Projekt GRATIS, Limanowa 1,2km od rynku 8ar, niższa cena! | Limanowa ul. Partyzantów | Sacz.in - sądecki portal informacyjny
limanowa.in
Poniedziałek, 25 września, Aurelia, Władysław, Kleofas, Kamila
Rejestracja »
2017-09-08

Projekt GRATIS, Limanowa 1,2km od rynku 8ar, niższa cena!

Projekt GRATIS, Limanowa 1,2km od rynku 8ar, niższa cena!
Kontakt:   516126821

Nowa, niższa cena 55PLN/m2! Projekt GRATIS! Działka budowlana w Limanowej - 8ar  ul. Partyzantów, ok 1,2 km od rynku ze wspaniałym widokiem na góry, z dostępnymi wszystkimi mediami gotowa na ciekawy projekt i zagospodarowanie pod wymarzony dom.

Ogrodzona z dwóch dłuższych boków. Dojazd drogą asfaltową od ulicy Słonecznej w prawo w ul.Partyzantów oraz z drugiej strony od góry. Wymiary 20mx40m - południowa ekspozycja

Film prezentujący działkę https://youtu.be/-uxmSqfhrhg?t=3

Numery działek - 142 i 141/2 obręb 6

Działka jest objęta Miejscowym Planem - znajduj się na terenie MNR – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej.
Adaptuje się położoną na tych terenach zabudowę istniejącą
zarówno jednorodzinną jak też zagrodową.
Dopuszcza się jej remonty, przebudowę i rozbudowę oraz
realizację zabudowy uzupełniającej na istniejących działkach
budowlanych oraz realizacje zabudowy nowej jednorodzinnej i
zagrodowej na niezabudowanych działkach.
Z uwagi na położenie tych terenów na obrzeżach miasta oraz
niejednokrotnie w niewielkich skupiskach osadniczych ustala się
realizację zabudowy nowej o wysokości do dwóch kondygnacji
nadziemnych, w tym druga w dachu o kącie nachylenia połaci 35 – 50o,
oraz wyniesienie poziomu parteru nie więcej niż 0,60 m. od poziomu
terenu przystokowego.
W zabudowie jednorodzinnej dopuszcza się realizację małych
(do 35 m2 pow. użytkowej) budynków gospodarczych w tym
inwentarskich, przy obowiązku zachowania przepisów prawa
budowlanego oraz praw osób trzecich, a w szczególności ograniczeniu
uciążliwości wynikającej z istnienia zabudowy inwentarskiej do granicy
własnej działki oraz budowę wolnostojących garaży.
W zabudowie zagrodowej dopuszcza się realizację budynków
gospodarczych, w tym inwentarskich na warunkach podanych powyżej.
Dopuszcza się również możliwość realizacji w obrębie tych
terenów zarówno wbudowanych jak też wolnostojących obiektów
usługowych (handlu, gastronomii, jak też nieuciążliwych warsztatów i
zakładów rzemieślniczych, w tym drobnej działalności produkcyjnej),
pod warunkiem ograniczenia emisji ich szkodliwości wyłącznie do granic
własnej działki oraz pod warunkiem nie naruszenia praw osób trzecich.
Obowiązuje utrzymanie co najmniej 25% niezabudowanej i
nieutwardzonej, czynnej biologicznie powierzchni działki
zagospodarowanej wysoką i niską zielenią towarzyszącą.
Cena:
44444
Lokalizacja:
Limanowa ul. Partyzantów
Ważne do:
2017-09-29
Nazwa:
Paul
Adres:
Limanowa ul. Partyzantów
Tel:
516126821
Wystawił:
Ilość wyświetleń:
546
Wyślij PW