi poprzeczkę niezwykle wysoko. Mimo tego w Małopolsce trwają zabiegi o to, żeby te parametry zaostrzyć wielokrotnie. Przed wprowadzeniem uchwały antysmogowej urząd marszałkowski zlecił ekspertyzy, które dowiodły, że parametry ekoprojektu są wystarczające do tego, żeby uzyskać poprawę stanu powietrza do oczekiwanego poziomu. W załączniku do uchwały możemy przeczytać: „Pomimo zwiększonego kosztu inwestycyjnego w pierwszej fazie wdrażania ograniczeń korzyści płynące z rozwiązania będą długofalowe…”
Dlaczego w tej chwili próbuję się podnieść poprzeczkę do poziomu nierealnego dla krajowych urządzeń? Być może dlatego, że jak powiedziała działaczka antysmogowa podczas konsultacji w Krakowie 15 stycznia br., chcą doprowadzić do tego, by powietrze było zgodne z sugestiami WHO.

Propozycje WHO nie są obowiązującym prawem i pokazują jedynie jaki poziom można uznać za neutralny. Na mapie pokazującej zanieczyszczenie powietrza na świecie w czasie rzeczywistym widać, że tylko w nielicznych miejscach Europy uzyskiwany jest poziom zanieczyszczeń uznawany przez WHO jako neutralny. Większość krajów europejskich znacznie bogatszych od Polski przekracza znacznie poziomy zalecane przez WHO. Pomysł aktywistów antysmogowych jest mrzonką, którą sfinansować mają obywatele z własnej kieszeni i ze środków publicznych. Ponieważ te ostatnie dla znacznej części społeczeństwa są niedostępne, proponuje się obciążyć kosztami gminy i nałożyć na nie obowiązek finansowania tej fantazji. Ten wydawać by się mogło szczytny cel, staje się w finansowych realiach Polski fanaberią, gdyż państwa o nieporównywalnie większej zamożności mieszkańców niż Polacy nie oddychają powietrzem, które WHO określa jako neutralne, gdyż nie stać ich na to.

Realizowany w Małopolsce projekt dotyczący poprawy jakości powietrza wspomagany jest bardzo dużymi środkami z projektu LIFE. W końcowej fazie realizacji projektu, należy wykazać się założonymi wskaźnikami. Jeśli wskaźniki nie zostaną osiągnięte może grozić to zwrotem części lub całości dotacji. Niewykluczone, że zarządzający projektem obawiając się uzyskania stosownych wskaźników, próbują za wszelką cenę ratować sytuację i dlatego próbują przeforsować zakazy spalania paliw stałych i ograniczyć parametry urządzeń do poziomu niemożliwego do zrealizowania w proponowanym czasie.

Czy mieszkańców Małopolski, która ma najmniejsze gospodarstwa w Polsce i gdzie aż kilka gmin to gminy najbiedniejsze w Polsce, stać na finansowanie równie pięknego co i nierealnego celu?
Artur Krasowski
 
Artur Krasowski – Konstruktor kotłów na paliwa stałe, Wykładowca w dziedzinie OZE. Entuzjasta najtańszego wytwarzania energii i propagator tych technologii. Od kilkudziesięciu lat zajmuje się zagadnieniami spalania. Konstruuje kotły na paliwa stałe specjalizując się w konstrukcjach z załadunkiem ręcznym o najniższej emisji zanieczyszczeń. Prowadzi wykłady na temat odnawialnych źródeł energii uwzględniając zagadnienia magazynowania i dystrybucji energii, a szczególnie ciepła. Twórca działów badawczo rozwojowych w zakładach produkujących kotły na paliwa stałe. Autor wdrożonych konstrukcji kotłów spełniających wymagania 5 klasy.

Komentarze (33)

Spokojny
2020-01-23 08:14:24
10 15
To jest własnie debilizm obecnego rządu, firmy państwowe mogą palić węglem (elektrownie) osoby prywatne nie. A nasz rząd dodatkowo sponsoruje wydobycie węgla z moich podatków, którym to ja nie będę mógł wnet palić.
Odpowiedz
Manitou
2020-01-23 08:29:47
15 13
@Spokojny ty naprawdę taki głupi jesteś czy tylko udajesz?Jak byś czytać ze zrozumieniem umiał to byś wyczytał że to ta praworządna Unia ciśnie na ograniczenie spalania paliw stałych ,bo to przecież Niemcy którzy wg takich jak ty mają nam przywrócić "konstytucję" i "demokrację" nie po to budują sobie rury od ruskich żeby głupie polaczki węglem palili ,mają palić gazem który pan i władca z Berlina nam sprzeda ,głupi ten który tego nie rozumie!Już tam mamy wielu takich eurooszołomów którzy dbają o niemieckie interesy w Polsce
Odpowiedz
Andrzej
2020-01-23 08:33:41
7 19
Bsardzo tendecyjny artykuł. Opalam tylko gazem dom piętrowy wymiary zewnętrzne 11 x10 m i za gaz za 2019 r zapłaciłem 3200 zł a nie 6000 .kotłownia to małe pomieszcze czyste. Wygoda mogę wyjechać na kilka dni w zimie. Artykuł napisany bardzo tendencyjny
Odpowiedz
niski
2020-01-23 08:57:51
7 8
@Manitou - nieprawda - z artykułu wynika, że w UE obowiazuja normy ekoprojektu i że to wystarczy. Natomiast Urząd Marszałkowski w Krakowie chce "parametry te zwiększyć wielokrotnie". Urzędem Marszałkowskim w Krakowie rządzi PiS, zatem można powiedzieć, że to PiS chce wprowadzić zakazy.
Przez lata różni tacy, jak chcieli coś wprowadzić głupiego to mówili "to nie my, to UE" a ludzie wierzyli. Kiedyś opowiadano, ze w UE nie może być zielonych strzałek na skrzyżowaniach. A są
Odpowiedz
fredy39
2020-01-23 08:59:03
3 13
@Andrzej ty jesteś tendencyjny przeczytaj uważnie, wyliczenia dotyczą starego małego domu. Wiemy że stare budownictwo nie jest najlepsze do ogrzewania gazem, brak ocieplenia budynku, stropu, itp. I najważniejsze nie wszędzie jest gaz. Artykuł dobrze obrazuje, jak jest naprawdę, że nie wszystkich stać na ekologiczną rewolucję. Wystarczy obniżyć cenę gazu! O sorry, wielkie korporacje by nie zarobiły. Taka jest prawda.
Odpowiedz
fredy39
2020-01-23 09:03:19
0 4
@niski masz rację to urząd Marszałkowski wymyśla. Sorki że dałem ci minusa ale piszę z komórki i pomyliło mi się
Odpowiedz
matt
2020-01-23 10:14:10
1 3
Fajna reklama, ale czego się spodziewać po konstruktorze kotłów na paliwa stałe. Szkoda że nie wspomniał o sprawności tego kotła na paliwa stałe i tego na gaz- miałem oba i mogę porównać, szkoda że wspomniał że już zaraz będzie zakaz używania gazu, może za 50 lat, szkoda że wspomniał o tym co się dzieje jak nie ma prądu i piec ie działa i że ktoś 3 lata wcześniej zlikwidował kocioł A później nie ma gazu- chyba mógł zrobić na odwrót? Wtedy przrsyslem czytac te reklamę. Warto żeby wspomniał o realnych kosztach wydobycia węgla, emerytur górniczych, leczenia chorób spowodowanych smogiem, utp6
Odpowiedz
WSI
2020-01-23 10:29:33
0 12
Wychodzenie przed szereg ??? do czego to prowadzi ??? Jeśli cała Europa przestanie używać węgla czy to coś zmieni ??? NIE bo Chiny , USA , Indie , Rosja , Japonia tego nie zrobią więc moim zdaniem to tylko sposób na wyciąganie z nas KASY i uwalenie Polskiego Górnictwa bo może i ktoś chce położyć ręce na naszych surowcach Naturalnych. Polski Rząd lubi wychodzić przed szereg i dociskać Polaków ponad miarę ale jeśli coś takiego będą chcieli wprowadzić to trzeba będzie się temu przeciwstawić. Zastanawiam się również czy to może ma nas przymusić do emigracji ??? Czy komuś chcą tu szykować miejsce ??? Znacie naród który w Polsce nader dobrze się czuje i myśli że to ich ziemia obiecana ??? Czy my jesteśmy jak rdzenni Amerykanie ??? Chyba wszyscy wiedzą co z nimi się stało.

Pomyślcie sami dawniej paliło się węglem i drzewem a chorowali tak ludzie jak teraz ??? no chyba nie ale żywność miała dużo mniej chemii , powietrze też było lepsze choć palono węglem a teraz wciskają nam ciemnotę bo chcą nas z KASY okroić.
W POLSCE ZAROBKI SĄ WSCHODNIE A CENY ZACHODNIE !!! jaka jest siła nabywcza pieniądza w Polsce , Niemczech i w innych Krajach Europy Zachodniej ??? Ile paliwa kupi Polak za swoją wypłatę ??? Ile kupi Niemiec ??? Francuz ??? Austriak ???

https://www.youtube.com/watch?v=JA04xGOWwh8

https://www.youtube.com/watch?v=n1NCkiEo63E


https://www.green-projects.pl/najwieksi-emitenci-co2-niechlubny-ranking/
Odpowiedz
alim
2020-01-23 10:42:34
3 4
Andrzej, matt, całkowicie się z wami zgadzam.
Bardziej bzdurnych wyliczeń nie widziałem.
A dlaczego nie było obliczeń tego "experta" do nowych budynków? przecież jest ich coraz więcej, lub tych starych wyremontowanych i dobrze ocieplonych.
Ja mam dom 3 kondygnacje (ten trochę starszy bo 13 lat jak to "expert" ujął )
ogrzewam gazem od 3 lat i najwięcej za gaz zapłaciłem 3600 zł.
Wymiana była w następnej kolejności:
wniosek o przyłącz gazu,dokumentacja, przyłącz, doprowadzenie do kotłowni, likwidacja pieca na eco-groszek, podpięcie pieca gazowego.
A NIE NA ODWRÓT kolejny bzdurny przykład.
Dla niedowiarków budynek 13 lat.
mur 30 cm+ 10 styropian (teraz dałbym 15-20 cm)
poddasze wełna min. 15 cm. (teraz dałbym co najmniej 20 cm.)
okna plastyk 5 komorowe dwu szybowe (teraz dałbym 3 szybowe)
Więc artykuł mówi:
NIE decydujcie się na gaz bo was zrujnuje
A na moje piece (a wyjdziecie jak Zabłocki na mydle)
Odpowiedz
alim
2020-01-23 10:45:12
0 2
Nie wspomnę o idiotycznym tytule artykułu.
Odpowiedz
Manuella
2020-01-23 10:55:22
0 2
@fredy 39
Mam 20-letnią parterówkę, 100m2, bez stropu, styropian 5cm, okna takież same - 20letnie (proszą o wymianę). Ogrzewanie + ciepła woda w łazience + kuchenka = 2400 zł na rok. Jest to z nadwyżką ponieważ nigdy nie miała pełnego rachunku 400zł w 2-miesięcznym rozliczeniu. PS. w domu jest ciepło bo jestem piecuchem i większość wchodząc mówi k..a jak tu gorąco.
Odpowiedz
pacho
2020-01-23 10:58:39
0 6
klasyka,
UE podaje wytyczne z wieloletnim wyprzedzeniem, a nasi politycy zaostrzają lub komplikują je do niemożliwości przepisami wykonawczymi

tak już było z dotacjami UE, w Czechach, gdy do urzędu przychodził przedsiębiorca to mu urzędasy pomagały wypełnić wnioski a u nas musiał wynajmować firmy doradcze za prowizje od dotacji,
no ale potem wszyscy idioci polityczni narzekają na UE by przykryć swoja niekompetencje
to samo było ze śmieciami (i mamy nagłe podwyżki) , teraz mamy z paliwami...
już dawno było wiadomo co będzie ale nie , nie dosc że przypisy sa wprowadzane na ostatnia chwile to jeszcze by nagle poprawić to co sie spieprzyło , sa wprowadzane w wersji znacznie ostrzejszej niz wymagana i koszt tego bałaganu oczywiście będą płacić szeregowi ludzie...
teraz jeszcze do niekompetencji dochodzi obsadzenie czego się da własnymi kolegami i pociotkami
Odpowiedz
gooral
2020-01-23 11:00:54
0 7
Ciekawe co powiedzą blokersi którzy strasznie są za, tylko zapomnieli że ich ciepelko nie jest z gazu, prądu tylko większości z węgla. Jak elektrociepłownia będzie musiała grzać gazem, przyjdzie inny rachuneczek do mieszkanka będzie pisk
Odpowiedz
Spokojny
2020-01-23 11:53:00
0 8
@Manitou unia wprowadza tylko w Małopolsce zakaz palenia paliwem stałym czy Marszałek Województwa ? pisorek
Odpowiedz
Spokojny
2020-01-23 11:53:00
0 1
@Manitou unia wprowadza tylko w Małopolsce zakaz palenia paliwem stałym czy Marszałek Województwa ? pisorek
Odpowiedz
zabawny
2020-01-23 12:10:17
0 3
"Małopolska nowoczesnym gettem Europy?
TAK ZGADZAM SIĘ.

TO NIECODZIENNY CUD, ŻE DA SIĘ TU PRZECZYTAĆ DUŻO PRAWDY.
Odpowiedz
konto usunięte
2020-01-23 13:05:18
0 2
Jest rozwiązanie tego problemu, które to zawiera wszystkie możliwe i oczekiwane kryteria .
Spełnia kryterium :
- paliwo przyjazne dla środowiska, to jest nieszkodliwe dla środowisk
- spełnia kryterium dostępności
- spełnia kryterium NIEZALEŻNOŚCI energetycznej, gdyż jest paliwem polskiego pochodzenia
- spełnia kryterium BARDZO WYSOKIEJ wartości kalorycznej
- spełnia kryterium FINANSOWE, gdyż może być najtańszym z możliwych , dostępnych paliw energetycznych.
!!

Mowa jest o WODORZE , gazie o trzykrotnie większej wartości kalorycznej w stosunku do wszystkich znanych naturalnych surowców energetycznych.
Ten wodór otrzymuje się w technologii PODZIEMNEGO ZGAZOWANIA WĘGLA. !!

Rozruch technologiczny podziemnego zgazowania węgla miał miejsc e w kopalni Krupiński.

Był to pozytywny rezultaty.

Najważniejsze:
Strona społeczna reprezentowana przez specjalistów, naukowców ma już opracowaną POLSKĄ technologię .
Jak wiadomo technologia jest NAJDROŻSZYM elementem w procesie wdrażania.

PROBLEM jest tylko jeden:
BRAK zainteresowania ze strony obecnego i poprzednich rządów.

Ich bardziej interesują oferty kupna kopalni Krupiński przez obce KORPORACJE, niemieckie korporacje. !

Konkluzja:
NIKT w tym kraju nie reprezentuje interesu NARODOWEGO, narodu, poza samym suwerenem.
Odpowiedz
thenever1
2020-01-23 13:05:28
0 0
a ja jestem konstruktorem trumien drewnianych i popieram pana Artura Krasowskiego
Odpowiedz
konto usunięte
2020-01-23 13:38:40
0 1
Już kilka osób prosiło mnie o informacje w temacie tej taniej, ekologicznej i wysoce cennej technologii zdobycia wodoru ze rodzimych złóż węgla.

Oto kilka z nich:

" ZGAZOWANIE WĘGLA w złożu. Podziemne ZGAZOWANIE WĘGLA "
https://www.ekologia.pl/srodowisko/zrodla-energii/eksperymentalne-zgazowanie-wegla,9153.html

Zauważcie fakt INTENSYWNYCH badań tej technologii już od 2007 roku. !!

Gdzie są informacje w tym temacie dla SUWERENA?
Dlaczego media głównego nurtu łącznie z Ministrem Energetyki, z głównym geologiem kraju milczą w tym temacie?

Czy wiecie iż złoża naturalne są własnością SUWERENA?
oto ile TEORETYCZNIE MÓGŁBY MIEĆ każdy OBYWATEL Polski plus Polonia na głowę ( per capita) ze złóż tego węgla:

Tutaj macie też wszystkie stosowne wyliczenia

" 6 069 823 zł dla każdego Polaka z procesowania węgla! "
https://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/6-069-823-zl-dla-kazdego-polaka-z-procesowania-wegla

Tutaj więcej w temacie zgazowania węgla:
" Zgazowanie czyli czarne złoto. Nadchodzi rewolucja, której stawką są miliardy zł "
http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,10088

"Szansa dla polskich złóż węgla i polskiej gospodarki. Technologia podziemnego zgazowania węgla kamiennego "
https://wnet.fm/kurier/szansa-dla-polskich-zloz-wegla-i-polskiej-gospodarki-technologia-podziemnego-zgazowania-wegla-kamiennego/

Oto kilka istotnych cytatów z tego artykułu:
" W Polsce po raz pierwszy do badań nad podziemnym zgazowaniem węgla przystąpiono w roku 1948. Początkowo naukowcy z Głównego Instytutu Górnictwa zostali włączeni do badań nad PZW prowadzonych w Belgii. "
" . W roku 2013 w KD Barbara przeprowadzono kolejną próbę zgazowania w warunkach podziemnych, w której przetestowano zmienioną geometrię kanałów zgazowania, tj. w kształcie litery „V”.

Przeprowadzony proces charakteryzował się wysoką sprawnością energetyczną, wynoszącą ok. 70% (procent energii chemicznej zgazowanego węgla zawartej w produkowanym gazie). (…) Przeprowadzony 6-dniowy eksperyment udowodnił możliwość prowadzenia procesu w sposób kontrolowany i bezpieczny dla otoczenia naturalnego."

DZIWNE jest, że NIKT tego nie widział, nie czytał?
Tutaj PRAWDZIWE podłoże tej niewiedzy. !!

" Rozpętano akcję SMOG aby Polakom nie było żal kopalń i złóż węgla oddawanych za bezcen! "
https://www.polishclub.org/2017/02/05/rozpetano-akcje-smog-aby-polakom-bylo-zal-kopaln-zloz-wegla-oddawanych-bezcen/

" O co walczą obce kapitały. Przejęcie przez Niemcy kontroli nad naszymi zasobami węgla uczyni ich hegemonem Europy "
https://wnet.fm/kurier/o-walcza-obce-kapitaly-przejecie-niemcy-kontroli-nad-naszymi-zasobami-wegla-uczyni-hegemonem-europy/

Jest tego multum , wystarczy wpisać do wyszukiwarki:
" Krzysztof Tytko o technologii podziemnego zgazowania węgla "Odpowiedz
peres
2020-01-23 14:48:26
0 1
I wszystko jasne! Proponuję Panią Grażynę na ministra klimatu!
Odpowiedz
konto usunięte
2020-01-23 15:20:25
1 1
@peres Ty wiesz co, ty wiesz..................
Ty mozesz pocalowac polskich PANOW wiesz gdzie..............
;-))
Odpowiedz
jerykrol
2020-01-23 15:54:50
3 1
No cóż Polak był zawsze nadgorliwy i teraz też nadgorliwie dupę liże okupantom UE. Trza chłopy szykować się na powstanie bo jak tak dalej pójdzie no to trzeba coś i tych nadgorliwców przegonić na zachód niech tam liżą dupy Niemcom.
Odpowiedz
konto usunięte
2020-01-23 16:39:50
0 1
@jerykrol Żadnych powstań, żadnych rewolucji, żadnych wojenek Nam nie trzeba.
Już Nas napuszczali przez wieki przeciwko sobie . Powstał zespół do spraw bogactw naturalnych i aktywów narodowych powołany na WNIOSEK strony społecznej przez Konfederację.

strona SPOŁECZNA domaga SIĘ SPOTKANIA STRONY RZĄDOWEJ Z EKSPERTAMI STRONY SPOŁECZNEJ W JAK NAJBLIŻSZYM CZASIE W CELU publicznej DEBATY O TEJ TECHNOLOGII ORAZ OSZACOWANIA WARTOŚCI WSZYSTKICH ZŁÓŻ NATURALNYCH w Polsce.

Konfederacja wstępnie ustaliła to spotkanie w marcu br.
Zobaczymy co z tego wyniknie.

https://www.youtube.com/watch?v=1jUjZzZ4KbA&ab_channel=KonfederacjaTV

"Kto nas okrada? K.Tytko wzywa rząd, posłów, środowiska antysytemowe do debaty nt. polskich złóż. "
https://www.youtube.com/watch?v=zrIU4FqQx1k&ab_channel=NaviTY-kana%C5%82NISS%2Cstacjawolnychludzi

KONSEKWENCJA, UPÓR , wiedza i prawda to są dominanty sukcesu NARODU POLSKIEGO. !

Tylko poprzez nacisk i upór strony społecznej, SUWERENA. można uzyskać sukces.
Posłowie boją się tylko wiedzy, prawdy i niezadowolenia SUWERENA.

;-)
Odpowiedz
szaradaa
2020-01-23 18:59:34
0 0
@grazynahayes ja z uniżoną prośbą o informację kto tym polskim PANEM jest ???
Odpowiedz
mjm
2020-01-23 20:17:28
1 2
Bardzo chętnie porozmawiam z autorem tego artykułu.
Przedstawiony materiał zawiera informację nie mające wiele wspólnego z prawdą. Zajmuję się gazownictwem i ciepłownictwem 30 lat ale tyle głupot w jednym artykule jeszcze nie znalazłem.
Sprawdziłem też gdzie autor artykułu wykłada, i jakie rozwiązania w zakresie urządzeń cieplnych funkcjonują na rynku. Niestety nic nie znalazłem.
Zadaje sobie pytanie, który producent kotłów węglowych zamówił taki artykuł.
Odpowiedz
mjm
2020-01-23 20:17:44
0 2
Bardzo chętnie porozmawiam z autorem tego artykułu.
Przedstawiony materiał zawiera informację nie mające wiele wspólnego z prawdą. Zajmuję się gazownictwem i ciepłownictwem 30 lat ale tyle głupot w jednym artykule jeszcze nie znalazłem.
Sprawdziłem też gdzie autor artykułu wykłada, i jakie rozwiązania w zakresie urządzeń cieplnych funkcjonują na rynku. Niestety nic nie znalazłem.
Zadaje sobie pytanie, który producent kotłów węglowych zamówił taki artykuł.
Odpowiedz
mjm
2020-01-23 20:18:00
1 1
Bardzo chętnie porozmawiam z autorem tego artykułu.
Przedstawiony materiał zawiera informację nie mające wiele wspólnego z prawdą. Zajmuję się gazownictwem i ciepłownictwem 30 lat ale tyle głupot w jednym artykule jeszcze nie znalazłem.
Sprawdziłem też gdzie autor artykułu wykłada, i jakie rozwiązania w zakresie urządzeń cieplnych funkcjonują na rynku. Niestety nic nie znalazłem.
Zadaje sobie pytanie, który producent kotłów węglowych zamówił taki artykuł.
Odpowiedz
konto usunięte
2020-01-23 20:51:16
0 8
Zdecydowanie zgadzam się z tezami tego artykułu. Jedyną obiektywną możliwością policzenia kosztów ogrzewania jest wyliczenie kosztu uzyskania konkretnej ilości energii i tu dane są bezwzględne. Rozumiem ludzi ceniących sobie wygodę, niech palą gazem. Jeżeli spełni się scenariusz jaki podają media że po 2022 roku gaz będzie około 30% tańszy to będzie to biorąc pod uwagę wygodę najtańsze źródło energii cieplnej. Niestety najbardziej wrażliwe na polityczną regulację ceny.
Najlepszym i najlogiczniejszym w naszej okolicy sposobem jest drewno. Oczywiście jest pracochłonne. Jednak jest 100% odnawialne i nieemisyjne. Proszę policzyć ile drzewo "zużyje" CO2 w trakcie życia a ile wyemitujemy w trakcie jego spalania.
Uchwały i całe prawo antysmogowe to jedna wielka ściema oparta na kłamstwie i niedomówieniach. Proszę mi pokazać choćby JEDEN akt zgonu gdzie pisze że przyczyną śmierci jest smog. Proszę mi powiedzieć dlaczego pomimo coraz większego zanieczyszczenia powietrza generalnie długość naszego życia jest coraz wyższa? Dlaczego ograniczenia są nakładane na wieś skoro smog to problem miast?
Rozumiem że lokalnie w gęstej zabudowie występuje znaczne zanieczyszczenie powietrza ale dlaczego nie rozwiązujemy problemu w miejscu jego powstawania montując filtry do kominów?
Oglądając wczorajszą kronikę krakowską zastanawiałem się jakie związki wyemitował przedstawiony mężczyzna który spalił deskę w której był gwóźdź?
Gdzie my jesteśmy?
Cisną się na usta słowa piosenki:"człowiek w klatce, małpa w zoo"
Odpowiedz
loco00
2020-01-23 20:58:54
0 0
mjm@ czyżby kolejne oszustwo
Odpowiedz
wartownik1
2020-01-23 21:19:31
0 1
jakie dziadostwo dzieje sie za rzadów Prawa i Sprawiedliwości!!! Niech se Morawiecki i Kaczyński do dupy wsadzi zakazy!!!
Odpowiedz
bakfast
2020-01-23 21:31:16
0 6
Góralom się nie rozkazuje i ta cała unija może nas w żyć pocałować!!!
Odpowiedz
GlaGle
2020-01-26 13:49:50
2 0
Fotowotanika i pompa ciepla - są dofinansowania, kredyty, dotacje ...
Zimy nie sa takie jak 20 lat temu
Wegiel to syf i zguba dla małopolski!
Odpowiedz
M44
2020-02-04 16:43:46
0 0
Płaczecie ze Unia. W Kaczyński podpisał dekret przystapienia do Unii mozesz isc do niego na Wawel i dymić ze Unia to Unia tamto Po za tym masa ludzi pali byle czym i dalej jest dzielone na palnę i nie palnę. Gdyby palili normalnymi surowcami nie było by aż takich przekroczeń bo z tych przekroczen rodzi się problem. A obecny rząd ma w dupie osobę prywatna mydła ocza 500plus a biorą w podatkach i ukrytych kosztach z 1000. A w TVPis to kraj mlekiem i miodem płynący więc w sumie to nie ma problemu
Odpowiedz
Zgłoszenie komentarza
Komentarz który zgłaszasz:
"Małopolska nowoczesnym gettem Europy? Zakazy w kolejnych gminach?"
Komentarz który zgłaszasz:
Adres
Pole nie możę być puste
Powód zgłoszenia
Pole nie możę być puste
Anuluj
Dodaj odpowiedź do komentarza:
Anuluj

Może Cię zaciekawić

Sport

Pozostałe

Twój news: przyślij do nas zdjęcia lub film na [email protected]