Wtorek, 20 sierpnia
Bernard, Samuel, Sobiesław, Sabina

Małopolska Pamięta - nowy konkurs

07.06.2019 05:00:00 PAN 2 994

Rozpoczął się nabór wniosków do ogłoszonego po raz pierwszy konkursu „Małopolska Pamięta - zachowanie zabytkowych miejsc pamięci narodowej i martyrologii”. Jest to autorski projekt Anny Pieczarki z zarządu województwa, który będzie polegać na udzielaniu wsparcia finansowego samorządom lokalnym na działania mające na celu zachowanie miejsc pamięci narodowej i martyrologii, będących świadectwem wydarzeń o szczególnym znaczeniu dla kształtowania się tożsamości narodowej Polaków.

Do tej pory województwo dofinansowywało prace konserwatorskie i restauracyjne dzieł sakralnych w ramach konkursu „Ochrona zabytków Małopolski” oraz rozdysponowywało pieniądze na kapliczki, figury świętych i krzyże przydrożne, aby zabezpieczane były przed nieuchronnym upływem czasu te wyjątkowe obiekty sztuki ludowej.

Teraz rusza nowy konkurs „Małopolska Pamięta”, którego pomysłodawcą jest Anna Pieczarka z zarządu województwa. Chodzi o odnowienie lokalnych miejsc pamięci narodowej i martyrologii, ale także o promowanie oraz zachęcenie władz samorządowych małopolskich gmin i powiatów do opieki nad obiektami małej architektury, posiadającymi wartość historyczną, ale i artystyczną.

- Małopolska jest szczególnie doświadczona przez historię, a mieszkańcy naszego województwa wielokrotnie dawali przykład przywiązania do najważniejszych dla Polaków wartości, poświęcając za nie swoje zdrowie i życie. Nowy program, zatwierdzony przez zarząd województwa, ma na celu wsparcie działań dla ochrony obiektów i miejsc związanych z walkami dla odzyskania lub obrony niepodległości Polski, ale także tablic upamiętniających wydarzenia lub postacie historyczne oraz nagrobków osób, które walczyły o wolność narodową lub były ofiarami władz zaborczych bądź okupacyjnych – informuje Anna Pieczarka z zarządu województwa.

Dotacja w ramach konkursu może być udzielona jednostce samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane z uwzględnieniem zagospodarowania i uporządkowania najbliższego terenu wokół obiektu.

Dofinansowanie może wynieść maksymalnie 60% wartości przedsięwzięcia tj. 20 tys. zł. W tym roku w budżecie województwa na ten program zagwarantowano 500 tys. zł.

Wnioski przyjmowane będą do 2 lipca w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in