Wtorek, 21 kwietnia
Bartosz, Feliks, Konrad, Anzelm, Jarosław, Selma

Będzie pakiet dla małych miast

08.10.2019 21:55:00 top 4 1999

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju poinformowało, że w budżecie UE 2021-2027 będą pieniądze na rozwój małych miast takich jak Limanowa, czy Mszana Dolna.

Do 10 procent środków unijnych przeznaczonych dla Polski ma zostać zainwestowanych w rozwój małych miast. To główne założenie Pakietu dla małych miast, nad którym pracuje Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Koncepcję programu przedstawił dzisiaj minister Jerzy Kwieciński.

- Małe miasta to metropolie Polski lokalnej. To tu znajdują się firmy i instytucje najważniejsze dla lokalnych społeczności. W małych miastach bije serce Polski lokalnej. Problem w tym, że często bije nierówno. Nasz pakiet to EKG, czyli diagnoza i rozwiązania oraz leki, które zapobiegają arytmii – mówił minister Jerzy Kwieciński. 

Dlaczego małe miasta są tak ważne?  - Mamy 685 małych miast w Polsce, co stanowi 73 procent ogólnej liczby wszystkich miast. Są to miasta liczące do 20 tysięcy mieszkańców, w których mieszka 13 procent ogółu ludności naszego kraju. Małe miasta pełnią istotne funkcje. Są ważnymi centrami rozwoju lokalnych usług - wyjaśnia ministerstwo. 

Jakie problemy mają małe miasta?  Odpływ ludzi młodych oraz starzenie się społeczeństwa, brak atrakcyjnych miejsc pracy, wysoki odsetek biernych zawodowo, ograniczony dostęp do usług rozwojowych dla przedsiębiorstw czy utrudniony transport zbiorowy to główne trudności, z którymi borykają się mieszkańcy małych miast. To także ograniczone możliwości finansowe samorządów lokalnych wynikające z ich niskich dochodów własnych. 

- Wsparcie dla małych miast zaplanowaliśmy w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 oraz w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa 2030.Naszym celem jest zmiana wizerunku małych miast i uczynienie z nich miejsc przyjaznych do życia, oferujących dobrej jakości miejsca pracy i odpowiednie warunkami do nauki i rozwoju - komunikuje ministerstwo. -  Zapewnienie wszystkim miastom warunków do trwałego rozwoju jest kluczowym elementem w procesie działań na rzecz osiągania celów rozwojowych, związanych zarówno z konkurencyjnością gospodarki, jej innowacyjnością, jak i rozwojem wrażliwym społecznie i zrównoważonym terytorialnie. 

Ministerstwo zaplanowało 4 kategorie działań: 

- projekty zintegrowane (czyli łączenie działań z różnych źródeł finansowania w celu kompleksowego wsparcia lub rozwiązania problemu, zgodnie z potrzebami danego obszaru),
- projekty służące zacieśnianiu współpracy z obszarami charakteryzującymi się dynamicznym rozwojem (budowanie powiązań funkcjonalnych, identyfikowanie obszarów współpracy sektora publicznego z prywatnym i społecznym),
- selektywne promowanie innowacyjnych rozwiązań, służących rozwiązywaniu specyficznych problemów danego miasta, na przykład rozwiązania mobilne, praca na odległość, e-learning oraz usługi społeczne i opiekuńcze,
- standardowy zakres wsparcia w postaci kopert/ konkursów dedykowanych małym miastom (dzięki czemu nie będą musiały one konkurować z dużymi ośrodkami). 

Na rozwój małych miast ma być przeznaczone do 10 procent środków dla Polski w przyszłym budżecie unijnym. Pieniądze te będą pochodzić z krajowych i regionalnych programów operacyjnych.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in