Poniedziałek, 25 marca
Mariola, Wieńczysław, Maria, Ireneusz, Bolek, Cezaryna

Prokuratura prowadzi czynności ws. przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez starostę i byłego dyrektora szkoły

11.09.2018 17:08:00 PAN 23 11215

Prokuratura Rejonowa w Nowym Targu prowadzi czynności w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez starostę Jana Puchałę i byłego dyrektora ZSTiO. Chodzi o podejrzenie niegospodarności w zarządzaniu mieniem należącym do samorządu powiatu limanowskiego – kontrowersyjną sprawę bezpłatnego użyczania sal lekcyjnych w budynku szkoły na rzecz niepublicznego podmiotu (NCE), który we współpracy z prywatną uczelnią wyższą z Ostrowca Świętokrzyskiego (WSBiP) prowadzi zajęcia w Limanowej. Z dokumentów wynika, że taką decyzję poprzednia dyrektor szkoły miała podjąć po aprobacie starosty Jana Puchały.

Przypomnijmy, że dyrekcja NCE w 2013 roku zwróciła się z prośbą o bezpłatny wynajem sal lekcyjnych w ZSTiO. Taką zgodę otrzymała od dyrekcji szkoły, wcześniej to rozwiązanie miało zostać zaaprobowane przez starostę Jana Puchałę. Po zmianie dyrekcji szkoły w 2017 roku dokonano kontroli zawartych wcześniej umów, na tej podstawie za okres od września do grudnia 2017 roku NCE zostało zobowiązane do uiszczenia kwoty blisko 10 tys. zł – pieniądze jako niedopłata za tych kilka miesięcy została przelana na konto szkoły.

W zawiadomieniu, które wpłynęło do prokuratury, stwierdzono że we wcześniejszych latach liczba wynajmowanych NCE sal była większa, niż wskazywała na to umowa, a płatność za wynajem była zaniżana ze szkodą dla budżetu szkoły. Możliwe, że od 2013 roku placówka mogła stracić od kilkudziesięciu do nawet kilkuset tysięcy złotych. Równocześnie, zawiadamiający zaznaczył, że w tej sprawie należy wyłączyć limanowską prokuraturę w obawie o możliwą stronniczość w prowadzeniu postępowania. Jej szef, Mirosław Kazana, regularnie uczestniczy bowiem w sesjach Rady Powiatu Limanowskiego, a także utrzymuje prywatne kontakty ze starostą Janem Puchałą. Co więcej, prokurator rejonowy był nawet obecny na sali konferencyjnej Starostwa, gdy temat podejrzeń o niegospodarności w ZSTiO i możliwego działania na szkodę budżetu placówki został poruszony przez radnego PiS i pracownika szkoły, Stefana Hutka. Mirosław Kazana nie zdecydował się jednak na wszczęcie śledztwa z urzędu.

Jak się dowiedzieliśmy, czynności w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Nowym Targu.

Co wynika z dokumentów?

W lutym 2009 r. dyrekcja ZSTiO w Limanowej zwróciła się do Rady Powiatu Limanowskiego o wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu sal lekcyjnych o łącznej powierzchni 130 m2 na zajęcia prowadzone przez NCE w weekendy. Dyrektor tej placówki zwrócił się z prośbą o zawarcie kolejnej umowy, na okres 10 lat. Dyrekcja szkoły zaproponowała stawkę 13 zł za każdy metr kwadratowy, a także ryczałtową opłatę za media. Łącznie czynsz najmu wraz z mediami miał wynosić 2 343,60 zł miesięcznie.

Pod koniec marca 2009 r. Rada Powiatu Limanowskiego podjęła stosowną uchwałę, która umożliwiła zawarcie umowy, obowiązującej przez 10 lat. Podpisano ją 6 kwietnia 2009 r., a na jej podstawie udostępniono najemcy sale lekcyjne o łącznej powierzchni 130 m2. Zgodnie z jej treścią, NCE było zobowiązane do płacenia szkole miesięcznego czynszu w wysokości 1690 zł oraz zryczałtowanej opłaty za media w wysokości 653,60 zł. Odpłatność naliczana była za 10 miesięcy w roku, bez lipca i sierpnia. Umowę zawarto do końca lutego 2019 r.

Z okresu wskazanego przez radnego Stefana Hutka, który nagłośnił sprawę – 2013 r. – istnieje korespondencja pomiędzy Robertem Krasowskim, reprezentującym Niepubliczne Centrum Edukacji, współpracującego z Wyższą Szkołą Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, a starostą Janem Puchałą oraz ówczesną dyrektor ZSTiO, Grażyną Szumilas. W całej sprawie zastanawia tempo podejmowania decyzji, niezwykle szybki obieg dokumentów oraz jednoosobowa zgoda starosty. Wynika z nich bowiem, że 16 maja 2013 roku dyrektor Niepublicznego Centrum Edukacji w Limanowej, Robert Krasowski, zwrócił się do starosty Jana Puchały o wyrażenie zgody na bezpłatne użyczenie sal wykładowych w ZSTiO na cele dydaktyczne realizowane przez Wyższą Szkołę Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim przy współpracy z NCE. Od października 2013 r. WSBiP w Ostrowcu Świętokrzyskim zamierzała bowiem otworzyć zamiejscowy wydział uczelni na realizację licencjackich studiów zaocznych. Na kopii, którą dysponujemy, znajduje się pieczęć potwierdzająca wpływ dokumentu do sekretariatu starosty, a także odręczny wpis o treści: „ZSTiO Limanowa, Zgoda, Jan Puchała”.

Już następnego dnia Robert Krasowski zwraca się pismem do ówczesnej dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcącym w Limanowej, Grażyny Szumilas. Napisał w nim, że „po otrzymaniu zgody od Starosty Powiatu Limanowskiego”, zwraca się o wyrażenie zgody na bezpłatne użyczenie sal dydaktycznych. W tym samym dniu, „w oparciu o zgodę Starosty Powiatu Limanowskiego”, dyrekcja ZSTiO akceptuje nieodpłatne użytkowanie sal lekcyjnych wykorzystywanych przez placówkę w ramach umowy najmu, zawartej w kwietniu 2009 roku.

Nadal bez odpowiedzi pozostaje pytanie, czy starosta rzeczywiście podjął decyzję jednoosobowo, a jeśli tak, to czy nie przekroczył swoich uprawnień, gdyż w przypadku spraw o zdecydowanie mniejszym znaczeniu, np. wydzierżawieniu w szkole 1 metra kwadratowego pod automaty z napojami, taką decyzję podejmuje… cała Rada Powiatu.

Uczelnia starosty

Z prywatną uczelnią w Ostrowcu Świętokrzyskim dosyć mocno związany jest Jan Puchała. Starosta zdobył tytuł naukowy studiując na Wydziale Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu tej uczelni, na kierunku resocjalizacja. Również w Ostrowcu Świętokrzyskim Puchała ukończył studia podyplomowe: ekonomia menadżerska, finanse i rachunkowość w zarządzaniu przedsiębiorstwem, a także dodatkowo wychowanie fizyczne. Na zdobycie wykształcenia starosta z budżetu powiatu otrzymał łącznie blisko 15 tys. zł dofinansowania. Z uczelnią tą jest związany także dlatego, gdyż jak informował powiat na swoich stronach, organizuje z jej udziałem konferencje naukowe na Limanowszczyźnie. To nie wszystko. Związki starosty z uczelnią w Ostrowcu Świętokrzyskim mają także podłoże finansowe, bowiem Jan Puchała wykładał na WSBiP. Po raz pierwszy miało to miejsce właśnie w czasie, gdy miało dojść do wyrażenia zgody na bezpłatne użytkowanie sal ZSTiO – w semestrze letnim 2013 roku, kolejne wykłady miały miejsce w semestrze letnim 2015 roku, semestrze zimowym 2015 roku oraz w semestrze zimowym 2016 roku. W swoim oświadczeniu majątkowym za 2017 rok Jan Puchała ujawnił dochód w wysokości prawie 9,5 tys. zł, uzyskany na podstawie umowy z WSBiP w Ostrowcu Świętokrzyskim.


udostępnij
Komentarze (0)
Komentarze
Nowe
Popularne
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in