Od dziś złożysz nowy wniosek na 500+ | Sacz.in - sądecki portal informacyjny
limanowa.in
Sobota, 26 maja, Filip, Paulina, Marianna, Ewelina, Paweł
Rejestracja »

Newsroom

2017-08-01 07:45:39

Od dziś złożysz nowy wniosek na 500+

Od dziś złożysz nowy wniosek na 500+
Od dziś można składać wnioski o 500+ na nowy okres świadczeniowy. Dotyczy to rodzin zainteresowanych kontynuowaniem korzystania z tej formy wsparcia, jak i tych rodzin, które chcą dołączyć do rządowego programu „Rodzina 500 +”.
Prawo do wsparcia w ramach rządowego programu „Rodzina 500 +” jest ustalane na okres roku – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku. Jedynie pierwszy, trwający jeszcze okres jest dłuższy. Rozpoczął się bowiem wcześniej, bo 1 kwietnia 2016 roku, kiedy program „Rodzina 500 plus” oficjalnie wystartował.
 
Korzystanie ze wsparcia w ramach programu „Rodzina 500+” w nowym okresie świadczeniowym wymaga złożenia wniosku. Dotyczy to rodzin uczestniczących w programie, jak i tych, które zamierzają dopiero do niego dołączyć.
 
Wniosek złożony w sierpniu zapewni ciągłość świadczenia
 
Dzięki uchwalonemu przez parlament w połowie lipca pakietowi zmian dla rodzin na złożenie wniosku o świadczenie 500+ nie trzeba będzie czekać aż do września. Wnioski o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć już miesiąc wcześniej – od 1 sierpnia. To bardzo dobra wiadomość dla rodzin. Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku w sierpniu daje gwarancję ciągłości otrzymywania świadczenia. Przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik nastąpi do 31 października tego roku.
 
Złożenie wniosku we wrześniu spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada. W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w październiku, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia.
 
Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 grudnia do 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.
 
Należy więc pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później niż w październiku, prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu zasiłkowego.
 
Osobiście, listownie lub przez internet
 
Formularze wniosków i innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o świadczenia wychowawcze udostępnia podmiot realizujący te świadczenia w danej gminie. W praktyce jest to – właściwy dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o wsparcie – urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inna jednostka organizacyjna wyznaczona w danej gminie (np. centrum świadczeń).
 
Wypełniony wniosek można złożyć osobiście, listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przez internet. W tym ostatnim przypadku rodziny mają do wyboru aż 4 kanały online. Wśród nich: ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia, Profil Zaufany,PUE ZUSorazbankowość elektroniczną.
 
Główne zasady bez zmian
 
Główne zasady przyznawania świadczeń pozostają bez zmian. Nadal będzie to nieopodatkowane świadczenie w wysokości 500 zł, wypłacane do 18. roku życia dziecka, z kryterium dochodowym (800 lub 1200 zł netto na osobę w rodzinie) obowiązującym jedynie na pierwsze dziecko. W wyniku realizacji rekomendacji zawartych w „Przeglądzie systemu wsparcia rodzin” zostały jednakże wprowadzone zmiany, dotyczące likwidacji nielicznych, aczkolwiek niepożądanych zjawisk. Polegały one m.in. na deklarowaniu niezgodnie ze stanem faktycznym samotnego wychowywania dziecka, dopasowywaniu przez rodziców dochodu do kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko oraz pobieraniu świadczenia wychowawczego przez osoby niezamieszkujące w Polsce.
 
Wspominane niepożądane zjawiska uda się wyeliminować dzięki kilku mechanizmom. Po pierwsze, prawo do świadczenia wychowawczego w stosunku do dziecka wychowywanego samotnie przez jednego z rodziców będzie uzależnione od ustalenia na rzecz tego dziecka świadczenia alimentacyjnego od drugiego rodzica. W praktyce oznacza to, że do wniosku o świadczenie 500+ rodzic samotnie wychowujący dziecko będzie musiał dołączyć pochodzący lub zatwierdzony przez sąd tytuł wykonawczy, potwierdzający ustalenie świadczenia alimentacyjnego na rzecz dziecka od drugiego rodzica. Jeśli do wniosku nie zostanie dołączony tytuł wykonawczy, podmiot realizujący przyjmie wniosek, ale wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia tego braku w terminie 3 miesięcy pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Jeśli wniosek zostanie uzupełniony o brakujący dokument w wyznaczonym terminie i pozostałe warunki zostaną spełnione, świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.
 
Po drugie, wyłączone zostało stosowanie przepisów dotyczących utraty i uzyskania dochodu w sytuacji, gdy wnioskodawca lub członek jego rodziny utraci dochód i w okresie 3 miesięcy od daty utraty dochodu ponownie uzyska dochód u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpocznie pozarolniczą działalność gospodarczą. Nowe przepisy zostaną zastosowane po raz pierwszy przy ustalaniu prawa do świadczeń na okres rozpoczynający się od 1 października 2017 roku.
 
Po trzecie, w stosunku do osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne został wprowadzony wymóg dołączenia do wniosku o 500+ zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego o formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku oraz wysokości opłaconego podatku w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego. Wymóg dołączania takiego zaświadczenia w miejsce obowiązku składania oświadczenia o deklarowanych dochodach.
 
Dodatkowe udogodnienia
 
W wyniku nowelizacji dotychczasowych przepisów został ujednolicony termin składania wniosków o różne formy wsparcia. W efekcie już od 1 sierpnia można składać wnioski o świadczenia wychowawcze z programu „Rodzina 500 plus”, świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Warto przypomnieć, że okres zasiłkowy w odniesieniu do świadczeń z funduszu alimentacyjnego pokrywa się z tym okresem świadczeniowym obowiązującym w programie „Rodzina 500 plus”. Z kolei dla świadczeń rodzinnych okres zasiłkowy zaczyna się 1 listopada i trwa do 31 października następnego roku kalendarzowego. Ujednolicenie terminu składania wniosków o różne formy wsparcia to z jednej strony oszczędność czasu dla rodzin, a z drugiej – usprawnienie pracy urzędników, którzy szybciej rozpatrzą złożone przez rodziny wnioski.
 
Komentarze 9
DRKidler
DRKidler 2017-08-01 13:18:23
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
Co to znaczy niech dają. Tylko że. to idzie z naszych kieszeni. I nie wszyscy dostają. Do roboty niech się zabiorą a nie za darmo pieniądze dostawać. Wszystko poszło do góry przecież pieniądze z 500+ muszą z powrotem odzyskać a ludzie naiwni.
plus
3
plus
3
Poludnie
Poludnie 2017-08-01 15:23:12
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
Zamilcz człowieku w tym temacie...Chory z nienawiści idź się lecz.
plus
0
plus
6
mada
mada 2017-08-01 15:35:30
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
Nie wszędzie od 1 sierpnia można składać wnioski. W Laskowej wnioski będą dostępne dopiero w drugim tygodniu sierpnia....
plus
0
plus
0
DRKidler
DRKidler 2017-08-01 16:25:49
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
@Poludnie: Nie zamilczę i ty mnie do tego nie zmusisz. Koniec z zaniżaniem dochodów. Przykład: rodzic dogadywał się z pracodawcą, że go zwolni z pracy, a następnie zatrudni za niższą stawkę, a resztę wypłaci "pod stołem". Wówczas taki rodzic mógł uzyskać 500 zł także na pierwsze dziecko. Od października zwolnienie i ponowne zatrudnienie pracownika w ciągu trzech miesięcy, nie będzie uprawniało do pobierania świadczenia............LOL po prostu prywacik nie musi go zwalniać..obniży mu stawkę i tyle. Swoją drogą znam osoby pracujące w firmach teściów czy ojców zatrudnione za najniższą i oczywiście pobierają 1000 czy niektórzy 2000 zł miesięcznie za friko. Szkoda ,ze nie ma w Polsce jakiejś instytucji,która by zrobiła z tym porządek. A wystarczy tylko sprawdzić kto z rodziny jest zatrudniony w rodzinnej firmie i sprawa jest oczywista. Wiele kombinujących rodzin, co by zrobić, żeby ni przekroczyć progu dochodu uprawniającego do 500+ Fikcyjne umowy na podstawione osoby itd.
Nie jestem przeciwnikiem pomocy, tam, gdzie jest ona naprawdę potrzebna, ale dlaczego z moich podatków niektórzy mają żyć w "luksusie" nie dając z siebie nic. Po co pracować, jak ktoś za nich to zrobi. Jak zawsze najbardziej potrzebujący maja problemy a cwaniaki zawsze dobrze żyją.
plus
2
plus
0
P36
P36 2017-08-01 18:09:03
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
Kidler, macie rację, każde rozdawnictwo rozleniwia, demoralizuje i zachęca do przekrętów... a Polacy mają skłonności do kombinowania wyssane z mlekiem matki, przynajmniej większość ;-)

zamiast 500+ wystarczyło podnieść kwotę wolną i nie podnosić podatków... wszyscy byśmy na tym zyskali ale darmozjady politycy nie mogli by tak łatwo oszukiwać prostych ludzi, że im coś "dają"... pomijam fakt, że 500+ jest na kredyt...
plus
0
plus
1
merlin12
merlin12 2017-08-02 12:12:48
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
Dzieciom żałujecie ! Wreszcie biedne odżyli .Podwórka wyłaniały przez baseny,trampoliny , huśtawki i dzieci się cieszą i rodzice że widzą dzieciaki szczęśliwe . Żałują Ci co już wychowali potomstwo nie nie dostają kasy .
plus
0
plus
0
34607szczawa
34607szczawa 2017-08-02 14:18:47
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
Nikt dzieciom nie żałuje. Można było ZUS i podatki obniżyć to też by się żyło lepiej. Ale mamy wspaniały Rząd, wybitnych fachowców a ludziom żyje się....
plus
0
plus
0
1qwerty
1qwerty 2017-08-02 16:52:36
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
Takiemu rolnikowi czy bezrobotnemu obniżenie ZUSu i podatków dużo by dało ...
Co nie znaczy że jestem przeciwny obniżeniu ZUSu i podatków :)
Nie znaczy to też że jestem za 500+ w takiej postaci jak teraz.
plus
0
plus
0
tymcio1234
tymcio1234 2017-10-01 23:52:11
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
500 jest super, ale równie bardzo czekam na mieszkanie plus, tym bardziej, że drogo nie będzie - https://mieszkanieplus.org.pl/koszty-mieszkania-plus-jakie-beda-czynsze-i- oplaty-eksploracyjne/ nowe czyte mieszkanie i nikt nie będzie próbował wyrzucać, gdy doinwestujemy i zrobimy pod siebie. super!
plus
0
plus
0
Dodaj komentarz