23°   dziś 27°   jutro
Poniedziałek, 17 czerwca Albert, Ignacy, Laura, Adolf, Marcjan, Leszek

Planowane wyłączenia prądu

Dzisiejsze przerwy w dostawie energii elektrycznej dla powiatu nowosądeckiego.

Godziny Rodzaj wyłączenia Lokalizacja
08:00 - 14:00 planowane W części miejscowości Brzezna, od strony Podrzecza, osiedle Sicia i okolice.
09:00 - 12:00 planowane w miejscowości Łososina Dolna osiedla: Kamyk, Morsztynówka, Sadowa, Łączne oraz budynki w kierunku Michalczowej, w Michalczowej budynki numery od 3, 4 w stronę Łososiny Dolnej.
09:00 - 15:00 planowane w miejscowości Łososina Dolna budynki numery: 69, 87, 115, 346, 456 wraz z sąsiednimi, w Michalczowej budynku od numerów 3 i 4 do granicy z Łososiną Dolną.

Planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej w przeciągu następnych 7 dni dla powiatu nowosądeckiego.

Dzień Godziny Lokalizacja
18.06.2024 08:00 - 11:00 w miejscowości Nowy Sącz ulica Lwowska budynki numery od okolic 265C wzdłuż drogi do okolic numeru 325 wraz z przyległymi, przysiółek Obłazy, w Piątkowej osiedla: Góra, w Mystkowie osiedla: Pod Lasem, Podmystków do okolic numeru 342.
18.06.2024 08:00 - 11:00 w miejscowości Roztoka Wielka budynki od okolic numerów nr 28 i 72, w dół w kierunku Nowej Wsi do okolic numerów 1, 47.
18.06.2024 08:00 - 12:00 w miejscowości Muszynka budynki od okolic numeru 10 wzdłuż drobi po obydwu stronach drogi do okolic numeru 27.
18.06.2024 08:00 - 13:00 w części miejscowości Podegrodzię od strony Naszacowic, osiedle Zasłonie i okolice
18.06.2024 08:00 - 14:00 W Chełmcu ulice: Zielona budynki od numeru 1 do okolic numeru 62, 73, Szeroka od numerów: 22, 24 do numerów: 20D, 22E wraz z sąsiednimi.
18.06.2024 08:00 - 14:00 w miejscowości Krużlowa budynki numery 90, 415 wraz z sąsiednimi.
18.06.2024 09:00 - 15:00 w Dąbrowej budynek zasilany ze złącza kablowego numer 10983 a także okolice numerów 150, 187, 280.
18.06.2024 12:00 - 16:00 w miejscowości Muszynka budynki od okolic numeru 10 po obydwu stronach drogi w kierunku granicy państwa do końca miejscowości.
18.06.2024 13:00 - 16:00 w miejscowości Florynka budynek zasilany ze złącza kablowego 18882 i okoliczne.
19.06.2024 08:00 - 14:00 w miejscowościach: Maszkowice osiedla: Szyszkówka, Wiela, Biały Potok, Zbożniówka, Biały Potok, Brzeg, Szczereż budynek numer 26 i okolice.
19.06.2024 08:00 - 14:00 w miejscowościach: Kamionka Wielka, przysiółki: Popielówka, Zagroda Niżna, Głodówka, Kosówka oraz Kamionka Mała od strony przysiółka Głodówka i okolice.
19.06.2024 08:00 - 14:30 w miejscowości Krużlowa Wyżna osiedle Osików budynki numery: 298, 293, 368, 414, 399, 415, 90, 100, 54, 139, 142, 370, 154, 52 wraz z sąsiednimi.
19.06.2024 10:00 - 13:00 w miejscowości Ptaszkowa budynek numer 281 oraz budynki zasilane ze złączy kablowych 968, 19039 i okolice.
19.06.2024 12:00 - 14:00 w miejscowościach: Kamionka Wielka, od okolic Ośrodka Pomocy Społecznej w kierunku Nowego Sącza, przysiółki: Kosówka, Popielówka, Zagroda Niżna, Głodówka, Świgutówka, Hamigówka, Rynek i okolice oraz Kamionka Mała od strony przysiółka Głodówka.
19.06.2024 12:30 - 14:30 w miejscowości Krużlowa Wyżna osiedle Osików i okolice.
20.06.2024 07:00 - 12:00 w miejscowości Podrzecze budynki zasilane ze złączy kablowych numery: 12288, 18246, 20488, 14848 i okoliczne.
20.06.2024 08:00 - 11:00 w części miejscowości Chełmiec, część ulicy Szerokiej, od okolic nr 53 do okolic nr 43
20.06.2024 08:00 - 11:00 w miejscowości Chełmiec, część ulicy Szerokiej, od okolic nr 53 do okolic nr 43, Gajowa 17, część Szaflarskiej, i okolice
20.06.2024 08:00 - 12:00 W miejscowościach: Piątkowa budynki od okolic numeru 378 po obydwu stronach drogi w kierunku Grybowa do okolic numerów 198, 195, Paszyn osiedle Granice, budynki od strony Piątkowej w stronę Grybowa do okolic numeru 436.
20.06.2024 08:00 - 13:00 w miejscowości Korzenna budynki numery: 563, 569, budynki zasilane ze złącza kablowego 15489 i okoliczne.
20.06.2024 08:00 - 14:30 w miejscowości Krużlowa Wyżna- Pagorki, od Szkoły do "góry" w kierunku Chodorowej
20.06.2024 08:00 - 16:00 w miejscowości Wola Kosnowa osiedla: Gębacze, Pyrdoły, Gromale od strony Gębaczy, budynki w kierunku miejscowości Kiczna i okoliczne.
20.06.2024 08:00 - 15:00 w miejscowości Piwniczna -Zdrój osiedle Majeż, odbiorcy zasilani ze złączy kablowych numery: 284438 i 284462 wraz z sąsiednimi.
20.06.2024 09:00 - 13:00 w części miejscowości Gołkowice Dolne, od okolic Stacji Paliw Huzar w kierunku Starego Sącza, do okolic Supermarketu Spar
21.06.2024 08:00 - 15:00 w miejscowości Piwniczna -Zdrój osiedle Majeż, odbiorcy zasilani ze złączy kablowych numery: 284438 i 284462 wraz z sąsiednimi.
21.06.2024 08:00 - 12:00 w miejscowościach: Nowy Sącz ulice: Miodowa, Obłazy od strony Lwowskiej do numeru 16, Lwowska od numeru 238 w stronę Grybowa do okolic numeru 302A, w Piątkowej budynki od ulicy Piątkowskiej w stronę Grybowa do osiedla Góra i okoliczne.
21.06.2024 08:00 - 14:00 w miejscowości Maszkowice osiedla: Kubicówka, Skutówka, Brzeg, Radowa, w Łącku budynki numery: 63, 63A, 289 i okoliczne.
21.06.2024 08:00 - 14:00 w miejscowości Tęgoborze ulice: Sądecka od nr 170 do nr 154 oraz nr 87 i 81, ulica Pocztowa i okolice.
21.06.2024 08:00 - 14:00 w miejscowościach: Marcinkowice, od Zespołu Szkół w kierunku: Klęczan i Cmentarza oraz Klęczany od strony Marcinkowic i okolice.
21.06.2024 09:00 - 14:00 w miejscowości Królowa Górna okolice numeru 151, budynki zasilane ze złącza kablowego 9932 i okoliczne.
21.06.2024 09:00 - 14:00 w miejscowości Żegiestów okolice numeru 81C, budynek zasilany ze złącza kablowego numer 21612 i okoliczne.
21.06.2024 10:00 - 13:00 w miejscowościach: Lipnica Wielka przysiółek Jeżówki, Jasienna budynki numery: 82, 132, 192, 213, 245, oraz zasilane ze łącza kablowego numer 15401 wraz z sąsiednimi..
24.06.2024 07:00 - 15:00 w miejscowości Tęgoborze ulice: Spokojna numery 23, 24, 25, 26, 38, 42 wraz z sąsiednimi, Radosna numery: 40, 47, 49, budynek zasilany ze złącza kablowego 19634 i okoliczne.
24.06.2024 08:00 - 11:00 w miejscowościach: Krużlowa Wyżna osiedla: Potoki, Karczyska, Równia, w Starej Wsi osiedla: Podgranice, Bania i okolice.
24.06.2024 08:00 - 14:00 W cześć miejscowości Kicznia osiedla Granicznik, Podpaproć, Podjarcowa i okolice.
24.06.2024 09:00 - 13:00 w miejscowości Podrzecze budynki zasilane ze złącz kablowych 20417, 20418, budynek numer 228 i okoliczne.
24.06.2024 11:00 - 14:00 w miejscowościach: Krużlowa Wyżna osiedla: Nalepówki, Osików, budynki na pograniczu z miejscowością Siołkowa, w Siołkowej osiedla: Pańskie, Folwark, Osików, budynki przygraniczne z Krużlową, Stara Wieś osiedle Potoki i okolice.
24.06.2024 13:00 - 17:00 w miejscowości Lipnica Wielka budynek zasilany ze złącza kablowego numer 11187 i okoliczne.
25.06.2024 08:00 - 11:00 w miejscowości Biała Niżna osiedle Granice budynki od okolic numerów: 200, 598 w kierunku Stróż do okolic numeru 729, Chata u Migacza.
25.06.2024 09:00 - 14:00 w miejscowości Mszalnica budynki numery: 119, 247, 267, 274, 278, 325, 350 i okoliczne.
25.06.2024 10:00 - 13:00 w miejscowości Żegiestów-Zdrój budynek numer 15 wraz z sąsiednimi.
25.06.2024 11:30 - 14:00 w miejscowości Cieniawa osiedla: Pod Gościńcem, Podlesie, Obla i okoliczne.
Twój news: przyślij do nas zdjęcia lub film na [email protected]