staże zawodowe, kursy zawodowe | Limaniwa | Sacz.in - sądecki portal informacyjny
limanowa.in
Piątek, 22 września, Tomasz, Maurycy, Joachim, Milana
Rejestracja »

Samochody

Dodaj ogłoszenie
2017-09-14

staże zawodowe, kursy zawodowe

Kontakt:   18 333 79 08

Ochotnicze Hufce Pracy w związku z rozpoczęciem działania nowego projektu zaprasza młodzież w wieku od 18 do 24 roku życia do wzięcia udziału w projekcie.  Projekt skierowany jest do młodzieży, która ze względu na niskie kwalifikacje zawodowe, ich brak lub niedostosowanie do potrzeb rynku pracy ma problem z wejściem na rynek pracy. Adresatami projektu są głównie osoby nieuczące a także osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności.

W projekcie będą zaproponowane następujące formy wsparcia:

 • Nauka aktywnego poszukiwania pracy
 • Poradnictwo zawodowe
 • Konsultacje psychologiczne
 • Szkolenia zawodowe
 • Szkolenia z zakresu kompetencji miękkich
 • Kursy zawodowe (np. językowe, cyfrowe, prawo jazdy, zawodowe i inne wraz z kosztami badań lekarskich oraz kosztem egzaminu kwalifikacyjnego w instytucji zewnętrznej)
 • Szkolenia zawodowe
 • Szkolenia zawodowe
 • Szkolenia z zakresu kompetencji miękkich
 • Kursy zawodowe wraz ze stypendium
 • Zatrudnienie (dla 20% uczestników projektu)

Ponadto uczestnicy projektu otrzymują:

 • Ubezpieczanie NNW
 • Bezpłatne wyżywienie podczas zajęć
 • Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia
 • Refundację opieki nad dzieckiem

Za udział w projekcie uczestnik nie ponosi  żadnych kosztów !!

Lokalizacja:
Limaniwa
Ważne do:
2017-10-05
Nazwa:
Punkt Pośrenictwa Pracy w Limanowej
Adres:
ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa
Tel:
18 333 79 08
Wystawił:
Ilość wyświetleń:
207
Wyślij PW