Poniedziałek, 27 czerwca
Maryla, Władysław, Maria, Cyryl, Cyprian, Emanuela

Jesteś zdolny? Masz szansę na stypendium

08.10.2016 09:25:00 top 2 7994

Nauka się opłaca i to dosłownie. Szczególnie uzdolnieni matematycznie, informatycznie, przyrodniczo lub językowo uczniowie z ostatnich klas szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych mogą liczyć na wsparcie Małopolski w rozwijaniu swoich talentów.

Prawie 32 mln zł trafi do najzdolniejszej młodzieży w Małopolsce dzięki Regionalnemu Programowi Stypendialnemu – kolejnej inicjatywie Województwa Małopolskiego mającego na celu wspieranie najzdolniejszej młodzieży. Począwszy od tego roku szkolnego, przez najbliższe siedem lat nawet 730 uczniów rocznie może liczyć na stypendia naukowe.

- Stawiamy na młodych mieszkańców naszego regionu, dlatego inwestujemy w ich wiedzę i wykształcenie. To oni w przyszłości będą naszym największym kapitałem i zdecydują o dalszym rozwoju Małopolski. Chcemy, żeby po zakończeniu swojej edukacji nie mieli problemów z odnalezieniem się na rynku pracy. Dlatego kładziemy nacisk na dodatkowe zajęcia związane z nowoczesnymi technologiami czy językami obcymi – mówi marszałek Jacek Krupa.

To właśnie na dodatkowe zajęcia z informatyki, matematyki, języków obcych oraz przedmiotów przyrodniczych i przedsiębiorczości są przyznawane stypendia z Regionalnego Programu Stypendialnego. Dzięki tym funduszom uczniowie będą realizować rozszerzone programy nauczania w ramach specjalnie opracowanych indywidualnych planów rozwoju.

- Jestem przekonany, że przyszli stypendyści wykorzystają otrzymane środki, aby rozwijać własne zdolności i zainteresowania. My ze swojej strony dokładamy wszelkich starań, aby im to ułatwić. Na różne działania w zakresie edukacji, w tym programy stypendialne dedykowane małopolskiej młodzieży tylko w 2016 roku przeznaczyliśmy w sumie ponad 23 mln zł - mówi Grzegorz Lipiec z zarządu województwa.

O stypendia mogą ubiegać się małopolscy uczniowie V i VI klasy szkoły podstawowej, gimnazjaliści i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, w tym uczniowie niepełnosprawni, mieszkający na wsi, pochodzący z rodzin wielodzietnych lub w trudnej sytuacji materialnej. Stypendium będzie przyznawane na 12 miesięcy. Uczniowie podstawówek miesięcznie otrzymają 400 zł brutto, gimnazjaliści – 500 zł, natomiast najstarsi stypendyści – ze szkół ponadgimnazjalnych – 600 zł.

Żeby jednak starać się o te pieniądze należy wykazać się znakomitymi wynikami w nauce. Dla uczniów podstawówek progiem jest średnia ocen ze wszystkich przedmiotów na poziomie co najmniej 4,75 oraz nie niższa niż 5,0 z przedmiotów: przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki i przedsiębiorczości. Dla gimnazjalistów jest to: 4,75 ze wszystkich przedmiotów i 4,5 z pozostałych, natomiast dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych odpowiednio: 4,5 i 4,25. Przy ocenie wniosków brane pod uwagę będą też wyniki sprawdzianu lub egzaminu zewnętrznego, szczególne osiągnięcia z wymienionych przedmiotów, w tym udział w olimpiadach i konkursach co najmniej na poziomie wojewódzkim w trzech poprzednich latach szkolnych.

Nabór wniosków trwa do 2 listopada. Potrzebne dokumenty, regulamin oraz dodatkowe informacje dotyczące konkursu są dostępne na stronie Małopolski.

Regionalny Program Stypendialny jest finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Stanowi kontynuację Małopolskiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych realizowanego w latach 2008-2015, dzięki któremu przez 7 edycji stypendia na łączną kwotę 20,75 mln zł przyznano 3465 uczniom.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo [email protected]