Środa, 17 października
Małgorzata, Wiktor, Marita, Ignacy, Lucyna, Antoni

Blisko 4 tysiące skontrolowanych osób i 345 tys. zł 'oszczędności'

22.03.2018 06:59:25 TOP 3 7359

W ZUS w Nowym Sączu tysiące skontrolowanych osób. W całym kraju ponad 200 mln zł wstrzymanych bądź cofniętych świadczeń chorobowych – to efekt kontroli zwolnień, którą Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził w 2017 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wziął pod lupę zwolnienia lekarskie. Kogoś, kto przebywa 
na zwolnieniu, nie powinna zdziwić wizyta kontrolera z ZUS i zaproszenie na badanie do lekarza orzecznika. Kontroler sprawdza, w jaki sposób wykorzystuje się czas zwolnienia, natomiast lekarz orzecznik kontroluje, 
czy zwolnienie wystawiono zasadnie - jeżeli uznają daną osobę za zdrową, skracają okres obowiązywania zwolnienia.
W 2017 r. kontrolerzy w nowosądeckim oddziale ZUS i podległych placówkach skontrolowali
 3 916 osób. W 123 przypadkach wydano decyzję pozbawiającą prawa do zasiłku. Kwota cofniętych zasiłków
 z tytułu wykorzystania zwolnień lekarskich wyniosła 199,3 tysiąca zł.
Pod kątem prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, lekarze orzecznicy ZUS wydali 
6,5 tysiąca orzeczeń. Z czego 402 badane osoby otrzymały decyzję o braku prawa do zasiłku - uznano 
je zdolne do pracy. Liczba dni absencji z prawem do zasiłku chorobowego ograniczona w wyniku tej kontroli wyniosła 2 628 dni. Kwota cofniętych zasiłków chorobowych z tego tytułu wyniosła 146,3 tysiąca zł. Łączna kwota oszczędności z tych dwóch kontroli w 2017 r. wyniosła 345,6 tysięcy zł.
- Co ważne, ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
 i macierzyństwa nakłada na Zakład Ubezpieczeń Społecznych również obowiązek obniżenia podstawy wymiaru wypłacanego zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego w przypadku, gdy u danej osoby ustał tytuł ubezpieczenia, czyli np. rozwiązała umowę o pracę lub umowa ta wygasła. Wysokość świadczenia jest ograniczana w tym przypadku do 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju. 
Z tego powodu od stycznia do końca grudnia 2017 r. obniżono wypłaty w 2773 przypadkach, na kwotę 
1 656 666,78 zł - informuje Bożena Bielawska, rzecznik ZUS w Małopolsce. - Kolejnym z powodów ograniczenia wysokości wypłacanego świadczenia chorobowego jest opóźnienie 
w przekazaniu zwolnienia lekarskiego pracodawcy. Jeżeli pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim
 nie dostarczy go pracodawcy w ciągu 7 dni od daty wystawienia, Zakład obniża wypłacane świadczenie 
za każdy kolejny dzień o 25 proc., aż do momentu dostarczenia zwolnienia. Z tego tytułu ograniczone wypłaty sięgnęły kwoty 81 239,17 zł i dotknęły 1334 osoby.
Od 1 lipca już obowiązują zwolnienia elektroniczne. Lekarz uzyska dostęp do danych pacjenta, 
jego pracodawców oraz członków jego rodziny. Zniknie 7 dniowy termin dostarczenia zwolnienia pracodawcy, e-ZLA przesłane zostanie na profil płatnika i do systemu ZUS. Wszyscy przedsiębiorcy, którzy rozliczają składki za więcej niż pięć osób, powinni mieć swój profil na PUE ZUS już od stycznia 2016 r. Dzięki temu będą mieli dostęp do e-ZLA pracownika.
udostępnij
Komentarze (0)
Komentarze
Nowe
Popularne
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in