Zgłosił się tylko jeden inwestor zainteresowany geotermią - to lokalny przedsiębiorca | Sacz.in - sądecki portal informacyjny
limanowa.in
Niedziela, 27 maja, Augustyn, Julian, Jan, Juliusz, Magdalena, Amanda
Rejestracja »

Newsroom

2017-04-17 00:39:26

Zgłosił się tylko jeden inwestor zainteresowany geotermią - to lokalny przedsiębiorca

Zgłosił się tylko jeden inwestor zainteresowany geotermią - to lokalny przedsiębiorca
Tylko jeden potencjalny inwestor – mszański przedsiębiorca – złożył wniosek w postępowaniu, spółka GWT zamierza teraz prowadzić z nim negocjacje. Czy zakończą się podpisaniem umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym i budowa kompleksu solankowych basenów geotermalny w Porębie Wielkiej wreszcie stanie się faktem?
Tylko jeden potencjalny inwestor zgłosił się w określonym terminie ogłoszenia o koncesji na roboty budowlane, opublikowanego przez spółkę Gorczańskie Wody Termalne. Wniosek o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym złożyła firma DG-Auto Dawid Gaweł z Mszany Dolnej. Ta sama, która w poprzednim postępowaniu wystąpiła w konsorcjum z PPHU Hreśka z miejscowości Zaskale w gm. Szaflary, a potem – podobnie jak inni inwestorzy – wycofała wniosek. 
 
- Wniosek został formalnie przyjęty do dalszego procedowania - powiedział nam Marek Mąkowski, prezes zarządu spółki Gorczańskie Wody Termalne. Odpowiedź była dość lakoniczna, dopytaliśmy więc czy przedsiębiorca składający wniosek został sprawdzony pod kątem spełnienia wymogów określonych w ogłoszeniu oraz czy spółka może już rozpocząć negocjacje, które umożliwią ewentualne zawarcie wiążącej umowy. - Została powołana komisja do prowadzenia negocjacji. Obowiązku sprawdzania wniosku na tym etapie nie ma. Jeżeli komisja uzna, że trzeba coś sprawdzić, to wezwie przedsiębiorcę i da termin do przedłożenia dokumentów. Na pewno wszystko musi zostać sprawdzone przed podpisaniem umowy - odpowiedział Mąkowski. 
 
Skontaktowaliśmy się z mszańskim przedsiębiorcą, by zapytać o jego wizję inwestycji w Porębie Wielkiej. - W związku z prowadzonymi przeze mnie rozmowami z innymi podmiotami gospodarczymi z tej branży, które również chcą uczestniczyć w tym przedsięwzięciu, chcę usiąść do rozmów z przedstawicielami GWT i przedstawić swoją wizję udziałowcom spółki. Chcę podjąć temat, którego od lat nikt inny podjąć nie chce - powiedział nam przedsiębiorca, dodaje że finalnie w geotermię w Porębie Wielkiej zainwestuje najprawdopodobniej konsorcjum kilku firm.
   
 
Sprawa geotermii w Porębie Wielkiej ciągnie się od kilkudziesięciu lat. Pierwsze poważne plany wykorzystania podziemnej solanki pojawiły się w latach 70. ubiegłego wieku, kolejne starania podejmowano na początku oraz pod koniec lat 90. Następny znaczący etap to powołanie w 2007 roku samorządowej spółki Gorczańskie Wody Termalne. Od tamtego czasu przeprowadzono badania geologiczne, uzyskano koncesję na wydobycie solanki i wymieniono grunty z Gorczańskim Parkiem Narodowym, opracowano też biznesplan z kosztorysem, a wreszcie powołano firmę do przygotowania procedury wyłonienia partnera prywatnego dla spółki. W ciągu dziewięciu lat kilkukrotnie zmieniano też jej prezesów.
 
Samorządowa spółka Gorczańskie Wody Termalne, której udziałowcami są Powiat Limanowski, miasto Mszana Dolna, gmina Niedźwiedź oraz gmina Mszana Dolna, została zarejestrowana w 2007 roku. Większościowy pakiet udziałów w spółce ma powiat limanowski, który w GWT sp. z o.o. zainwestował 2 mln 17,5 tys. zł. Po 517 tys. zł zainwestowały gminy Mszana Dolna i Niedźwiedź, najmniejszy wkład wniosło natomiast miasto Mszana Dolna. 
 
 
(Fot.: termyporeba.pl)
Komentarze 5
roomserwis
roomserwis 2017-04-17 09:54:34
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
bo cokolwiek sie robi, to trzeba sie do tego odpowiednio zabrać.
https://www.youtube.com/watch?v=WrA4iY-ylfA
plus
4
plus
0
kojot
kojot 2017-04-17 13:01:53
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
Panowie, ile lat jest już ten LOKALNY INWESTOR? Pytanie. Na co poszły te dwa i pół mln złotych? Jakie inwestycje poczyniono? Czy tylko ta buda, według mojej oceny za może tysiąc? Na ten temat nic, a nic. Kiedy wreszcie napiszecie jakiś sensowny raporcik CO, ile i za CO, a nie jakieś bzdury na tema jakiegoś tajemniczego lokalnego inwestora po raz enty. To jakoś tak wszystko brzydko pachnie.
plus
3
plus
0
urzedas
urzedas 2017-04-17 19:12:18
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
Powtórzę po raz kolejny. Tą sprawą już dawno powinna się zając prokuratura { nie Limanowska } C.B.A. i N.I.K. Pozdrawiam.
plus
4
plus
0
34607szczawa
34607szczawa 2017-04-17 21:05:35
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
Może Pan Leśniak koordynator PiS wypowie się czy będą zmiany w prokuraturze, sądzie, we władzach samorządowych itd...?
plus
0
plus
0
Doradca
Doradca 2017-04-17 22:12:52
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
"Skontaktowaliśmy się z mszańskim przedsiębiorcą, by zapytać o jego wizję inwestycji w Porębie Wielkiej. - W związku z prowadzonymi przeze mnie rozmowami z innymi podmiotami gospodarczymi z tej branży, które również chcą uczestniczyć w tym przedsięwzięciu, chcę usiąść do rozmów z przedstawicielami GWT i przedstawić swoją wizję udziałowcom spółki. Chcę podjąć temat, którego od lat nikt inny podjąć nie chce - powiedział nam przedsiębiorca, dodaje że finalnie w geotermię w Porębie Wielkiej zainwestuje najprawdopodobniej konsorcjum kilku firm"

Gość sobie żartuje ?.

"Wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu wraz z oświadczeniami o spełnianiu kryteriów kwalifikacji oraz braku podstaw wykluczenia, na dzień nie później niż dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu, zgodnie z informacjami, o których mowa w Ogłoszeniu i Opisie Postępowania, w szczególności w punkcie 5.3.4 poniżej.

Wniosek musi być podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z odpowiednim dokumentem rejestrowym lub pełnomocnictwem (w celu potwierdzenia uprawnienia do reprezentacji Wykonawcy należy załączyć do Wniosku odpowiedni dokument rejestrowy lub pełnomocnictwo, w przypadku pełnomocnictwa osoba udzielająca pełnomocnictwa musi przedłożyć dokument, z którego wynika jej umocowanie do reprezentacji Wykonawcy – dokument rejestrowy lub pełnomocnictwo wraz z umocowaniem mocodawcy uznaje się za integralną część Wniosku).

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu: 28 marca 2017 r., godz. 15.00."

O jakim konsorcjum kilku firm gość teraz mówi ?.
plus
1
plus
0
Dodaj komentarz