Niedziela, 19 kwietnia
Adolf, Tymon, Włodzimierz, Konrad, Leon, Leonia, Tytus

Nawet 2100 zł na opiekunkę do dziecka - ostatnie dni na zgłoszenie

05.10.2018 07:42:00 top 0 7185

Jeszcze tylko do 8 października można się zgłaszać do udziału w projekcie Małopolska Niania 2.0, w ramach którego rodzice otrzymują dopłatę do opiekunki dla swojego malucha. Warto się pospieszyć, bo w nowej odsłonie będzie się można starać od 1500 zł do nawet 2100 zł miesięcznie.

Małopolska Niania 2.0 to konkretna pomoc dla młodych ludzi, którzy założyli rodzinę, ale nie chcą rezygnować z rozwoju zawodowego.

- Projekt jest skierowany do tych młodych rodziców, którzy chcą wrócić do pracy lub mają już posadę, ale ich zatrudnienie jest w jakiś sposób zagrożone. Chcemy pomóc zapewnić im najlepszą możliwą opiekę dla ich dziecka, dzięki czemu będą mogli ze spokojną głową zająć się swoimi zawodowymi wyzwaniami – mówi marszałek Jacek Krupa.

Z kolei Wojciech Kozak przypomina – samorząd województwa decyduje się na dopłatę do niani, bo tak wynika z badania opinii wśród mieszkańców. To właśnie opiekunka została wskazana jako najbardziej pożądana forma opieki nad dzieckiem. Przygotowując się rok temu do uruchomienia pilotażu Małopolskiej Niani dokładnie sprawdziliśmy jak wygląda sytuacja z dostępem do opieki nad dziećmi do lat 3. Okazało się, że w części gmin to ogromny problem, z którym niestety niewiele się robi. Z drugiej strony w badaniu opinii rodzice z Małopolski jednoznacznie wskazali, że najlepszą formą opieki nad ich dzieckiem byłaby niania – na którą niestety ze względu na domowe finanse, nie mogą sobie pozwolić. Postanowiliśmy rozwiązać oba problemy, uruchamiając pierwszy w kraju program dopłat do niani – wylicza wicemarszałek Wojciech Kozak.

Czas ucieka – jak złożyć wniosek?
Projekt skierowany jest do Małopolan. O dopłatę do niani mogą ubiegać się rodzice, którzy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem w wieku do 3 lat, nie mogą podjąć pracy lub utrzymać obecnej posady. O pomoc mogą się również starać rodzice wracający z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i wychowawczego.

Warto podkreślić, że w czasie rekrutacji będą szczególnie preferowane także te osoby, które mieszkają na terenie gminy o ograniczonym dostępie do żłobków czy klubów malucha. Na dodatkowe punkty mogą liczyć również niepełnosprawni rodzice, bądź ci mający pod opieką niepełnosprawne dziecko w wieku do lat 3. Podobnie rodzice samotnie wychowujący małe dzieci.

Małopolska Niania 2.0 to dwie opcje wsparcia – na zatrudnienie niani dla dziecka będzie można otrzymać 1500 zł/m-c (wsparcie podstawowe) lub 2 100 zł/m-c (wsparcie podwyższone – dla rodzin znajdujących się w trudniejszej sytuacji materialnej, tj. spełniających kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci). Wsparcie będzie można otrzymać przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Przewiduje się, że w ramach obecnego naboru z dofinansowania skorzysta 216 rodziców. Kolejne nabory będą ogłaszane w kolejnych latach.

Uwaga – rodzic, który zakwalifikuje się do Małopolskiej Niani 2.0, ale w momencie otrzymania decyzji nie będzie miał pracy, musi w ciągu 3 miesięcy znaleźć zatrudnienie i odpowiednio je udokumentować.

Gdzie złożyć wniosek do Małopolskiej Niani 2.0?

Wnioski o przyznanie wsparcia na dofinansowanie kosztów zatrudnienia niani przyjmowane są od 25 września 2018 r. do 8 października 2018 r., do godz. 16:00. Dokumenty można składać:
- za pomocą poczty elektronicznej (przesłanie podpisanego skanu wypełnionego wniosku oraz załączników na adres mailowy: niania@rops.krakow.pl),
- za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków (decyduje data i godzina wpływu do ROPS),
- osobiście - w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.

Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie, wzór wniosku o przyznanie wsparcia, a także minimalny wzór umowy uaktywniającej zawieranej z nianią są dostępne na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznejw Krakowie w zakładce: „Małopolska Niania 2.0”.

Szczegółowe informacje można też uzyskać w punkcie informacyjnym projektu „Małopolska Niania 2.0” w siedzibie ROPS w Krakowie (ul. Piastowska 32) lub pisząc na adres e-mail: niania@rops.krakow.pl czy dzwoniąc pod nr tel. 12 422 06 36 wew. 23.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in