Piątek, 17 kwietnia
Rudolf, Robert, Stefan, Anicet, Klara

Spore zainteresowanie „małym ZUS-em” w w regionie

18.01.2019 00:10:00 top 2 2135

Ponad 1,2 tys. przedsiębiorców z regionu zgłosiło się do małego ZUS. Termin na składanie dokumentów minął 8 stycznia. Następna szansa, na zgłoszenie chęci przystąpienia do małego ZUS, dopiero za rok.

W nowosądeckim okręgu ZUS 1251 drobnych przedsiębiorców zgłosiło się do małego ZUS. W całej Małopolsce  12,8  tys. osób zadeklarowało chęć opłacania niższych składek w ramach małego ZUS, w kraju - 130 tys. osób.

Termin na składanie dokumentów uprawniających do ulgi minął 8 stycznia. Drobni przedsiębiorcy, którzy przeoczyli ten termin, będą mogli skorzystać z ulgi dopiero za rok. Przed styczniem 2020 r., do małego ZUS będą mogły przystąpić tylko te osoby, które nabędą uprawnienia w trakcie 2019 r. np. osoby wznawiające wcześniej zawieszoną działalność gospodarczą.

Ostateczna liczba osób która skorzysta z małego ZUS może ulec zmianie.  Sama deklaracja przystąpienia do ulgi nie gwarantuje możliwości z skorzystania z niej. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie mógł zweryfikować czy danemu przedsiębiorcy mały ZUS faktycznie przysługuje, tzn. czy spełnił warunki przewidziane przepisami prawa.

Przypomnijmy, że z małego ZUS można skorzystać, jeśli w poprzednim roku kalendarzowym prowadziło się działalność gospodarczą przez co najmniej 60 dni, a działalność ta była zarejestrowana w CEIDG (dotyczy to także wspólnika spółki cywilnej). Nie można w poprzednim roku kalendarzowym rozliczać się w formie karty podatkowej, ani korzystać ze zwolnienia z VAT. Z małego ZUS można skorzystać, jeśli przychody z działalności gospodarczej za ubiegły rok kalendarzowy nie przekroczyły 30-krotności minimalnego wynagrodzenia, czyli 63 000 złotych w 2018r.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in