Strażacy gotowi na centralne wydarzenia Światowych Dni Młodzieży

26.07.2016 09:00:54 0 868

Światowe Dni Młodzieży to wydarzenie o szczególnym wymiarze. Ich celem jest przeżycie wspólnoty Kościoła Powszechnego, słuchanie Słowa Bożego, sprawowanie sakramentów Pokuty i Eucharystii a także radosne głoszenie Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela.

Światowe Dni Młodzieży to czas, kiedy młodzi z całego świata gromadzą się w jednym państwie wraz z duszpasterzami, biskupami i papieżem na czele.

W tym roku obchody te odbędą się w Polsce, konkretnie w Krakowie. Właśnie wkraczamy w moment kulminacyjny uroczystości. Przed naszym państwem stanęło wielkie zadanie. Jesteśmy zobowiązani do tego, aby każdemu rodakowi jak i przybyszowi zapewnić bezpieczeństwo. Nie jest to łatwe, ze względu na fakt, iż na świecie w różnych miejscach często dokonywane są ataki terrorystyczne. Wielu ludzi ginie. Nasuwa się pytanie, czy podczas ŚDM będzie bezpiecznie?

Jak zapewniają władze, wszystkie służby bezpieczeństwa są w pełnej gotowości. Zapewniony jest odpowiedni potencjał szpitali, zespołów ratownictwa medycznego, policjantów, strażaków, wolontariuszy. Oprócz policjantów przygotowanych do zabezpieczenia pirotechnicznego, ratownictwa medycznego dysponującego 130 zespołami, Straży Miejskiej wyposażonej w 10 dodatkowych radiowozów i 252 komplety radiostacji, również Państwowa Straż Pożarna z całego województwa będzie w dużym stopniu zaangażowana w pomoc przy zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego. Oprócz samochodów PSP posiada do dyspozycji quady, które będą pomagały w patrolowaniu sektorów. Dodatkowo, oddziały strażackie wyposażone zostaną w kamery termowizyjne, pozwalające na sprawniejsze zlokalizowanie źródła ognia i szybszą akcję gaśniczą. Strażacy sądeccy w pełni są przygotowani na obchody ŚDM.

Państwowa Straż Pożarna to formacja mająca na celu przede wszystkim ochronę bezpieczeństwa publicznego, które okazuje się jedną z najważniejszych funkcji, jaką państwo ma do spełnienia. Obok wojen i ataków terroryzmu, mamy na co dzień do czynienia z zagrożeniami spowodowanymi destrukcyjną działalnością środowiska naturalnego przez człowieka. Prowadzi to do kataklizmów i klęsk żywiołowych, takich jak powodzie, trzęsienia ziemi, gdzie giną miliony niewinnych ludzi.

PSP dziś jest jedną z instytucji, która działa na rzecz ogółu społeczeństwa, niosąc pomoc przy współpracy z samorządem terytorialnym jako podstawowym ogniwem w systemie administracji terenowej.

Historia straży pożarnej sięga XIV wieku i na przestrzeni lat jej funkcja i znaczenie uległy zmianie. Państwowa Straż Pożarna jako zawodowa formacja została powołana 1 lipca 1992 r. Działalność jednostek organizacyjnych związana jest przede wszystkim z organizacją i prowadzeniem akcji ratowniczych w zakresie walki z pożarami i klęskami żywiołowymi a także nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych, które mają zapewniać obywatelom bezpieczeństwo na danym obszarze. Państwowa Straż Pożarna we współczesnym świecie kojarzy się już nie tylko z gaszeniem pożarów, jak zresztą sugeruje nazwa, ale uczestniczy w życiu naszej zbiorowości, strzegąc bezpieczeństwa i ratując w potrzebie.

„Bogu na chwałę, człowiekowi na ratunek”- tak brzmi przesłanie, jakim w swej służbie kierują się strażacy. Służba w Państwowej Straży Pożarnej to nie zwyczajna praca, lecz poświęcenie. Strażak aby dobrze wykonywać swe powinności, musi chcieć nieść pomoc innym, musi być filantropem.

Teraz, gdy do Polski przyjeżdża papież Franciszek, władze centralne i samorządowe podniosły stopień gotowości. W zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego sądecka straż pożarna współpracuje z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego, na czele którego stoi starosta nowosądecki. O tym jak wygląda współpraca Państwowej Straży Pożarnej z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nowym Sączu mówi Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Nowym Sączu st. bryg. mgr inż. Paweł Motyka:

- Mamy dwa powiaty: powiat miejski i tzw. powiat ziemski – obszary gmin poza Nowym Sączem. Powiat miejski ma za sobą służbę dyżurną, więc mamy tu uruchomioną gorącą linię i wymieniamy się informacjami. Gdy zadanie wykracza poza zakres kompetencji Straży Pożarnej, a mieszkańcy potrzebują pomocy, w takiej sytuacji zgłaszamy dany problem służbie dyżurnej zarządzania kryzysowego i to ona podejmuje działania. Często jest tak, że nie wszystko wchodzi w zakres kompetencji naszej straży, jak na przykład sprawa wodociągów, służby zieleni czy drogowej.

Tak samo wygląda współpraca z powiatem ziemskim. W normalnej sytuacji, czyli bez bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, powiat nie ma całodobowej służby dyżurnej. Straż pożarna do godziny 15.30 przekazuje wszelkie problemy ich dyżurnym, a po tej godzinie straż pożarna pełni rolę służby całodobowej i przyjmuje wszelkie informacje. Jak rozwiązujemy zgłaszane problemy? Po zgłoszeniu o problemie informujemy pracowników Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego lub pracowników gminy. Chodzi tu np. o informacje np. o jakimś padniętym zwierzęciu, które trzeba zabezpieczyć. Takie przypadki nie leżą w gestii Straży Pożarnej. Gminy mają konkretne rozwiązania i ich wdrażaniem się zajmują. Ponadto współpraca z obydwoma centrami zarządzania kryzysowego jest poprawna i funkcjonuje bez zarzutu.

Wiemy jak wygląda w praktyce współpraca władz samorządowych z jednostkami Straży Pożarnej. Pomoc sądeckich druhów na ŚDM będzie konieczna. W minioną sobotę (23 lipca) na starosądeckich błoniach odbyły się uroczystości z udziałem biskupów i ok. 12 tys. młodych ludzi. Jak wyglądała wtedy praca strażaków i jak będzie wyglądać w najbliższym czasie podczas centralnych ŚDM w Krakowie?

- Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego uruchomiło całodobowy dyżur, więc podczas ŚDM jego służby odciążą Straż Pożarną. Współpraca będzie wyglądała tak samo jak z Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego – mówi st. bryg. mgr inż. Paweł Motyka.

- Cały czas jesteśmy gotowi do działania. Imprezy takie jak ŚDM są planowane dużo wcześniej, więc mamy wiele miesięcy na właściwe przygotowanie. Praca zależy od tego, jakie zadania otrzymujemy od przełożonych. Nam w udziale przypadło zabezpieczenie diecezjalnej imprezy na starosądeckich błoniach, która odbyło się 23 lipca. Do zabezpieczenia tej uroczystości oddelegowanych zostało stu strażaków. Oprócz nas była także policja medyczna, Zarządzanie Kryzysowe w Gminie Stary Sącz, Urząd Gminy Stary Sącz, służby kościelne, służby wojewody.

Naszymi celami operacyjnymi było po pierwsze zabezpieczenie przeciwpożarowe parkingów przy wsparciu ochotniczych straży pożarnych. OSP zabezpieczyła teren pożarowo i była zarazem służbą porządkową. Sprawdzano, czy właściwie parkowane są samochody, czy jest zachowany bezpieczny odstęp itd. Drugim celem operacyjnym było zabezpieczenie drewnianego ołtarza. Stacjonowało tam kilka zastępów PSP i OSP wraz z podnośnikiem, gdyż ołtarz to dość wysoki obiekt.
Trzecim celem pracy strażaków było zabezpieczenie sektorów. W każdym z 8 sektorów był strażak, który współpracował ze służbą medyczną, policjantami i GOPR-em – zaznacza st. bryg. mgr inż. Paweł Motyka.

Mamy za sobą pierwszy etap pracy w związku ze ŚDM. Pozostają jeszcze uroczystości centralne, które skupią tysiące ludzi z całego świata. W związku z tym nasi strażacy będą również w Krakowie pełnić zadania związane z naszym bezpieczeństwem.

- Będzie tam także mieć swój odwód Małopolska Grupa Poszukiwawczo – Ratownicza z Nowego Sącza, która do akcji ratowniczych wykorzystuje odpowiednio szkolone psy. Miejmy nadzieję że ŚDM przebiegną bez żadnych incydentów a nasza obecność będzie tylko profilaktyczna – dodaje st. bryg. mgr inż. Paweł Motyka.

***

Źródła:

S. Sulowski, M. Brzeziński, Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, wyd. Elipsa, Warszawa 2009.

http://www.straz.gov.pl/

http://www.psp-nowysacz.pl

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (j. t. Dz. U .z 2013 r. poz.1340 z póź. zm.)

Fot. Z arch. PSP Nowy Sącz.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in