24°   dziś 28°   jutro
Niedziela, 21 lipca Daniel, Daniela, Dalida, Wiktor, Wawrzyniec

Bezpieczna droga do szkoły niekoniecznie najkrótsza

Opublikowano 04.09.2023 06:01:00 Zaktualizowano 04.09.2023 08:00:09 pan

Po dwumiesięcznej przerwie wakacyjnej uczniowie wracają do szkolnych ławek. Jak co roku policja zwiększa swoje działania związane z bezpieczeństwem dzieci na drogach. Akcja pod nazwą „Bezpieczna droga do szkoły” przewiduje zarówno działania nadzorczo-kontrolne, jak i profilaktyczno-edukacyjne.

Limanowscy policjanci w ramach prowadzonych działań „Bezpieczna droga do szkoły” w pierwszych dniach września będą pełnić służbę w rejonach szkół oraz przedszkoli w celu zapewnienia bezpieczeństwa najmłodszym uczestnikom ruchu drogowego.

Mundurowi w ramach prowadzonej akcji pomagają w rejonach szkół w przekraczaniu jezdni, uczą prawidłowych zachowań na drodze, kontrolują pojazdy dowożące dzieci do szkół oraz reagują na wykroczenia popełniane przez kierujących i pieszych.

Stałym elementem działań „Bezpieczna droga do szkoły” są również spotkania policjantów z dziećmi. Mundurowi będą prowadzić prelekcje dla dzieci, dotyczące zasad bezpiecznego poruszania się w drodze do szkoły i domu.

Chociaż policja zwraca większą uwagę na drogi w okolicach placówek edukacyjnych, to jednak rodzice oraz opiekunowie nie mogą zapominać o własnych obowiązkach w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa swoim dzieciom. 

Limanowska policja podpowiada, że w pierwszych dniach września warto zastanowić się nad tym, która droga do szkoły jest najbezpieczniejsza – niekoniecznie musi to być najkrótsza trasa. Ważne jest, aby rodzice wspólnie z dziećmi przeszli wybraną trasę kilkakrotnie, ucząc je bezpiecznego zachowania w ruchu drogowym.

Policja przypomina też kilka podstawowych zasad, które mogą przyczynić się do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu:

•    Zgodnie z art. 43 Ustawy prawo o ruchu drogowym dziecko do 7 roku życia może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która ukończyła co najmniej 10 lat.
•    Każda osoba poruszająca się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest zobowiązana do noszenia elementów odblaskowych.
•    Pieszy idący po jezdni lub poboczu jest obowiązany iść lewą stroną drogi.
•    Na drodze o małym ruchu, w warunkach dobrej widoczności dwóch pieszych może iść obok siebie. W pozostałych przypadkach piesi są obowiązani iść jeden za drugim.
•    Przechodząc przez jezdnię lub torowisko, pieszy jest obowiązany korzystać z przejść dla pieszych. Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest jednak dozwolone, gdy odległość od niego przekracza 100 m. Warto pamiętać, że w przypadku gdy skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100 m od wyznaczonego przejścia, przechodzenie dozwolone jest również na tym skrzyżowaniu. 
•    Przechodzenie przez torowisko wyodrębnione z jezdni jest dozwolone tylko w miejscu do tego przeznaczonym. •    Jeżeli przejście dla pieszych wyznaczone jest w miejscu, w którym ruch pojazdów rozdzielono wysepką, przejście na każdej rozdzielonej jezdni uważa się za odrębne.
•    Przechodząc przez jednię, należy iść najkrótszą drogą (prostopadle do osi jezdni), bez nieuzasadnionego zwalniania kroku.

Należy pamiętać, że nie wolno:
- korzystać z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas przechodzenia przez jednię lub torowisko w sposób prowadzący do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji drogowej;
- wchodzić na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, nawet na przejściu dla pieszych;
- wchodzić na jezdnię spoza pojazdu lub przeszkody ograniczającej widoczność drogi;
- przechodzić przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności drogi;
- przebiegać przez jezdnię.

Mundurowi przypominają też o obowiązku przewożenia dzieci w fotelikach ochronnych lub w specjalnych urządzeniach przytrzymujących, tzw. podstawkach:
•    Dziecko mające mniej niż 150 cm wzrostu przewozi się w specjalnym foteliku bezpieczeństwa lub w innym urządzeniu przytrzymującym, dobranym do masy i wzrostu dziecka. Zarówno foteliki jak i podstawki muszą być stosowane zgodnie z zaleceniami producenta.
•    Jeżeli ze względu na wzrost i masę dziecka nie jest możliwe zapewnienie mu odpowiedniego fotelika lub podstawki, dopuszcza się przewożenie dziecka zapiętego w pasy bezpieczeństwa na tylnym siedzeniu pojazdu. Warunkiem jest aby wzrost dziecka wynosił co najmniej 135 cm.
•    Jeżeli na tylnym siedzeniu przewozimy dwoje dzieci w fotelikach lub podstawkach i nie ma możliwości zainstalowania trzeciego fotelika lub podstawki, dopuszcza się przewożenie trzeciego dziecka zapiętego w pasy bezpieczeństwa, na tylnym siedzeniu. Warunkiem jest osiągnięcie przez dziecko minimalnego wieku 3 lat.   

Komentarze (0)

Nie dodano jeszcze komentarzy pod tym artykułem - bądź pierwszy
Zgłoszenie komentarza
Komentarz który zgłaszasz:
"Bezpieczna droga do szkoły niekoniecznie najkrótsza"
Komentarz który zgłaszasz:
Adres
Pole nie możę być puste
Powód zgłoszenia
Pole nie możę być puste
Anuluj
Dodaj odpowiedź do komentarza:
Anuluj

Może Cię zaciekawić

Sport

Pozostałe

Twój news: przyślij do nas zdjęcia lub film na [email protected]