Ostatnie dni na IWA

26.01.2020 00:20:00 top 0 2824

Do 31 stycznia przedsiębiorcy mają czas, aby złożyć informację ZUS IWA. Na jej podstawie wyliczana jest wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe. W ubiegłym roku w Małopolsce płatnicy złożyli ponad 16 tys. formularzy ZUS IWA.

Przekazanie informacji ZUS IWA nie dotyczy wszystkich firm. Zobowiązani są jedynie przedsiębiorcy, którzy spełnią łącznie trzy warunki:
- zgłosili do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych,
- byli zgłoszeni nieprzerwanie w ZUS do ubezpieczenia wypadkowego przez cały 2019 rok i co najmniej jeden dzień w styczniu 2020 roku,
- 31 grudnia 2019 roku byli wpisani do rejestru REGON.

Dla przedsiębiorców, którzy widnieli w rejestrze REGON i zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych, lub dla tych, którzy nie podlegają wpisowi do rejestru REGON, wysokość stopy procentowej ubezpieczenia wypadkowego jest zryczałtowana. Od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r. wynosi 1,67 procenta.

ZUS wylicza składkę na podstawie IWA

 Przedsiębiorca w informacji IWA musi podać rodzaj przeważającej działalności gospodarczej według PKD, liczbę poszkodowanych w wypadkach przy pracy, także ciężkich i śmiertelnych oraz liczbę zatrudnionych w warunkach zagrożenia. A także dane dotyczące przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Na podstawie tych informacji ZUS ocenia stopień zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia pracowników firmy. Jeśli w przedsiębiorstwie często dochodziło do wypadków lub warunki pracy na konkretnym stanowisku sprzyjają występowaniu chorób zawodowych, może to spowodować podwyższenie składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Więcej szczegółów o dokumencie ZUS IWA i ustalaniu składki na ubezpieczenie wypadkowe na stronie www.zus.pl lub pod numerem telefonu 22 560 16 00 oraz w każdej placówce ZUS.


udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in