Ubezpieczenie upraw od przymrozków? Resort mówi "tak" | Sacz.in - sądecki portal informacyjny
limanowa.in
Niedziela, 27 maja, Augustyn, Julian, Jan, Juliusz, Magdalena, Amanda
Rejestracja »

Rozmaitości

2017-05-03 07:29:42

Ubezpieczenie upraw od przymrozków? Resort mówi "tak"

Ubezpieczenie upraw od przymrozków? Resort mówi "tak"
Pojawiły się informacje o braku możliwości zawierania umów ubezpieczenia od np. skutków przymrozków wiosennych. Ministerstwo Rolnictwa informuje jednak, że tego typu ubezpieczenia funkcjonują od 2006 roku.
- Ubezpieczenia upraw rolnych od skutków przymrozków wiosennych, w tym ubezpieczenia drzew i krzewów owocowych, z dopłatami z budżetu państwa do składek ubezpieczenia funkcjonują od początku 2006 r. na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich - informuje Ministerstwo Rolnictwa
 
Ostatnia zmiana tej ustawy wprowadziła korzystniejsze warunki dostępu do 65 % dopłaty z budżetu państwa do stawek ubezpieczenia. - Zmiana ta jednak w żaden sposób nie ograniczała producentom rolnym możliwości zawierania umów ubezpieczenia upraw rolnych od  skutków przymrozków wiosennych - zapewnia resort.
W grudniu 2016 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał z pięcioma zakładami ubezpieczeń:
1) Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A.,
2) Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”,
3) Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych,
4) Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych,
5) InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group
umowy na realizację dopłat do składek ubezpieczenia upraw rolnych od początku 2017 r.
 
Na podstawie tych umów możliwe było od początku roku zawieranie przez producentów rolnych umów ubezpieczenia z dopłatami z budżetu państwa do stawek ubezpieczenia na warunkach obowiązujących do 31 marca br. W pracach nad zmianą ustawy uczestniczyli przedstawiciele zakładów ubezpieczeń oraz przedstawiciele producentów rolnych i na bieżąco byli informowani o projektowanych zmianach w celu płynnego wprowadzenia tych zmian w życie od 1 kwietnia br.
 
Wiosenną sprzedaż dotowanych ubezpieczeń upraw rolnych na nowych warunkach, korzystniejszych dla producentów rolnych, w szczególności dla właścicieli sadów, rozpoczęło od 10 kwietnia br. Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Pozostałe zakłady ubezpieczeń rozpoczęły sprzedaż polis ubezpieczenia od 15 kwietnia br.
 
- W roku 2016 producenci rolni, po wyczerpaniu limitu dopłat z budżetu państwa do stawek ubezpieczenia, mogli zawierać umowy ubezpieczenia na warunkach komercyjnych zarówno z zakładami ubezpieczeń, z którymi Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi miał podpisane umowy na 2016 r., jak i wszystkimi pozostałymi zakładami ubezpieczeń oferującymi ubezpieczenie upraw rolnych od skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. W 2016 roku umowy ubezpieczenia drzew i krzewów owocowych od ryzyka przymrozków wiosennych wykupiło 0,35 % producentów owoców, co stanowiło ok 1,6 % wszystkich umów ubezpieczenia upraw rolnych od ryzyka przymrozków wiosennych zawartych w 2016 r. - informuje ministerstwo.
Komentarze 1
zabawny
zabawny 2017-05-03 12:04:33
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
Ubezpieczenie upraw od przymrozków.

Należy dokupić ubezpieczenie od mokrego śniegu łamiącego krzewy/drzewa,
od suszy,
od powodzi,
od gradobicia,
od pożaru,
od różnych chorób,
od szarańczy,
od długotrwałych opadów,
od zwierząt niszczących, np. dzików, których siatka ogrodzeniowa nie jest w stanie zatrzymać, oraz stada ptactwa powodującego spustoszenia,
od innych nieprzewidywalnych zagrożeń,
i od biegłych rzeczoznawców wyliczających szkody, w sposób nieadekwatny do strat. :)

ILE TO RAZEM BĘDZIE KOSZTOWAŁO?. :)))
plus
2
plus
0
Dodaj komentarz