Wielka inwestycja PSG - 6 nowych gmin będzie zgazyfikowanych | Sacz.in - sądecki portal informacyjny
limanowa.in
Czwartek, 21 czerwca, Alicja, Alojzy, Marta, Rudolf
Rejestracja »

Newsroom

2017-07-16 06:56:41

Wielka inwestycja PSG - 6 nowych gmin będzie zgazyfikowanych

Wielka inwestycja PSG - 6 nowych gmin będzie zgazyfikowanych
Do końca 2022 roku Polska Spółka Gazownictwa zgazyfikuje 6 nowych gmin w województwie małopolskim w tym dwie z powiatu limanowskiego.
Na terenie województwa będą to miasto i gmina Szczawnica oraz gminy Łącko, Ochotnica Dolna i Krościenko nad Dunajcem, a na terenie powiatu limanowskiego będzie to gmina Słopnice i Kamienica.
 
Podczas poświęconej tej kwestii konferencji w Szczawnicy, która odbyła się wczoraj, poseł Piotr Naimski (na zdjęciu) - pełnomocnik Rządu RP do spraw strategicznej infrastruktury strategicznej - podkreślił, że obecne działania Polskiej Spółki Gazownictwa  mają pełne poparcie Rządu RP, a działania Spółki to konsekwentna i realna inwestycja w rozwój terenów, które czasami czekały na gazyfikację przez dziesięciolecia.
 
Radosław Bartosik – wiceprezes PGNiG podkreślił, że obecna strategia PSG i całej Grupy Kapitałowej PGNiG to nie tylko deklaracje, ale konkretne działania. Zapewnił, że w ciągu najbliższego pół roku rozpoczną się już prace przy budowie nowych gazociągów w małopolskich gminach i będzie to kolejny ważny etap współpracy z samorządami. 
 
Podczas szczegółowej prezentacji planowanych inwestycji Jarosław Wróbel powiedział, że PSG podpisała już ponad 436 listów intencyjnych z samorządami w całej Polsce, a w samej Szczawnicy już w sezonie 2019/2020 popłynie gaz do około 30 odbiorców, głównie domów wczasowych i pensjonatów. Prezes Wróbel dodał, że działania PSG to również realna walka ze smogiem, zwłaszcza w województwie małopolskim, które jest jednym z najbardziej narażonych na zanieczyszczenia powietrza.
 
Całość prac została podzielona na trzy etapy. Pierwszy to budowa gazociągu wysokiego ciśnienia Słopnice – Zbludza oraz budowa dwóch stacji redukcujno-pomiarowych wraz z nawanialnią, kotłownią, AKPiA oraz telemetrią, wraz z zagospodarowaniem terenu stacji w miejscowości Zbludza. PSG wybuduje na tym etapie 13,5 km sieci. Obecnie gotowa jest już dokumentacja projektowa i uzyskano prawomocne pozwolenia na budowę.
 
Przetarg na wykonawcę robót planowany jest w trzecim kwartale bieżącego roku, natomiast rozpoczęcie prac na pierwszy kwartał 2018 roku, a ich zakończenie w pierwszym kwartale 2020 roku. 
 
Etap drugi to budowa gazociągu średniego ciśnienia do granicy miasta Szczawnica o długości ponad 30 km oraz budowa sieci rozdzielczej wraz z przyłączami o długości ponad 17 km. Również tutaj obecny stan działań oraz harmonogram prac jest identyczny, jak w przypadku pierwszego etapu. 
 
Etap trzeci to budowa sieci rozdzielczych średniego ciśnienia w miejscowościach Czerniec i Łącko w powiecie łąckim, miejscowościach Tylmanowa i Krościenko nad Dunajcem w powiecie nowotarskim oraz budowa pojedynczych odcinków sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowościach Zbludza, Kamienica i Zabrzeź.
 
Łącznie przybędzie ponad 12 kilometrów sieci. Dla tego etapu prac gotowa jest już Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Wszczęcie postępowania przetargowego zaplanowano na trzeci kwartał 2017 roku, planowany termin uzyskania decyzji na pozwolenie na budowę to drugi kwartał 2019, a w trzecim kwartale 2019 roku ma się rozpocząć postępowanie przetargowe, które wyłoni wykonawcę robót. Prace budowlano – montażowe mają się rozpocząć w pierwszym kwartale 2020 roku, a zakończenie przewidziano na pierwszy kwartał 2022 roku.
 
Tak duży zakres inwestycji jest możliwy dzięki dofinansowaniu z funduszy unijnych. Wnioski o dofinansowanie Polska Spółka Gazownictwa złożyła za pośrednictwem Instytutu Nafty i Gazu. Projekt przeszedł pozytywną ocenę merytoryczną i formalną I i II stopnia, a 30 czerwca 2017 roku podpisano umowę na dofinansowanie. Planowany całkowity koszt realizacji projektu to niemal 40 milionów złotych. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych to ponad 30 milionów złotych, natomiast wysokość dofinasowania wyniesie prawie 24 miliony złotych.
 
Pieniądze będą pochodzić z  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, PRIORYTET:VII Poprawa bezpieczeństwa energetycznego, DZIAŁANIE:7.1  Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii.
 
Po zakończeniu inwestycji w sześciu małopolskich gminach przybędą w sumie 73 kilometry sieci oraz dwie stacje gazowe. Szacowany wolumen dystrybuowanego gazu wyniesie minimum 4,9 miliardów metrów sześciennych rocznie, a z gazu skorzysta  minimum 678 nowych odbiorców.
Komentarze 12
DRKidler
DRKidler 2017-07-16 09:26:14
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
Naimski to ten gość propisowski , dzięki któremu Rosjanie wybudowali Nord Stream. Kozi bubek rozpętał histeryczną kampanię przeciwko drugiej nitce rurociągu przez Polskę. Więc się dziwię dlaczego nie postawili go przed Trybunałem Stanu. Gdyby żył Piłsudski , już dawno postawił by go przed plutonem egzekucyjnym. A już zacierał łapki ,że nie zdążą do wyborów. Pisowski "ekspert" nie wie ,że nawet rower wymaga regulacji i kilku próbnych jazd.
plus
1
plus
1
west
west 2017-07-16 10:09:05
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
Ciekawe w jaki sposób dzisiaj wygląda współpraca PSG z samorządami?
Do tej pory samorządy budowały sieć gazową i przekazywały operatorom (takim jacy wtedy byli). W moim przekonaniu samorządy ponosiły koszty a firmy gazowe i telekomunikacyjne czerpały zyski.
plus
0
plus
0
cichy1
cichy1 2017-07-16 11:07:35
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
west: Nie samorządy a spółki , przyszłych odbiorców ponosiły koszty i były przejmowane przez samorządy ,które przekazywały potem operatorom. Zawsze do pewnego czasu użytkownicy ponosili koszty co się okazało niezgodne z prawem . Padło wiele wyroków sądowych w tej sprawie. Na terenie Gminy Jodłownik do tej pory to się praktykuje. Nie tylko gaz ale i inne media . Zasada prosta , chcesz zarabiać zainwestuj , znajdując klientów.
plus
0
plus
0
grazynahayes
grazynahayes 2017-07-16 12:13:51
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
Trudno się nie zgodzić z faktem, że potrzebna jest gazyfikacja kolejnych gmin w Małopolsce oraz należy stwierdzić , że zawsze bez względu kto "finansuje" te inwestycje, ZAWSZE wszelkie koszta ponosi polski PODATNIK, obywatel RP.

Panie Radosławie Bartosik , wiceprezesie PGNiG wszystko pięknie przedstawiacie, ale powiedzcie polskiemu społeczeństwu PRAWDE, powiedzcie jak wasz Minister Energetyki Pan Krzysztof Tchórzewski wraz z polskim rzadem wygaszacie najlepsze polskie kopalnie, w tym BEZCENNĄ kurę, która może znosić zlote jajka kopalnię "KRUPIŃSKI".
plus
0
plus
0
grazynahayes
grazynahayes 2017-07-16 12:22:09
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
Kopalnie o najlepszym wysoko-koksujacym węglem. Powiedzcie, że były prowadzone prace technologiczne nad podziemnym zgazowaniem węgla w kopalni Wieczorek, a jej rezultaty były bardzo dobre, bo uzyskano wiele gazu , nawet z tak marnej pod względem jakości wegla WIECZOREK. !!!

Dlaczego nie korzystacie Z POLSKICH ZASOBÓW GAZU ? Pan Kaczynski okłamal polski naród w styczniu 2015 roku mówiąc, że będą audyty w polskich kopalniach, że poprzednicy bedą rtozliczani.
Gdzie jest PUBLIKACJA tych auditów, gdzie sa rozliczenia?

Audyty przeprowadzono dopiero w lutym 2016 roku, pod naciskiem społecznym. Część z audytujacych wysłała zawiadomienia do Prokuratury i co ? cisza?

Gdzie sa te zapewnienia o niewygaszaniu polskich kopalni? Dlaczego LIKWIDUJECIE NAJLEPSZE KOPALNIE Z WEGLEM WYSOKO-KOKSUJĄCYM. ?

Miało być tak dobrze , ale przecież już w 2007 roku kopalnia " Krupiński" była już w planach do likwidacji, nieprawdaż? Kto podjął wtedy taka decyzję, kto wtedy rzadził ?

Teraz Unia Europejska robił Nam łaskę, ? a kto sięga rękę po te kopalnie, Niemcy?
Oj DOBROCZYŃCY nasi jestescie? następny sukces medialny?

Tradycyjnie na wszystko o czym pisałam wkleję linki potwierdzające sprawy , o których pisałam.
Dowody, tych smutnych spraw dla Polski i wszystkich Polaków, którzy sa ofiarami marnotrawienia naszych podatków i marnotrastwa w górnictwie jako rezultat braku odpowiedniej polityki i nadzoru.

Przykre, bardzo przykre.
plus
1
plus
0
grazynahayes
grazynahayes 2017-07-16 13:53:41
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
Zwalnia się najlepiej doświadczoną kadrę górniczą, z największym doświadczeniem zawodowym, przeznaczono na to przeszło 1 mld złotych, tymczasem połowa tej sumy wystarczyłaby , aby dotrzeć do najlepszych złóż w kopalni Krupiński i eksploatować te zloża przed 10 lat, wówczas zysk wyniósł by 5 miliardów zlotych. !!!!

Nie wspominając o tym, że bylibyśmy niezależni energetycznie. !!!
Tylko za czasów obecnych rz ądów wydano 8 miliardów z pomocy PUBLICZNEJ na polskie kopalnie, !!!
OBECNIE nie mamy "FRONTU WYDOBYWCZEGO" , ABY ZACZĄĆ WYDOBYWAĆ, BO najlepszą kadre WYSłANO NA EMERYTURĘ!!!!Wcześniejszą emeryturę.

Decyzcję o zamknięciu , kopalni Krupińskiego podjęto UCHWAŁA ZARZĄDU, gdzie PRZEKRACZA to jej kompetencje. !!!
Taką dewcyzję zgodnie z Kodeksem Handlowym mogło podjąć TYLKO WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY. !!!!

Tę uchwalę podjęto 8 sierpnia 2016 roku, pytam więc :
gdzie jest tutaj PRAWO i SPRAWIEDLIWOŚĆ? Czy to sa rządy, działanie prawne?

Teraz obiecane linki:

" SKANDAL - niemcy chcą przejąć POLSKĄ kopalnię Krupiński?! "
Ten link jest z posiedzenia komisji sejmowej, prosze zobaczyc jak tam się traktuje górnika, sprawy ważne dla górnictwa.
https://www.youtube.com/watch?v=f7CdeWCTVFI
plus
0
plus
0
west
west 2017-07-16 13:56:27
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
Mieszkamy @cichy w tej samej gminie. Pamiętam jak radny i sołtys z mojej wsi poświęcali znaczną część swojego czasu na uzgodnienia w terenie przebiegu gazociągu. Pamiętam jak społeczny komitet zbierał pieniądze na materiał i koparkę. Sam zasypywałem wykop z rurą. Nie znam szczegółów rozliczenia ale gazownia raczej nie wiele dołożyła do tego. Jeśli masz zainstalowany gaz to zobacz na rachunek komu płacisz za przesył.
Podobnie było z telefonami. Wójt i radni, sołtysi organizowali przedsięwzięcie. Sam rozciągałem kable. Telekomunikacja raczyła to przejąć choć trzeba przyznać "wykapała" nakład finansowy w rachunkach do zapłacenia.
plus
0
plus
0
grazynahayes
grazynahayes 2017-07-16 13:57:26
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
Następny link :
2. "Kopalnia Krupiński - czy PiS chce oddać ją Niemcom?! Kowalski & Chojecki NA ŻYWO 22.06.2017 "

https://www.youtube.com/watch?v=UgbGJG79W_Y

3. Tutaj już jest nieco inna narracja:
" O co chodzi z kopalnią Krupiński? Komu zależy na zniszczeniu tego skarbu? Niemcy ją kupią za bezcen? "
https://www.youtube.com/watch?v=ofJSJVzp8-4

Tak w wielkim skrócie jak od 1990 roku wydaje się celowo wycisza sie polskie górnictwo, potencjalne żródlo energii , gazu w Polsce.
plus
1
plus
0
cichy1
cichy1 2017-07-16 14:45:19
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
West: Tam gdzie dawniej mieszkałem ,to za to,że zainwestowałem w wodociąg i kanalizację, którą przejął po wykonaniu Urząd gminy byliśmy zwolnieni z opłat za wodę. Rozliczenie było bardzo proste ,a mianowicie wskazanie wodomierza razy cena za kubik. odjęta co miesiąc od kwoty indywidualnego zainwestowania. Trwało to rozliczenie nawet kilka lat ,ale zwrot otrzymaliśmy. Przypuszczam , że gospodarzysz na swoim . Jak nie zainwestujesz to nie masz możliwości czerpać z tego zysków, bo nikt ci za darmo nie da. Jak pracowałem u Niemców i powiedziałem jak u nas wyglądają inwestycje tego typu , to \\\\\\\\\\\\\\smiał się ,że tylko Polak da się tak rolować. Znasz może przykład z Sadku ,gdzie poszły pieniądze z komitetu wodociągowego , zapytaj pana WÓJTA ciekaw jestem co Ci odpowie.
plus
1
plus
0
cichy1
cichy1 2017-07-16 14:50:42
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
Grażyna masz rację poprzednia władza podpisała układ z Niemcami aby nas uzależnić gospodarczo od Sowietów i Niemćów Merkel zacierała ręce na kopalnię Krupiński. Czytałem kiedyś wywiad na ten temat
plus
1
plus
0
wojtek
wojtek 2017-07-17 07:39:26
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
Gazyfikacja gminy Słopnice??? Przecież tam na każdym osiedlu od lat mają gazociągi. Jakieś żarty.
plus
0
plus
0
grazynahayes
grazynahayes 2017-07-17 08:23:20
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
Tak już niektórzy znawcy tyematu "mind control", kontroli umysłu, zastanawiają się czy polskim rządom założono program "kontroli umysłu". Wszyscy zaczynali bowiem całkiem dobrze, a potem tracili tzw. "zdrowy rozsądek".

Ilości zasobów metali ziem rzadkich , naturalnych surowców w Polsce wraz z najbardziej cennym,i metalami typu:wolfram tytan, wanad, zloto, srebro, oraz surowce naturalne typu: , ropa gaz itp jest przeogromna.,, największa w Europie, !!!

Co te rządy robiły i nadal robią ?

Źrodlo:
" Zatajone przed Polakami bogactwa Polski, czyli największe oszustwo PRL-bis (tzw. III RP) "

http://www.eprudnik.pl/zatajone-przed-polakami-bogactwa-polski-czyli-najwi eksze-oszustwo-prl-bis-tzw-iii-rp/

Takich artykułów, wywiadow w telewizji w tym w TV Republika, programów naukowych, publikacji widzialam , czytalam dziesiątki, a polska klasa polityczna tego nie wie ?

Chyba mają program "kontroli mózgu" zalożony.
plus
0
plus
0
Dodaj komentarz
Drogi Użytkowniku! Z dniem 25 maja 2018 r. zmieniły się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych (RODO). Dla Limanowa.in bardzo ważne jest bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, dlatego dostosowaliśmy działalność portalu do nowych wymogów. Jeżeli posiadasz konto, bądź korzystasz z innych funkcjonalności jakie oferujemy, zapoznaj się proszę z kilkoma ważnymi informacjami jakie znajdziesz tutaj. Dodatkowe informacje o tym jak przetwarzamy dane osobowe, znajdziesz też w naszej Polityce Prywatności. W razie wątpliwości, skontaktuj się z Administratorem.