Honorowy obywatel gminy zatrzymany przez CBA | Sacz.in - sądecki portal informacyjny
limanowa.in
Poniedziałek, 23 lipca, Apolinary, Bogna, Brygida, Sława, Sławosz, Żelisław
Rejestracja »

Newsroom

2018-04-13 11:54:53

Honorowy obywatel gminy zatrzymany przez CBA

Honorowy obywatel gminy zatrzymany przez CBA
Wczoraj Sejm wyraził zgodę na zatrzymanie zachodniopomorskiego posła i sekretarza generalnego Platformy Obywatelskiej, Stanisława Gawłowskiego. Prokuratura Krajowa zamierza postawić mu pięć zarzutów. Dziś, gdy polityk wszedł do szczecińskiej prokuratury, został zatrzymany przez CBA.
Gawłowski to honorowy obywatel gminy Mszana Dolna, pomagał samorządowcom z Limanowszczyzny przy geotermii w Porębie Wielkiej.
 
 
- Być może będę pierwszym więźniem politycznym IV RP - mówił wczoraj do kamer polityk PO, Stanisław Gawłowski, po tym jak Sejm wyraził zgodę na jego zatrzymanie.
 
Dziś około godz. 11:00 poseł stawił się w prokuraturze w Szczecinie. Tam został zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, o czym poinformował jego pełnomocnik Roman Giertych. 
 
- Prokurator uznał, że należy zatrzymać i przymusowo doprowadzić posła Gawłowskiego. Przyczyną jest obawa, że będzie unikał stawiennictwa przed organami wymiaru sprawiedliwości - napisał na Twitterze Giertych. Jak poinformował w kolejnym wpisie, parlamentarzysta czeka teraz na przesłuchanie.
 
 
 
 
Według Prokuratury Krajowej, „obszerny i skrupulatnie zgromadzony materiał dowodowy” wskazuje na to, że w związku z pełnioną w rządach PO-PSL funkcją sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska poseł Stanisław Gawłowski przyjął jako łapówki co najmniej 175 tysięcy złotych w gotówce, a także dwa zegarki o łącznej wartości prawie 26 tysięcy złotych. Zarzuty, które prokuratura zamierza ogłosić posłowi, dotyczą również nakłaniania do wręczenia łapówki w wysokości co najmniej 200 tysięcy złotych oraz ujawnienia informacji niejawnej i plagiatu pracy doktorskiej. 
 
We wrześniu 2010 roku Stanisław Gawłowski, ówczesny wiceminister ochrony środowiska, został honorowym obywatelem gmin Mszany Dolnej oraz Niedźwiedzia. W uzasadnieniach uchwał rad gmin napisano, iż Stanisław Gawłowski „od lat wspiera inicjatywy gospodarcze i społeczne ważne dla rozwoju gmin”.
 
Podziękowania wiceministrowi składali wójtowie gmin Mszana Dolna – Tadeusz Patalita, oraz Niedźwiedź – Janusz Potaczek, a także starosta powiatu Jan Puchała. Samorządowcy „podkreślali jego ogromną rolę, jaką odegrał w staraniach o koncesję na badania odwiertu w Porębie Wielkiej, który jest kluczem do budowy basenów geotermalnych”. - Bardzo dziękujemy za ogromną pomoc, na jaką mogliśmy liczyć przy staraniu się o koncesję, dzięki niej i potwierdzeniu badań będziemy mogli przystąpić do oficjalnych rozmów z inwestorami - mówił w 2010 roku podczas spotkania z wiceministrem starosta Jan Puchała. - Jesteśmy na dobrej drodze do realizacji zadania, które od wielu lat było marzeniem nie tylko mieszkańców gminy Niedźwiedź, ale całego powiatu limanowskiego.
 
Wiceminister wraz z samorządowcami, a także prezesem spółki „Gorczańskie Wody Termalne” Markiem Mąkowskim i dyrektorem Gorczańskiego Parku Narodowego Januszem Tomasiewiczem, wizytował miejsce, w którym znajduje się odwiert wód geotermalnych w Porębie Wielkiej.
 
Natomiast w 2011 roku jako wiceminister Stanisław Gawłowski gościł w limanowskim magistracie. Przybliżył samorządowcom założenia nowej ustawy o gospodarce śmieciowej, która wchodziła w życie 1 lipca 2013 roku, ale już od 1 stycznia 2012 roku niektóre z jej zapisów zaczynały funkcjonować. Mówił również o inwestycjach w sieć kanalizacji czy o pieniądzach na przydomowe oczyszczalnie ścieków. 
 
Ostatnia wizyta Gawłowskiego w regionie miała miejsce prawdopodobnie w styczniu ubiegłego roku – wraz z dwójką innych parlamentarzystów PO spotkał się z mieszkańcami Limanowszczyzny w ramach akcji #PolskaObywatelska.
 
 
***
 
Łapówki w związku z przetargami
 
Z materiały dowodowego wynika, że w sierpniu 2011 roku ówczesny poseł i wiceminister środowiska Stanisław Gawłowski przyjął w swoim domu korzyść majątkową w postaci co najmniej 170 tysięcy złotych w gotówce od jednego z przedsiębiorców. W zamian, wykorzystując swoją pozycję wiceministra, oferował przedsiębiorcy pomoc w zdobywaniu wielomilionowych kontraktów od Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie.
 
Wiceminister nakłaniał także przedsiębiorcę do wręczenia dyrektorowi Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji łapówki w kwocie co najmniej 200 tysięcy złotych. Argumentował, że to warunek, aby firma przedsiębiorcy funkcjonowała i utrzymała się na rynku. Pieniądze zostały przekazane, a dyrektor Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji Tomasz P. jest obecnie jednym z głównych podejrzanych w tzw. aferze melioracyjnej i został tymczasowo aresztowany.
 
W toku postępowania ustalono, że wygrywający przetargi przedsiębiorca – za radą ówczesnego wiceministra Gawłowskiego – wręczał osobom decydującym o wynikach przetargów łapówki w wysokości 2-3 proc. wartości kontraktów. Jeden z nich, dotyczący modernizacji i odbudowy brzegów morskich oraz ochrony Mierzei Jamneńskiej, opiewał na prawie 21 milionów złotych. Kwoty łapówek sięgały kilkuset tysięcy złotych.
 
Zegarki za stanowisko
 
Jak wynika z ustaleń śledztwa, poseł Stanisław Gawłowski przyjął ponadto korzyść majątkową w postaci dwóch zegarków marki Tag Heuer o łącznej wartości prawie 26 tysięcy złotych. Otrzymał je w czerwcu 2011 roku od zastępcy dyrektora do spraw Administracji, Informatyki, Marketingu i Współpracy z Zagranicą w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej Łukasza L. W zamian deklarował utrzymanie przez Łukasza L. stanowiska zastępcy dyrektora w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej, nad którym to Instytutem Stanisław Gawłowski sprawował nadzór jako Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska.
 
Zegarki te zostały wskazane wcześniej Łukaszowi L., poprzez wysłanie mu ich zdjęć drogą mailową. Prywatny adres mailowy Łukasza L. został uprzednio przekazany Stanisławowi Gawłowskiemu przez Mieczysława O., który od 1 czerwca 2006 roku do 31 maja 2015 roku pełnił funkcję Dyrektora Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej i był przełożonym Łukasza L.
 
Zegarki zostały dostarczone Stanisławowi Gawłowskiemu do Ministerstwa Środowiska przez jednego z kierowców Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w zapakowanej torbie z napisem: „Do rąk własnych”. Oba zegarki Stanisław Gawłowski nosił później na rękach.
 
Poparcie udzielone dyrektorowi IMGW
 
W zamian za korzyść majątkową w postaci dwóch zegarków marki Tag Heuer o łącznej wartości prawie 26 tysięcy złotych Stanisław Gawłowski, pełniąc funkcję przewodniczącego komisji konkursowej, której zadaniem było powołanie dyrektora Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, obiecał również protekcję Mieczysławowi O. w ponownym wyborze na to stanowisko. W kwietnia 2011 roku komisja rekomendowała kandydaturę Mieczysława O. i utrzymał on dotychczasową funkcję.
 
Ówczesny wiceminister środowiska Stanisław Gawłowski, w zamian za tę łapówkę obiecał również poparcie dla kandydatury Mieczysława O. w wyborach na stanowisko wiceprezydenta Światowej Organizacji Meteorologicznej w Genewie. Mieczysław O. objął je w maju 2011 roku.
 
Były dyrektor Instytutu Gospodarki Wodnej i Meteorologii Mieczysław O. w śledztwie prowadzonym przez Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej jest dziś podejrzany o nakłanianie swojego podwładnego Łukasza L. do wręczenia korzyści majątkowej Stanisławowi Gawłowskiemu w zamian za zapewnienie sobie i Łukaszowi L. przychylności wiceministra środowiska i popieranie ich w konkursach na kierownicze stanowiska w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz za poparcie na stanowisko wiceprezydenta Światowej Organizacji Meteorologicznej w Genewie. Ponadto w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w kierowanym przez niego Instytucie, które prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie, na Mieczysławie O. ciąży kilkadziesiąt zarzutów dotyczących m.in. korupcji, oszustw, podrobienia dokumentów i przekroczenia uprawnień służbowych w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. 
 
Były dyrektor Instytutu Gospodarki Wodnej i Meteorologii Mieczysław O. jest tymczasowo aresztowany w postępowaniu przygotowawczym nadzorowanym przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie.
 
Ujawnienie tajemnicy i plagiat
 
Prokuratura zamierza ponadto postawić posłowi Stanisławowi Gawłowskiemu zarzut ujawnienia nieuprawnionej osobie informacji niejawnej o klauzuli „zastrzeżone”. Dotyczyła ona pisma skierowanego przez Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do Ministra Środowiska. Niejawne informacje zawarte w tym dokumencie Stanisław Gawłowski przekazał innemu podejrzanemu. Takie bezprawne działanie ówczesnego wiceministra środowiska naruszyło prawidłowe wykonywanie zadań Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw.
 
Poseł ma także usłyszeć zarzut popełnienia plagiatu w pracy doktorskiej, którą obronił w Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, uzyskując w marcu 2011 roku tytuł doktora nauk ekonomicznych. Z zeznań świadków, a także z opinii biegłych wynika, że przygotowując pracę doktorską, przywłaszczył sobie autorstwo cudzych utworów.
 
„Afera melioracyjna”
 
Główne, korupcyjne zarzuty, które prokuratura zamierza postawić posłowi Stanisławowi Gawłowskiemu, są związane z prowadzonym od maja 2013 roku śledztwem w sprawie tzw. afery melioracyjnej. Dotyczy ono nieprawidłowości przy realizacji o co najmniej 105 inwestycji o wartości kilkuset milionów złotych, prowadzonych przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie.
 
W toku śledztwa zarzuty usłyszało już 56 osób . Są wśród nich dyrektor i zastępcy dyrektora Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji, pracownicy jednostek terenowych tego zakładu, kierownicy budów w podmiotach wykonujących na jego rzecz usługi, a także przedsiębiorcy.
Postępowanie w tej sprawie prowadzi Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego pod nadzorem Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie.
Komentarze 25
akko
akko 2018-04-13 13:02:48
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
Przecież to jest polityczne zatrzymanie . Tu chodzi o to że Patologia i Skundlenie traci poparcie społeczne to próbuje zastraszenia ludzi . Zresztą tu jest ładnie naświetlony problem tej zorganizowanej organizacji przestępczej pislam https://www.youtube.com/watch?v=NwZ1j0HmfaY
plus
11
plus
13
34607szczawa
34607szczawa 2018-04-13 13:14:39
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
Co z senatorem, artykul z prośbą o wybaczenie zniknàł z portalu?
plus
11
plus
3
Chejron
Chejron 2018-04-13 14:32:17
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
Niech przeto zastanowią się inni , którzy chętnie wypinają piersi do odznaczeń . Zmieni się układ i okaże się , że "honorowy obywatel" wcale taki już nie jest. Mszana przoduje chyba w honorowaniu ludzi , którzy nie zrobili dla niej nic poza tym , co wynika z ich obowiązków.
Jeżeli nie mam racji to przepraszam i honorowanych i honorujących.
plus
12
plus
2
peres
peres 2018-04-13 14:56:09
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
Zegarki, to dobra rzecz...
Lepiej je mieć, niż nie mieć....
Prezenty są fajne, ale kupując u zegarmistrza, nie ma ryzyka...
plus
8
plus
3
DRKidler
DRKidler 2018-04-13 15:58:56
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
Reżim się broni. Wszystkich aresztujecie przed wyborami ? Lud ma to kupić i zapomnieć o waszych grabieżczych rządach oraz totalnej kompromitacji podkomisji smoleńskiej Macierewicza i prezesa syzyfowe do prawdy dochodzenie. Azory mniej "niż zero" Zbyszka działają .
plus
8
plus
11
Yaris
Yaris 2018-04-13 16:20:43
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
Putinowska metoda wykluczania opozycji z kandydowania w wyborach. Toczy się śledztwo, skazany za krzywy uśmiech lub inny powód, każdy jest dobry.
W najbliższych wyborach dojdzie do fałszerstw i przekłamań na skalę niewyobrażalną do tej pory. Orban dał przykład, ma większość konstytucyjna, dzięki np. obwodom, gdzie na 800 glosujących 300 głosów było na opozycje i wszystkie 300 unieważniono. Tak będzie u nas!
plus
10
plus
8
34607szczawa
34607szczawa 2018-04-13 21:06:43
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
Gdyby zamykano z POPiSu to byłoby ok ale tu ewidentnie zamykają przeciwników politycznych a swoich chronią. Pozatym uważam że krzywdy nikomu nie zrobia bo to tylko przed wyborami.
plus
3
plus
7
LuckyLuke1
LuckyLuke1 2018-04-13 21:47:48
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
"Bić k...y i złodziei !"jak odpowiedział Piłsudski na pytanie o program jego parti. Na pohybel PO !
plus
8
plus
2
grazynahayes
grazynahayes 2018-04-13 22:07:39
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
@34607szczawa Mam podobne zdanie w tym temacie.
To o czym pisze @Yaris mówi wielu . Dla pocieszenia jednak dodam, że środowiska partiotyczne oraz narodowe są przygotowani na tę ewentualność i jest plan B.

Będzie dobrze, wiecej optymizmu. ;-))
plus
2
plus
1
andi
andi 2018-04-13 22:25:01
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
Afera za aferą
Złodziejowo ciąg dalszy
Brawo za zdecydowane ruchy
Jak widać nawet na tym portalu są tacy co kradzież nazywają dobrem.
Szkoda że nie nazywają tego po imieniu, czyli dobrem OSOBISTYM
Jeszcze nie jedno złodziejstwo na Grube miliony wyjdzie na jaw ,
Polska to wbrew pozorom bogaty kraj , tylko złodziei trzeba wytępić .
A póki co to Tylko PIS zabrał się do tego rzetelnie.
Oczywiście że popełniają błędy, ale tyle kłód pod nogi nie miała żadna partia do tej pory.
Dlaczego? Bo Wszyscy do tej pory szli na kompromis ale w każdym przypadku dbali o swoje czarne interesy.
TĘPIC ZŁODZIEI I LEWE INTERESY
Bo nie po to głosujemy na osoby publiczne aby mieć z nich prywatne korzyści.
plus
6
plus
1
34607szczawa
34607szczawa 2018-04-13 22:26:18
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
plus
5
plus
0
jurk
jurk 2018-04-13 22:46:24
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
No i dobrze że rozliczają przestępców i słyszymy że jeszcze jakaś kupiona willa wchodzi w tą KORUPCJE . A mnie najbardziej interesują sprawy te na poziomie Powiatowym i Gminnym i mnie zastanawia jak to jest kiedy to jak nap; w podanym oświadczeniu majątkowym pisze choćby STAROSTA że posiada połowe samochodu BMW i kredyt i jest BEZDOMNY bo nie posiada Domu A JA pytam a co z Willą w Słopnicach sory to wybudowała żona ALE BEZROBOTNA za kilkanaście miesięcy pobytu w Belgi
plus
3
plus
0
34607szczawa
34607szczawa 2018-04-13 23:01:50
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
Ale jak rozliczają? Jeszcze nie słyszałem żeby ktoś siedział prawomocnie skazany z polityków czy PO czy PiS.
plus
4
plus
0
34607szczawa
34607szczawa 2018-04-13 23:03:54
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
Andi dużo mówią ale swoich szeregów nie czyszczą i to jest porażka PiS.
plus
2
plus
3
cichy1
cichy1 2018-04-13 23:13:13
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
Stare powiedzenie mówi ;dziś My jutro Oni. Pożyjemy zobaczymy.
plus
4
plus
3
cichy1
cichy1 2018-04-13 23:16:02
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
po co ten koński łeb na drugim zdjęciu czyżby powrót Godzilli.
plus
3
plus
1
mati83
mati83 2018-04-14 04:02:10
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
Oj panowie to już wiadomo dlaczego nigdy nie powstanom termy w Porębie Wielkiej Honorowy obywatel gminy zatrzymany przez CBA to pewnie Jan Puchała to będzie skandal. Światowy przed wyborami PiS
plus
1
plus
0
34607szczawa
34607szczawa 2018-04-14 06:18:56
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
Jeżeli chodzi o okres gwarancji ( np. na urządzenia techniczne itp.) to ten czas już płynie czy dopiero jest liczony od chwili uruchomienia gwt?
plus
0
plus
0
CUDNA
CUDNA 2018-04-14 09:52:25
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
- Być może będę pierwszym więźniem politycznym IV RP -

Poseł to więzień POlityczny zwykły człek to ZŁODZIEJ w WIĘZIENIU. hi,hi
plus
2
plus
0
grazynahayes
grazynahayes 2018-04-14 10:06:51
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
@andi Masz rację , należy tępić zlodzei i lewe interesy. Tutaj zupełna zgoda. ;-))
Muszę Ciebie niestety zmartwić w twojej bezmiernnej wierze w uczciwość i dobre intencje obecnego rządu w stosunku do dobrze pojętego interesu PAŃSTWA POLSKIEGO.

Rzad bowiem rozdaje na prawo i lewo pieniądze podatników na obce interesy kosztem Polaków.
O wyprzedaży za bezcen majątku narodowego nie wspominając ( patrz kopalnia Krupiński oraz inne zamykane kopalnie, które według informacji posła Wilka sa poświęcane na upadłość wzamian za ogromne pieniądze z UE jakie według jego informacji, przekazu miał dostać obecny rząd).

O sprzedanych polskich wodociągach, wykańczaniu firmy futerkowej , rolnictwa i przedsiębiorców nie wspominając.

Tutaj masz materiał w tej sprawie, jeden z bardzo wielu w temacie niszczenia polskiej gospodarki:

" KOLEJNY WAŁEK czyli TRUP W POLITYCZNEJ SZARIE PiS :-( a miało być inaczej "
https://www.youtube.com/watch?v=68Dqeuavva0

Tak to jednymi sprawami medialnymi przykrywa się inne ważniejsze sprawy.
Pamiętaj proszę, My mamy jeszcze środowiska patriotyczne i narodowców, tak wiec nic jeszcze NIE JEST STRACONE. Wspólnie możemy zmienić układ pookrągłostolowców na propolskie partie , organizacje,
ludzi niezrzeszonych.
plus
2
plus
0
colo
colo 2018-04-14 15:28:57
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
To jeden z przykładów że sprawiedliwość działa tylko po stronie rządzących, senator Kogut z zarzutami nie został zatrzymany bo obronili go koledzy partyjni a poseł z opozycyjnej partii został zatrzymany za zgodą sejmu. Kampania wyborcza ruszyła na całego.
plus
3
plus
0
DRKidler
DRKidler 2018-04-14 19:49:11
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
"Raz, dwa, trzy, idziesz siedzieć TY. Cztery, pięć kolejny siedzi, bo w sondażach PiS znów leci..."
plus
2
plus
0
9999999999
9999999999 2018-04-14 21:34:43
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
DRKidler a co ty w SB pracowałeś i emeryturę ci obcięli, że taki jesteś złośliwy i anty do PiS-u. Nie zgadzam się z Tobą. Gdyby nie sprzeciw senatu to senator Kogut (PiS) również oglądałby dzisiaj świat zza krat. Pozdrawiam.
plus
1
plus
1
34607szczawa
34607szczawa 2018-04-14 21:46:29
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
999999 ale to m.in. senatorzy PiS musieli zagłosować przeciw aresztowaniu senatora aby nie siedział. A ostatnio znalazlem link w ktorym jest napisane że nie 1 mln a 600tys poręczenia. Za jakis czas sie dowiemy że sprawy nie ma i pozostanie tak jak było a reszta zamieszanych osób siedzi w wiezieniu.
Nie widzisz podwójnych standardów???
To nam tu nie p****l.
plus
2
plus
0
34607szczawa
34607szczawa 2018-04-14 21:57:06
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
Jeszcze jedno 999999 nawet księża są na listach SB są ale w tym wypadku cisza. Ciekawe dlaczego? To PiS chce zamknać ten temat czy tylko tak mówi?
Ostatnio oglądnąłem "Ucho Prezesa" normalnie walka z komuną przez wprowadzanie komuny.

Pozdrawiam Wszystkich trzeźwo myślących.
plus
2
plus
0
Dodaj komentarz

Drogi Użytkowniku! Z dniem 25 maja 2018 r. zmieniły się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych (RODO). Dla Limanowa.in bardzo ważne jest bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, dlatego dostosowaliśmy działalność portalu do nowych wymogów. Jeżeli posiadasz konto, bądź korzystasz z innych funkcjonalności jakie oferujemy, zapoznaj się proszę z kilkoma ważnymi informacjami jakie znajdziesz tutaj. Dodatkowe informacje o tym jak przetwarzamy dane osobowe, znajdziesz też w naszej Polityce Prywatności. W razie wątpliwości, skontaktuj się z Administratorem.