Czwartek, 16 kwietnia
Cecylian, Bernadeta, Julia, Ksenia, Erwin, Biruta

Wybrano ofertę na budowę ważnego mostu

12.04.2019 14:19:00 PAN 13 8493

Polsko-węgierskie konsorcjum firm : Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX Sp. z o.o. z Będzina i Hódmezővásárhelyi Útépitő Korlátolt Felelősségű złożyło najkorzystniejszą ofertę na budowę mostu na Dunajcu w Kurowie, w ciągu DK75. Inni oferenci mogą się jeszcze od tej decyzji odwoływać.

Do przetargu na budowę mostu na Dunajcu w Kurowie koło Nowego Sącza wpłynęło 8 ofert. Oferta najkorzystniejsza wybrana została na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, gdzie cena stanowiła 60%, a kryteria pozacenowe 40%. Oprócz ceny brano pod uwagę równość podłużną nawierzchni, termin realizacji, minimalizację utrudnień dla kierowców a także doświadczenie zaproponowanej kadry kierowniczej. Zaoferowana cena brutto za wykonanie inwestycji wynosi 189 096 206,12 złotych.

Zgodnie z deklaracją wykonawcy roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostaną wykonane w terminie 25 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie będą wliczane okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca). 

Nowy obiekt zaprojektowany został zgodnie z parametrami technicznymi wymaganymi dla drogi klasy GP (główna przyśpieszona). Będzie położony poniżej starego obiektu i dłuższy od poprzednika o 200 m. Całkowita jego długość wyniesie 602 metry, szer. 17,18 m, natomiast pylony wznosić będą się na ok. 33,5 m od poziomu terenu. W ramach inwestycji na odcinku 2 km zmieniony zostanie przebieg drogi krajowej nr 75: od parkingu w Tęgoborzu do skrzyżowania w Kurowie. Most będzie miał po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Ze względu na jego konstrukcję i lokalizację możliwa będzie dobudowa drugiej jezdni z dodatkowym mostem.

- Istniejący most w Kurowie został wybudowany w 1943 r. i ma 407,6 m długości. Jest zbyt wąski, ponieważ jego szerokość wynosi tylko 7,5 m, co powoduje, że szerokość jezdni wynosi 6 m i stan techniczny starego mostu jest zły, stąd konieczność  budowy nowego obiektu - tłumaczy Iwona Mikrut z małopolskiej GDDKiA. 

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in