23°   dziś 27°   jutro
Poniedziałek, 17 czerwca Albert, Ignacy, Laura, Adolf, Marcjan, Leszek

Rząd chce wyłączenia inspektorów transportu drogowego z podległości wojewodom

Opublikowano 05.12.2023 21:14:00 Zaktualizowano 05.12.2023 21:15:45 top

Wojewódzcy inspektorzy transportu drogowego mają zostać wyłączeni z podległości wojewodom i podlegać wyłącznie Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego - zakłada projekt ustawy, którą przyjął rząd na wtorkowym posiedzeniu - poinformował zespół prasowy MI.

Przedłożony przez ministra infrastruktury Alvina Gajadhura (wcześniej szefa ITD) projekt nowelizacji ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw zakłada zmiany organizacyjne w ITD. Mają one według projektodawców zwiększyć efektywność zarządzania Inspekcją poprzez ujednolicenie równolegle funkcjonujących jej struktur terenowych.

Proponowane w tekście nowelizacji rozwiązania mają pozwolić też na sprawniejszą egzekucję przepisów UE m.in. w zakresie wspólnych zasad dostępu do zawodu przewoźnika drogowego i przepisów socjalnych dotyczących kierowców w transporcie drogowym - podał zespół.

Inspekcja Transportu Drogowego została powołana do kontroli przewozów drogowych.

Zobacz również:

Cytowany w komunikacie zespołu prasowego minister Gajadhur wyjaśnił, że przyjęty przez rząd we wtorek projekt ujednolici równolegle funkcjonujące struktury terenowe Inspekcji i zniesie dualizm ich podległości.

Po nowelizacji cała Inspekcja podlegałaby głównemu inspektorowi, co miałoby pozwolić na "szybką i skuteczną reakcję na lokalnie powstające negatywne zjawiska związane z ruchem samochodów ciężarowych" oraz "okresowe prowadzenie działań kontrolnych na szerszą skalę".

Z informacji po wtorkowym posiedzeniu rządu wynika, że nowe przepisy mają dać głównemu inspektorowi możliwość polecenia inspektorom wojewódzkim wykonywanie zadań niezależnie od ich terytorialnego zasięgu - na całym terytorium Polski. W ten sposób, inspektorzy ITD będą mogli wykonywać czynności kontrolne i nakładać grzywny w drodze mandatu karnego na terytorium, na jakie zostali oddelegowani - zaznaczyli projektodawcy.

Obecnie wojewódzcy inspektorzy transportu drogowego funkcjonują w ramach struktur wojewódzkiej administracji zespolonej - wojewodów. Oprócz tego działają delegatury terenowe Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego - zgodnie z projektem 10 z nich ma zostać zlikwidowanych.

Zmiany pozwoliłyby też na ustanowienie jednego budżetu dla całej Inspekcji i - według projektodawców - umożliwiło przejrzyste, elastyczne i sprawne zarządzanie środkami finansowymi w zależności od potrzeb.

"Rozwiązanie to stworzy możliwość rozliczania środków budżetowych przekazywanych poszczególnym jednostkom organizacyjnym Inspekcji w powiązaniu z osiągniętymi przez nie wynikami kontrolnymi i zrealizowanymi zadaniami" - zakłada resort infrastruktury.

W poniedziałek podczas konferencji prasowej na przejściu granicznym w Hrebennem (Lubelskie) minister infrastruktury Alvin Gajadhur ogłosił, że zamierza też przedłożyć Radzie Ministrów projekt takich zmian w ustawie, by ITD stała się służbą mundurową, zdolną wykonywać swoje obowiązki przez całą dobę - 7 dni w tygodniu. Inspektorzy transportu drogowego pod względem prawnym mieliby też zostać zrównani z funkcjonariuszami innych służb kontrolnych, przez co służba w ITD stałaby się jeszcze bardziej atrakcyjna - mówił w poniedziałek o dalszych planach minister, były szef Inspekcji.

(PAP)

Komentarze (0)

Nie dodano jeszcze komentarzy pod tym artykułem - bądź pierwszy
Zgłoszenie komentarza
Komentarz który zgłaszasz:
"Rząd chce wyłączenia inspektorów transportu drogowego z podległości wojewodom"
Komentarz który zgłaszasz:
Adres
Pole nie możę być puste
Powód zgłoszenia
Pole nie możę być puste
Anuluj
Dodaj odpowiedź do komentarza:
Anuluj

Może Cię zaciekawić

Sport

Pozostałe

Twój news: przyślij do nas zdjęcia lub film na [email protected]