Sobota, 19 października
Pelagia, Piotr, Ziemowit, Jan, Paweł, Izaak, Michalina, Michał

Chcą zamku, lotniska i lepszej infrastruktury

19.09.2011 22:36:48 0 956

Nowy Sącz. Komunikacja publiczna oraz przemysł kulturowy były głównymi kwestiami poruszanymi podczas dzisiejszego posiedzenia Komisji Rozwoju Regionu, Promocji i Współpracy z Zagranicą.

Spotkanie, w którym uczestniczyli m.in. wicemarszałek Roman Ciepiela, wiceprezydent Jerzy Gwiżdż oraz radni wojewódzcy, dotyczyło kontynuacji prac nad projektem Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011- 2020. Była to jednocześnie ostatnia dyskusja przed sesją, podczas której radni podejmą odpowiednią uchwałę dotyczącą SRWM.

- Po raz pierwszy Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego zauważa subregiony. Nowe podejście pozwoliłoby największym ośrodkom miejskim jak np. Tarnów, czy Nowy Sącz wspólnie świadczyć usługi publiczne. Stawiamy na dobre powiązania między nauką, a gospodarką. Chcemy stworzyć przemysł czasu wolnego -  to zadanie które wyróżnia nas na tle całego kraju – mówił wicemarszałek Roman Ciepiela.

Zdaniem wiceprezydenta Jerzego Gwiżdża, ze strategicznego punktu widzenia ważne jest to, na co zostaną przeznaczone pieniądze:

- Omawiana dziś strategia jest budowana na dużym stopniu ogólności. Znajdują się tam elementy, o które walczymy od lat, jak budowa drogi ekspresowej z Brzeska do Nowego Sącza, czy połączenia kolejowego przebiegającego przez Piekiełko. Jednak są też takie, których nie ma, mimo że być powinny. W przyszłym roku będzie uchwalany program operacyjny, w którym mam nadzieje wszystkie brakujące elementy zostaną uwzględnione.

Autorzy projektu, zdaniem Jerzego Gwiżdża, w niewielkim tylko stopniu uwzględnili potrzeby ośrodków subregionalnych, w tym trzeciego pod względem znaczenia w województwie małopolskim Nowego Sącza.
W projekcie Strategii uwzględnione zostały tylko niektóre z postulowanych przez władze Nowego Sącza zadania strategiczne, choć bardzo istotne w zakresie przełamywania peryferyczności i barier komunikacyjnych, w tym: połączenie kolejowe Krakowa z Sądecczyzną i Podhalem: linia kolejowa Kraków - Podłęże – Piekiełko - wraz z modernizacją linii Nowy Sącz - Muszyna - granica państwa; połączenie autostrady A4 z autostradą D1 na Słowacji na trasie Brzesko - Nowy Sącz - Muszynka w standardzie drogi o wysokich parametrach technicznych.

Jednak choć kategoria budowy sieci lotnisk regionalnych w projekcie Strategii odniesiona została do subregionu sądeckiego, to bez jednoznacznego wskazania lokalizacyjnego, co stanowczo podniósł na posiedzeniu Komisji wiceprezydent Jerzy Gwiżdż przypominając, że w dokumencie powinien pojawić się w tym kontekście Stary Sącz, bo „nie ma innej lokalizacji dla lotniska na Sądecczyźnie”.  Wiceprezydent domagał się również uwzględnienia w wykazie zadań strategicznych odbudowy zamku królewskiego w Nowym Sączu i jego adaptacji dla potrzeb przyszłej siedziby Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu w związku z koniecznością nieodległego w czasie zwolnienia zajmowanego dotychczas budynku przez tę jednostkę kultury województwa małopolskiego, a także rozbudowy zabezpieczeń przeciwpowodziowych, w tym systemu monitorowania osuwisk na terenie Nowego Sącza i Sądecczyzny. Wnioski wiceprezydenta Jerzego Gwiżdża uzyskały pełne wsparcie sądeckich radnych wojewódzkich obecnych na posiedzeniu Komisji, w tym Andrzeja Romanka i Leszka Zegzdy.


Fot.: Urząd Miasta w Nowym Sączu

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in