Honorowy obywatel dwóch gmin oskarżany o korupcję. Kilka lat temu załatwiał koncesję na badanie solanki | Sacz.in - sądecki portal informacyjny
limanowa.in
Niedziela, 19 sierpnia, Bolesław, Jan, Borysław, Julian, Juliusz, Ludwik, Emilia, Konstancja
Rejestracja »

Newsroom

2017-12-22 00:11:44

Honorowy obywatel dwóch gmin oskarżany o korupcję. Kilka lat temu załatwiał koncesję na badanie solanki

Honorowy obywatel dwóch gmin oskarżany o korupcję. Kilka lat temu załatwiał koncesję na badanie solanki
Prokuratura Krajowa zamierza postawić posłowi PO Stanisławowi Gawłowskiemu zarzuty popełnienia pięciu przestępstw, w tym trzech o charakterze korupcyjnym. Były wiceminister ochrony środowiska jest honorowym obywatelem gmin Mszana Dolna i Niedźwiedź. Pomagał samorządom - udziałowcom spółki GWT - w uzyskaniu koncesji na badania złóż solanki w Porębie Wielkiej.
Z inicjatywy prowadzącego śledztwo zachodniopomorskiego wydziału Prokuratury Krajowej, Prokurator Generalny wystąpił do Marszałka Sejmu o wyrażenie zgody na pociągnięcie posła Platformy Obywatelskiej - Stanisława Gawłowskiego, do odpowiedzialności karnej, a także na jego zatrzymanie i zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztu.
 
- Obszerny i skrupulatnie zgromadzony materiał dowodowy wskazuje na to, że w związku z pełnioną w rządach PO-PSL funkcją Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska poseł Stanisław Gawłowski przyjął jako łapówki co najmniej 175 tysięcy złotych w gotówce, a także dwa zegarki o łącznej wartości prawie 26 tysięcy złotych. Zarzuty, które prokuratura zamierza ogłosić posłowi, dotyczą również nakłaniania do wręczenia łapówki w wysokości co najmniej 200 tysięcy złotych oraz ujawnienia informacji niejawnej i plagiatu pracy doktorskiej – informuje Prokuratura Krajowa.
 
Przedstawienie zarzutów oraz ewentualne aresztowanie posła będzie możliwe, jeśli Sejm wyrazi zgodę na uchylenie mu immunitetu.
 
 
 
We wrześniu 2010 roku Stanisław Gawłowski, ówczesny wiceminister ochrony środowiska, został honorowym obywatelem gmin Mszany Dolnej oraz Niedźwiedzia. W uzasadnieniach uchwał rad gmin napisano, iż Stanisław Gawłowski „od lat wspiera inicjatywy gospodarcze i społeczne ważne dla rozwoju gmin”.
 
Podziękowania wiceministrowi składali wójtowie gmin Mszana Dolna – Tadeusz Patalita, oraz Niedźwiedź – Janusz Potaczek, a także starosta powiatu Jan Puchała. Samorządowcy „podkreślali jego ogromną rolę, jaką odegrał w staraniach o koncesję na badania odwiertu w Porębie Wielkiej, który jest kluczem do budowy basenów geotermalnych”. - Bardzo dziękujemy za ogromną pomoc, na jaką mogliśmy liczyć przy staraniu się o koncesję, dzięki niej i potwierdzeniu badań będziemy mogli przystąpić do oficjalnych rozmów z inwestorami - mówił w 2010 roku podczas spotkania z wiceministrem starosta Jan Puchała. - Jesteśmy na dobrej drodze do realizacji zadania, które od wielu lat było marzeniem nie tylko mieszkańców gminy Niedźwiedź, ale całego powiatu limanowskiego.
 
Wiceminister wraz z samorządowcami, a także prezesem spółki „Gorczańskie Wody Termalne” Markiem Mąkowskim i dyrektorem Gorczańskiego Parku Narodowego Januszem Tomasiewiczem, wizytował miejsce, w którym znajduje się odwiert wód geotermalnych w Porębie Wielkiej.
 
Natomiast w 2011 roku jako wiceminister Stanisław Gawłowski gościł w limanowskim magistracie. Przybliżył samorządowcom założenia nowej ustawy o gospodarce śmieciowej, która wchodziła w życie 1 lipca 2013 roku, ale już od 1 stycznia 2012 roku niektóre z jej zapisów zaczynały funkcjonować. Mówił również o inwestycjach w sieć kanalizacji czy o pieniądzach na przydomowe oczyszczalnie ścieków. 
 
Ostatnia wizyta Gawłowskiego w regionie miała miejsce prawdopodobnie w styczniu tego roku – wraz z dwójką innych parlamentarzystów PO spotkał się z mieszkańcami Limanowszczyzny w ramach akcji #PolskaObywatelska. 
 
***
 
Łapówki w związku z przetargami
 
Z materiały dowodowego wynika, że w sierpniu 2011 roku ówczesny poseł i wiceminister środowiska Stanisław Gawłowski przyjął w swoim domu korzyść majątkową w postaci co najmniej 170 tysięcy złotych w gotówce od jednego z przedsiębiorców. W zamian, wykorzystując swoją pozycję wiceministra, oferował przedsiębiorcy pomoc w zdobywaniu wielomilionowych kontraktów od Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie.
 
Wiceminister nakłaniał także przedsiębiorcę do wręczenia dyrektorowi Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji łapówki w kwocie co najmniej 200 tysięcy złotych. Argumentował, że to warunek, aby firma przedsiębiorcy funkcjonowała i utrzymała się na rynku. Pieniądze zostały przekazane, a dyrektor Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji Tomasz P. jest obecnie jednym z głównych podejrzanych w tzw. aferze melioracyjnej i został tymczasowo aresztowany.
 
W toku postępowania ustalono, że wygrywający przetargi przedsiębiorca – za radą ówczesnego wiceministra Gawłowskiego – wręczał osobom decydującym o wynikach przetargów łapówki w wysokości 2-3 proc. wartości kontraktów. Jeden z nich, dotyczący modernizacji i odbudowy brzegów morskich oraz ochrony Mierzei Jamneńskiej, opiewał na prawie 21 milionów złotych. Kwoty łapówek sięgały kilkuset tysięcy złotych.
 
Zegarki za stanowisko
 
Jak wynika z ustaleń śledztwa, poseł Stanisław Gawłowski przyjął ponadto korzyść majątkową w postaci dwóch zegarków marki Tag Heuer o łącznej wartości prawie 26 tysięcy złotych. Otrzymał je w czerwcu 2011 roku od zastępcy dyrektora do spraw Administracji, Informatyki, Marketingu i Współpracy z Zagranicą w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej Łukasza L. W zamian deklarował utrzymanie przez Łukasza L. stanowiska zastępcy dyrektora w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej, nad którym to Instytutem Stanisław Gawłowski sprawował nadzór jako Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska.
 
Zegarki te zostały wskazane wcześniej Łukaszowi L., poprzez wysłanie mu ich zdjęć drogą mailową. Prywatny adres mailowy Łukasza L. został uprzednio przekazany Stanisławowi Gawłowskiemu przez Mieczysława O., który od 1 czerwca 2006 roku do 31 maja 2015 roku pełnił funkcję Dyrektora Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej i był przełożonym Łukasza L.
 
Zegarki zostały dostarczone Stanisławowi Gawłowskiemu do Ministerstwa Środowiska przez jednego z kierowców Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w zapakowanej torbie z napisem: „Do rąk własnych”. Oba zegarki Stanisław Gawłowski nosił później na rękach.
 
Poparcie udzielone dyrektorowi IMGW
 
W zamian za korzyść majątkową w postaci dwóch zegarków marki Tag Heuer o łącznej wartości prawie 26 tysięcy złotych Stanisław Gawłowski, pełniąc funkcję przewodniczącego komisji konkursowej, której zadaniem było powołanie dyrektora Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, obiecał również protekcję Mieczysławowi O. w ponownym wyborze na to stanowisko. W kwietnia 2011 roku komisja rekomendowała kandydaturę Mieczysława O. i utrzymał on dotychczasową funkcję.
 
Ówczesny wiceminister środowiska Stanisław Gawłowski, w zamian za tę łapówkę obiecał również poparcie dla kandydatury Mieczysława O. w wyborach na stanowisko wiceprezydenta Światowej Organizacji Meteorologicznej w Genewie. Mieczysław O. objął je w maju 2011 roku.
 
Były dyrektor Instytutu Gospodarki Wodnej i Meteorologii Mieczysław O. w śledztwie prowadzonym przez Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej jest dziś podejrzany o nakłanianie swojego podwładnego Łukasza L. do wręczenia korzyści majątkowej Stanisławowi Gawłowskiemu w zamian za zapewnienie sobie i Łukaszowi L. przychylności wiceministra środowiska i popieranie ich w konkursach na kierownicze stanowiska w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz za poparcie na stanowisko wiceprezydenta Światowej Organizacji Meteorologicznej w Genewie. Ponadto w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w kierowanym przez niego Instytucie, które prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie, na Mieczysławie O. ciąży kilkadziesiąt zarzutów dotyczących m.in. korupcji, oszustw, podrobienia dokumentów i przekroczenia uprawnień służbowych w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. 
 
Były dyrektor Instytutu Gospodarki Wodnej i Meteorologii Mieczysław O. jest tymczasowo aresztowany w postępowaniu przygotowawczym nadzorowanym przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie.
 
Ujawnienie tajemnicy i plagiat
 
Prokuratura zamierza ponadto postawić posłowi Stanisławowi Gawłowskiemu zarzut ujawnienia nieuprawnionej osobie informacji niejawnej o klauzuli „zastrzeżone”. Dotyczyła ona pisma skierowanego przez Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do Ministra Środowiska. Niejawne informacje zawarte w tym dokumencie Stanisław Gawłowski przekazał innemu podejrzanemu. Takie bezprawne działanie ówczesnego wiceministra środowiska naruszyło prawidłowe wykonywanie zadań Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw.
 
Poseł ma także usłyszeć zarzut popełnienia plagiatu w pracy doktorskiej, którą obronił w Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, uzyskując w marcu 2011 roku tytuł doktora nauk ekonomicznych. Z zeznań świadków, a także z opinii biegłych wynika, że przygotowując pracę doktorską, przywłaszczył sobie autorstwo cudzych utworów.
 
„Afera melioracyjna”
 
Główne, korupcyjne zarzuty, które prokuratura zamierza postawić posłowi Stanisławowi Gawłowskiemu, są związane z prowadzonym od maja 2013 roku śledztwem w sprawie tzw. afery melioracyjnej. Dotyczy ono nieprawidłowości przy realizacji o co najmniej 105 inwestycji o wartości kilkuset milionów złotych, prowadzonych przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie.
 
W toku śledztwa zarzuty usłyszało już 56 osób . Są wśród nich dyrektor i zastępcy dyrektora Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji, pracownicy jednostek terenowych tego zakładu, kierownicy budów w podmiotach wykonujących na jego rzecz usługi, a także przedsiębiorcy.
Postępowanie w tej sprawie prowadzi Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego pod nadzorem Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie.
 
 
(Fot.: 1 – Starostwo Powiatowe w Limanowej, 2 – Urząd Miasta Limanowa)
Komentarze 29
bulkatarta
bulkatarta 2017-12-22 06:35:54
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
Kolejna kreatura polityka i człowieka. Zegarki za stołki, pieniądze za robotę, pieniądze za przysługę, kradzione i kombinowane doktoraty, wszędobylskie łapówki : czyli pospolite złodziejstwo na całej lini. Jak jeszcze można się upodlić ? Ci politycy sięgnęli już moralnie bruku.
plus
5
plus
0
west
west 2017-12-22 07:28:57
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
Znalazło się?
Może to być też przyczyną przyjaźni limanowsko kołobrzeskiej.
plus
2
plus
0
adamsmith
adamsmith 2017-12-22 07:31:21
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
jestem ciekaw co na temat tego Pana napisze wartownik - na pewno wina pisu
plus
5
plus
3
zabawny
zabawny 2017-12-22 07:37:54
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
Złowione płotki, a grube ryby pływają spokojnie.
I jak tu NIE KLĄĆ .... :)

W fotografii wykorzystywane jest zjawisko zwane perspektywa, dzięki temu zjawisku można małym kamyczkiem zasłonić cały księżyc. :)
plus
3
plus
0
PAN
PAN 2017-12-22 07:46:59
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
@west, pod tamtym tekstem napisałem, że źle zrozumiałem Twój post i stąd nieporozumienie.
plus
6
plus
0
Pizmak
Pizmak 2017-12-22 07:52:42
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
Miejsce złodziei jest za kratkami. Domniemania były już od lat wielu. Czekam na zarzuty i wyrok skazujący.
plus
5
plus
0
34607szczawa
34607szczawa 2017-12-22 07:53:20
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
Ładna fotografia ;)
plus
1
plus
0
jeden1
jeden1 2017-12-22 08:41:12
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
Do roboty KODziarstwo limanowskie,dajecie komentarze.Albo protest i donos do brukselki bo w tym przypadku na pewno łamana jest demokracja.
plus
7
plus
5
allut
allut 2017-12-22 08:51:33
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
Faktem jest, że w poprzednich latach korupcja była normą. Było na nią przyzwolenie ogólne. Więc teraz prokuratura może w ciemno uderzać bo większość umoczona. Bez względu na wyznanie partyjne jedni brali inni dawali by coś swojego przepchnąć a inni i jedno i drugie. Z tym, że nie każdy mógł, nawet za łapówkę, albo nie każdego było na tak dużą stać.
Stara ciotka która w latach 70tych deficytowe pustaki na dom dostępne z przydziału wyprosiła za kopertę z dolarami od hamerykańskiej rodziny wspominała kilka lat temu "za komuny było lepiej - wtedy wiedziałeś do kogo iść i że jak dasz to dostaniesz, a teraz taki burdel że nie wiadomo komu dać bo urzędnicy tylko między sobą wszystko biorą i ze zwykłym człowiekiem gadać nawet nie chcą"
plus
6
plus
0
dobryslopnice
dobryslopnice 2017-12-22 08:55:15
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
Zapraszamy też do gminy Slopnice aby sprawdzić stan układów, papierów pod stołem i calego innego bagna jakie oferuje szanowny Pan Wójt. Wystarczy ich postraszyć w gminie słowem Najwyższa Izba Kontroli i zaczyna robić się jak w ulu.
plus
3
plus
0
wartownik1
wartownik1 2017-12-22 09:13:48
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
Na zdjęciu jest Starosta Puchała wybrany na stołek Starosty przez radnych Włodarczyka, Urygi i Zięby z Prawa i Sprawiedliwości. Jakie dziadostwo dzieje sie w powiecie za rządów Prawa i Sprawiedliwości...
plus
3
plus
6
Antykaczysta
Antykaczysta 2017-12-22 09:41:18
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
@jeden1
Jak zwykle błysnąłeś brakiem inteligencji i kultury. A co do posła PO to dobrze że w końcu zaczynają odpowiadać za swoje afery ale po zmianach w sądownictwie które tak naprawdę nic nie wnoszą dla szarego obywatela a mogą służyć bardziej na wyeliminowaniu politycznych przeciwników. @Jeden1 piszesz o niby donosach a kto zaprosił do Polski Komisję Wenecką jak nie minister Waszczykowski, a kto łamie Konstytucję, kto podpisuje niekonstytucyjne ustawy? Gdyby nie łamano prawa w Polsce to nie mielibyśmy przez to problemów bo jeśli wszystkie kraje Unii Europejskiej i USA zwracają na to uwagę to rządzący są ślepi i głusi.
plus
5
plus
4
WSI
WSI 2017-12-22 09:45:55
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
Widać ze ruszyli z kopyta to może uporządkują tą Stajnie Augiasza bo dawno sprzątana nie była. Dodatkowo mam nadzieję ze siłą rozpędu odwiedzą nasz Powiat bo tu też nie pamiętam kiedy sprzątano ostatni raz a myślę że najwyższa pora.
plus
10
plus
0
colo
colo 2017-12-22 09:56:47
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
@jeden1
A twój świat kręci się tylko koło PISu, PO i KODu? A nie możesz zrozumieć że są ludzie którzy mają ich wszystkich dość. To że za PISu nie dzieje się dobrze to nie znaczy że mamy wybaczyć PO grzechy i ich popierać. Jeszcze 2 lata do wyborów a może akurat powstanie jakaś alternatywa do tego czasu.
plus
7
plus
3
bulkatarta
bulkatarta 2017-12-22 10:34:35
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
Otóż to. Nie istotne czy z pisu, platformy czy plebanii. Zasady uczciwości, przyzwoitości i prawa moralne są jednakowe dla wszystkich. A przede wszystkim pełniący funkcje publiczne powinni się wykazywać nimi szczególnie.
plus
7
plus
0
grazynahayes
grazynahayes 2017-12-22 11:35:58
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
Dokładnie tak jest jak pisze @colo i @bulkatarta gdyż wszystkie postepowania obecnego rzadu i PO wskazuja ( w tym zamiary w ordynacji wyborczej , tej nowej) , że dązy się do rzadów dwóch najwiekszych partii w Polsce( PO, PIS) wzorem amerykanskich konserwatystów i republikanów.

Niech kombinuja co chca, naród i tak to zmieni, w praktyce, ruch społeczny, orgomne grupry wspaniałych ludzi z róznych stowarzyszen, grup działan w obronie praw spraw obywatelskich ( w sprawach GMO, zdrowej żywności , zniesienia nakazu szczepień, przeciwko bzdurnym ruchom genger itp) w tym rolników, lekarzy, specjalistów różnych branż,patriotów, narodowców, Polonii, normalnych obywateli,, w tym stowarzyszenie Pani Elizy Walczak, zydowki sprzeciwiajacej się jak to sama nazywa "HOLOKAUSTOWI Polakow za pomocą szczepionek" , Pan Grzegorz Braun, i wielu innych jak ona zydow broniących Polaków. ŁĄĆZĄ się oni we wspólnej sprawie na rzecz DOBRA POLSKI, POLAKÓW, obywatelii RP i przyszłych pokoleń,

To w ich rękach i nowo przybywajacych leży PRZYSZLOSC POLSKI, My wszyscy wspierająć ich dzialania zmienimy naszą ojczyznę i NIGDY już nie oddamy jej wiecej w ręce ŁOTROW,, przekretów, koorupcujnych ludzi, nieudaczników.

@jeden1 Przez pomyłkę dalam Tobie plusa, a powinnien być minus, przepraszam.
plus
2
plus
0
Grzes83457
Grzes83457 2017-12-22 11:48:10
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
wartownik pajacu idż się lecz.
plus
4
plus
0
roomserwis
roomserwis 2017-12-22 12:38:24
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
a wy malkontentencka opozycjo, to widzicie wogóle jakiekolwiek plusy tego rządu, czy tak tylko narzekacie bo tak jest prosto i nie trzeba przy tym za bardzo się wysilać ? Myślicie że kiedyś doczekamy się rządu krystalicznie czystego i nieskażonego żadną patologią ?
Naiwni "wolnomyśliciele"
Takiego rządu świat jeszcze nie widział i wątpię czy zobaczy.
Jeżeli chodzi o sądy, to nie widzę różnicy w ich zależności od rządu w wersji POprzedniej a teraźniejszej. Przedtem była to zależność oparta na strukturach mafijnych, a teraz ustawowych. Gdyby było na zasadach POprzednich, to żadnego przekręta nie udało by się skazać, a tak jest nadzieja że się uda. Dla mnie niech robią co chcą, byle wytępili tą całą chołotę która przez tyle lat sprzedawała nas Niemcom.
Jeżeli ich się nie wytępi, to cały czas będą przeszkadzać, donosić i bratać się z wrogiem. Nie widzicie że ta chołota najnormalniej w świecie szykuje nam drugą targowicę ?
Dopóki nie zminimalizujemy odpowiednio wpływu niemieckiego na Polskę, to o poprawie czegokolwiek w naszym kraju możemy zapomnieć. Słuchajcie dalej antypolskiej propagandy, łonetów, tefałenów i tego całego internetowego badziewia które udaje patriotów tylko po to żeby nas kolejny raz zrobić w bambuko, a wyjdziemy na tym jak Zabłocki na mydle.
I nie pieprzcie więcej o demokracji, bo czegoś takiego nie ma. To jest puste słowo be znaczenia. Nawet w unii tego nie ma. Tam wszystko musi być tak jak tego chce Makrela i Niemcy. Tam liczy się tylko interes niemiecki a kraje członkowskie są po to że by na ten interes pracowały.
Brońcie dalej "niemieckiej demokracji", zmanipulowani zatwardziali, krótkowzroczni "patrioci"...
plus
3
plus
3
wartownik1
wartownik1 2017-12-22 13:16:17
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
Nie widze plusów! Teraz przyszedł list z gazowni, że podwyżka GAZU! Co to ma być, ruskom płacimy za gaz tyle samo co 10 lat temu a w ciągu 2 lat trzy podwyżki gazu na wypłaty dla Ministrów i Prezesów!!! To bedzie NAJDROŻSZY ROK w historii Polski, Drogi Rok 2018!!!
plus
4
plus
6
Antykaczysta
Antykaczysta 2017-12-22 13:20:00
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
@roomserwis
Uwierz mi chciałbym pokazać ci jakikolwiek plus tego rządu ale niestety go nie dostrzegam. Powiedz mi w czym PISowi przeszkadza głosowanie korespondencyjne, aby uniemożliwić głosowanie osobom niepełnosprawnym? Dlaczego PIS rozliczając afery PO przy okazji nie rozlicza się z własnych afer m.in. Afera SKOK, Afera Ziobry – kongres Solidarnej Polski z pieniędzy unijnych, Afera męża Beaty Szydło, Afera z przetargiem na Caracale, Afery Misiewicza, Afera z majówką wiceministra Banasia, Afera Bilboardowa? Dlaczego Złodziejską Reprywatyzację w Warszawie rozliczają politycy PIS a nie Sąd? Dlaczego jest tak wysoki skok cen żywności podatków i innych opłat skoro sytuacja gospodarcza jest znakomita? W końcu dlaczego Prezydent czy Rząd nie dały żadnych argumentów Komisji Europejskiej że prawo w Polsce nie jest łamane, na wytłumaczenie mieli prawie 2 lata i nic nie zrobili by nie uruchomiono Artykułu 7? Tak więc drogi @roomserwis jak i inni czytający ten komentarz, PIS rządzi już od 2 lat i ciągłe obwinianie poprzedników o swoje niepowodzenia i zaniedbania jest po prostu żałosne.
plus
5
plus
4
colo
colo 2017-12-22 13:38:06
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
@roomserwis
Piszesz by nie oglądać jak to określiłeś "łonetów, tefałenów i tego całego internetowego badziewia"
Więc gdzie niby zobaczę prawdę w TVPiS? Proszę zobacz przyłady na filmach:

https://www.youtube.com/watch?v=oUVuu4QS5Z0

https://www.youtube.com/watch?v=im4Bjv6WCFo
plus
3
plus
2
wartownik2
wartownik2 2017-12-22 13:42:45
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
Antykaczysta,
"Afera z przetargiem na Caracale"

No ... Nie powiem ... wzorcowa afera :)
Kuwejt te same caracale kupuje za cenę o połowę mniejszą. A 2/3 są uziemione z powodu wad technicznych. Sprzęt pierwsza klasa ... i niedrogi ... nam się trafiał :D

A gdybyśmy kupili od Franków okręty, to nie było by art. 7 w sprawie Polski ;) Tak wygląda polityka demokracji ;)
plus
3
plus
4
Antykaczysta
Antykaczysta 2017-12-22 13:49:26
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
@wartownik2
Tłumaczysz się podobnie jak politycy PO ze swoich afer, oni też mówią o swoich aferach że nic się nie stało.
plus
4
plus
4
wartownik2
wartownik2 2017-12-22 14:13:47
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
A wiesz dlaczego Francja jest tak blisko z Niemcami ?
- Bo gospodarka Francji jest 100 % zadłużona ;)
Wystarczy że Niemcy zaczną sprzedawać obligacje francuskie i Franków nie ma ;)
Tak wygląda uzależnianie europejskich państw od polityki niemieckiej, w "demokratycznej" Unii ...
plus
4
plus
2
kojot
kojot 2017-12-22 17:27:27
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
Wartownik1 co bierzesz, że jakieś inne obrazy stoją Ci przed oczątkami, niczym Junckerowi? Ja tam widzę elitę powiatową PO. Poza tym Ruskom płacimy tyle za gaz, za ile zakontraktowało go złodziejskie sprzężenie PO i PSL. Bedzie to do 2022r. Myślę, że wytrzeźwiałeś?
plus
1
plus
0
cichy1
cichy1 2017-12-22 18:41:32
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
To dopiero początek boleści dla popaprańców ,którzy współpracowali z byłą post komuną czyli wszystie partie, które rządziły po okrągłym stole. Nie można dwóm Panom służyć . Idzie czas rozliczeń, za okradanie Polski . przecież nie bez powodu PIS walczy o niezależne Sądy zależne od tych co już byli i zniszczyli co się dało. Drżyjcie malwersanci i złodzieje skończyła się ochrona kolesi . Nastały RZĄDY PRAWA ,PRAWDY I SPRAWIEDLIWOŚĆ . Dzisiaj dowiedziałem się, że jest projekt rozliczania dorobkowiczów z nieczystych dochodów w trybie nadzwyczaj szybki . Tyle lat na to czekaliśny , no i powoli ale do skutku.
plus
1
plus
2
jurk
jurk 2017-12-22 19:12:05
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
cichy To co rozliczą też Wille w Słopnicach STAROSTY
plus
1
plus
0
colo
colo 2017-12-22 19:16:59
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
@cichy1
Ale najpierw niech PIS pozbędzie się ze swoich szeregów byłych członków PZPR m.in. Andrzej Kryże, Andrzej Aumiller, Aleksander Chłopek, Henryk Cioch, Stanisław Kostrzewski no i oczywiście Stanisław Piotrowicz na czele.
plus
2
plus
0
cichy1
cichy1 2017-12-22 19:59:35
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
colo: Nigdy nie byłem zaliczany do ludzi mściwych ale całe moje życie szukam prawdy. Natomiast prawdopodobnie za wcześnie się urodziłem,że przyszło mi żyć za czasów komuny. Zdaję sobie sprawę, że w komunie na dole byli ideowcy podobnie jak w Solidarności . Sądziłem,że wygraliśmy ale jak sam widzisz dalej trwa walka . No cóż aby polityk miał głosy wyborców musiał je zdobyć od wyborców . Kampanie wyborcze obiecanki cacanki , zielone wyspy pod palmami, a wcześniej pomożecie . Nie interesuje mnie żadna partia polityczna tylko człowiek,który mówi tak to jest tak. Cwaniacy dostają się do władzy nie dla pracy na rzecz dla dobra wspólnego ale pod siebie i dla grupki ludzi tworzących tak zwane kliki. Bardzo niekorzystny układ bo jak zostanie wybrany to mimo,że my na dole to widzimy to nie ma szans go usunąć. Tylko góra tu jest sęk,jak to zrobić,aby każdy bez względu kim jest odpowiadał za swoje czyny .
plus
1
plus
0
Dodaj komentarz

Drogi Użytkowniku! Z dniem 25 maja 2018 r. zmieniły się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych (RODO). Dla Limanowa.in bardzo ważne jest bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, dlatego dostosowaliśmy działalność portalu do nowych wymogów. Jeżeli posiadasz konto, bądź korzystasz z innych funkcjonalności jakie oferujemy, zapoznaj się proszę z kilkoma ważnymi informacjami jakie znajdziesz tutaj. Dodatkowe informacje o tym jak przetwarzamy dane osobowe, znajdziesz też w naszej Polityce Prywatności. W razie wątpliwości, skontaktuj się z Administratorem.