10°   dziś 10°   jutro
Sobota, 20 kwietnia Czesław, Agnieszka, Marian, Czech

Św. Jan Paweł II ustanowiony patronem Małopolski

Opublikowano 28.10.2020 05:00:00 Zaktualizowano 30.10.2020 15:27:33 pan
6 2417

W poniedziałek odbyła się zdalna XXVI Sesja Sejmiku Województwa Małopolskiego. Sejmik uroczyście przyjął deklarację w związku z ogłoszeniem Świętego Jana Pawła II Patronem Województwa Małopolskiego. Jednym z głównych punktów obrad była informacja w sprawie sytuacji epidemicznej na terenie Małopolski.

22 października, podczas uroczystości związanych z 42. rocznicą rozpoczęcia pontyfikatu przez św. Jana Pawła II, w Sanktuarium św. Jana Pawła II Wielkiego w Krakowie na Białych Morzach przekazano do publicznej wiadomości informację, iż 5 października 2020 roku watykańska Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, w odpowiedzi na prośbę Metropolity Krakowskiego z dnia 14 listopada 2019 roku, specjalnym dekretem potwierdziła, że św. Jan Paweł II jest patronem przed Bogiem Województwa Małopolskiego.

Przypomnijmy, że zabiegały o to władze województwa - marszałek Witold Kozłowski oraz radni. Dokument, który odczytał ks. kan. Grzegorz Kotala, kanclerz Kurii Metropolitalnej w Krakowie, wręczył marszałkowi Witoldowi Kozłowskiemu oraz przewodniczącemu sejmiku Janowi Tadeuszowi Dudzie arcybiskup Marek Jędraszewski.

Uroczystemu przyjęciu deklaracji towarzyszyło odtworzenie wystąpień metropolity krakowskiego arcybiskupa Marka Jędraszewskiego oraz kardynała Stanisława Dziwisza. Wysłuchano hymn „Nie zastąpi Ciebie nikt”, powstały z okazji obchodzonej w tym roku 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły – Jana Pawła II. Głos zabrali przewodniczący klubów i radni, jak również marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski:

- My Małopolanie jesteśmy dumni, że to właśnie w Małopolsce przyszedł na świat, wzrastał, kształtował się i działał późniejszy papież Jan Paweł II. Z drugiej jednak strony, bez wątpienia, mamy wobec naszego Największego Rodaka szczególne zobowiązanie, którym jest troska o to, aby przekaz Jego nauk nie pozostał nigdy jedynie wzruszającym wspomnieniem, ale wciąż nieustannie, pozytywnie i w żywy sposób oddziaływał na nasze życie. Dlatego też 31 maja w 2019 roku Sejmik Województwa Małopolskiego zwrócił się z prośbą do arcybiskupa metropolity krakowskiego, ekscelencji ks. abp. Marka Jędraszewskiego oraz biskupów ordynariuszy diecezji, obejmujących w części tereny naszego regionu, o ustanowienie św. Jana Pawła II patronem województwa małopolskiego. Szanowni Państwo, pamiętajmy co papież Jan Paweł II powiedział do nas 10 czerwca w 1979 roku na krakowskich Błoniach. Cytuję fragment: „I dlatego pozwólcie, że zanim odejdę, popatrzę jeszcze stąd na Kraków, na ten Kraków, w którym każdy kamień i każda cegła jest mi droga. I popatrzę stąd na Polskę (…) I dlatego, zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością. Taką jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym. Abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili, abyście nie podcinali sami tych korzeni z których wyrastamy - mówił marszałek Witold Kozłowski.

26 października, w związku z ogłoszeniem Świętego Jana Pawła II Patronem Województwa Małopolskiego, Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął deklarację o następującej treści:

Sejmik Województwa Małopolskiego z wdzięcznością przyjmuje zatwierdzenie przez Papieża Franciszka Świętego Jana Pawła II, Papieża, Patronem Województwa Małopolskiego.

W decyzji Stolicy Apostolskiej wydanej 5 października 2020 r., w dniu wspomnienia liturgicznego Świętej Faustyny Kowalskiej – apostołki Bożego Miłosierdzia, z którego kultem szczególnie związany był Święty Jan Paweł II – „Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów (…) potwierdza, że Święty Jan Paweł II, Papież, jest Patronem przed Bogiem Województwa Małopolskiego”. Decyzja ta jest odpowiedzią na prośbę Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, Metropolity Krakowskiego, biorącą pod uwagę powszechne pragnienia, przekonanie innych biskupów, władz cywilnych, jak też wiernych naszego województwa i potwierdzeniem, że „kapłani i lud wierny Województwa Małopolskiego otaczają wyjątkową czcią Świętego Jana Pawła II, Papieża, który przez swój apostolski zapał zaprosił cały rodzaj ludzki do otworzenia drzwi Odkupicielowi i przyjęcia Jego Boskiego miłosierdzia”.

Patron to opiekun, osoba, której dokonania społeczność gotowa jest uznać za bliskie sobie, a jego postać łączy ludzi wokół wspólnych, budujących tożsamość, wartości. Decyzja Stolicy Apostolskiej to potwierdzenie silnych związków, jakie do końca życia łączyły Świętego Jana Pawła II z ziemią Jego urodzenia: z jej tradycją i kulturą, w których się wychował; bogactwem i różnorodnością przyrody, która zawsze była dla Niego świadectwem Bożej miłości ku ludziom; a przede wszystkim z jej mieszkańcami wywodzącymi się z różnych stanów, tradycji i religii, wśród których kształtował się Jego szacunek dla każdego człowieka.

Decyzja ta niesie też dla nas nadzieję, że Jego życie, działalność publiczna i nauczanie – zarówno dotyczące spraw społecznych, jak również podkreślające nienaruszalność godności każdego człowieka – mogą także dzisiaj, w tak dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, łączyć Małopolan – zarówno wierzących w Boga, dającego początek wszelkim wartościom, jak i niewierzących, którzy uniwersalne wartości prawdy, sprawiedliwości, dobra i miłości wywodzą z innych źródeł.

Jako radni Województwa Małopolskiego z pełnym przekonaniem deklarujemy, że przyjmujemy na siebie to szczególne zobowiązanie związane z zatwierdzeniem Świętego Jana Pawła II, Papieża, Patronem Województwa Małopolskiego i wierzymy, że decyzja Stolicy Apostolskiej przyniesie Jego ziemi rodzinnej i wszystkim mieszkańcom Małopolski jak najlepsze owoce. Chcemy, żeby stała się ona zachętą do jeszcze większej troski o materialne, a zwłaszcza niematerialne świadectwo oraz wspomnienie życia, pracy i duchowości Naszego Największego Rodaka. Niechaj będzie to dla nas silny impuls przypominający, że jesteśmy – jako mieszkańcy Jego rodzinnej ziemi – zobligowani do szczególnej troski o dziedzictwo, które nam pozostawił.

Głęboko wierzymy, że decyzja Stolicy Apostolskiej będzie również zachętą do przyjęcia do naszego życia prywatnego i społecznego Jego nauk, wskazań i apeli, które zawsze kierował do nas z troską i miłością. Trwałość rodziny, wychowanie młodych pokoleń, kulturowe zakorzenienie we własnej tradycji i historii, niezbędne każdemu społeczeństwu wolność i solidarność, a wreszcie ład moralny i etyczny w życiu wspólnotowym, który mając korzenie chrześcijańskie łączy się z silnym wewnętrznym dążeniem każdego człowieka ku Dobru i Prawdzie – to Jego wskazania dla nas, które pozostają wciąż aktualne.

Encykliki, słowa homilii i listów kierowanych do różnorodnych środowisk, nie tylko należących do Kościoła Katolickiego, pozostają trwałym i wciąż aktualnym przesłaniem Świętego Jana Pawła II dla wszystkich pokoleń. Nazywany „Świadkiem Nadziei”, był i pozostał autorytetem, wzorem do naśladowania, jako człowiek bezgranicznie oddany ludziom, autentycznie zatroskany o ich los. Był orędownikiem porozumienia i to zarówno wówczas, gdy podejmował ekumeniczny dialog międzyreligijny, występując jako następca świętego Piotra, jak i wtedy, kiedy inicjował i włączał się w światową debatę o fundamentalnych zagadnieniach, z którymi zmaga się współczesny świat i współczesny człowiek: nierówności społeczne, ubóstwo, kryzys rodziny, godność ludzkiej pracy, przemiany kulturowe.

Swoją naukę, a szczególnie przesłanie zawarte w encyklice Veritatis splendor kierował do wszystkich ludzi dobrej woli, pragnąc służyć każdemu człowiekowi i całemu światu. Święty Jan Paweł II, znając zasięg i reguły filozoficznego dyskursu, zwracał się z najszerszej, bo racjonalnej, płaszczyzny odniesienia do wszystkich, także niechrześcijan i niewierzących. Prawo naturalne, dobro moralne i prawda to wartości uniwersalne, dzięki którym – zdaniem Papieża-Polaka – możliwe jest zbudowanie systemu norm życia moralnego wyzwalających człowieka naszych czasów i ukazujących jego właściwą godność.

Święty Jan Paweł II pozostanie zawsze dla osób wierzących nauczycielem wiary prowadzącym do Chrystusa. Ale chcemy jednocześnie, aby ogłoszenie Go Patronem Województwa Małopolskiego – wydarzenie o silnej symbolicznej wymowie stało się dla wszystkich Małopolan – niezależnie od poglądów, wyznania, tradycji, do których się odwołujemy, tego, czy jesteśmy ludźmi wierzącymi, czy niewierzącymi – momentem jedności, zachętą do odnalezienia w nauczaniu Ojca Świętego Jana Pawła II tych wartości, które są nam wszystkim bliskie i łączą nas, czyniąc z nas prawdziwą wspólnotę

(Źródło/fot.: UMWM)

Komentarze (6)

podlesiok
2020-10-28 08:02:08
0 5
A co z "wdową" po Swietym?
Odpowiedz
kyniu
2020-10-28 08:03:13
0 5
A czy radni Sejmiku Małopolskiego pytali w tej kwestii mieszkańców MAŁOPOLSKI???.
Odpowiedz
biedny90
2020-10-28 09:02:55
0 2
Hehehe i tyle.
Odpowiedz
wasylis
2020-10-28 09:16:09
1 5
Przy takim tempie koronowania całej Polski niedługo świętych zabraknie.
Odpowiedz
pacho
2020-10-28 11:10:10
0 2
https://ostatnidzwonek.pl/swietoszek/a-311.html

„(…) nic mnie nie mierzi bardziej na tej ziemi
Niż fałsz, co się pozory barwi nabożnemi,
Niż owi obłudnicy, nędzne szarlatany,
Którzy podłych grymasów dewocji udanej
Używają bezkarnie, by ciągnąć korzyści
Z tego, co ludzie w sercu swym wielbią najczyściej”.
Kleant, Swietoszek, Molier
Odpowiedz
denyeverything
2020-10-28 12:37:49
0 0
"Patron to opiekun, osoba, której dokonania społeczność gotowa jest uznać za bliskie sobie, a jego postać łączy ludzi wokół wspólnych, budujących tożsamość, wartości." szczególnie dokonania związane z tuszowaniem pedofilii w kościele?
Odpowiedz
Zgłoszenie komentarza
Komentarz który zgłaszasz:
"Św. Jan Paweł II ustanowiony patronem Małopolski"
Komentarz który zgłaszasz:
Adres
Pole nie możę być puste
Powód zgłoszenia
Pole nie możę być puste
Anuluj
Dodaj odpowiedź do komentarza:
Anuluj

Może Cię zaciekawić

Sport

Pozostałe

Twój news: przyślij do nas zdjęcia lub film na [email protected]