HTTP/1.1 302 Found Cache-Control: no-cache Content-Type: text/html; charset=UTF-8 Date: Tue, 14 Apr 2020 12:13:40 GMT Location: http://sacz.in/aktualnosci/krynica-nowa-zimowa-stolica-piotr-firlej/28132 X-Streams-Distribution: IDEL CMS for limanowa.in, v 1.1.20 Set-Cookie: XSRF-TOKEN=eyJpdiI6IlwvWHRiVEdHRjJCUHlLelRTb2Y1emhRPT0iLCJ2YWx1ZSI6IjVsQ0tlSVRsenlCWE1jb0YyQ2xWME9TcHlDRWI0Um5WaklRRkdLUEF1XC9Na2FtWE4yVGV3Wm16aVpKTGk2YWVuem5iQnNMYTcwaExlXC8wME5ndWZTemc9PSIsIm1hYyI6IjYwMjI3NTJlYjhhMjIxOTE0NzE3MTYyNDdkZjI2ZjU4NzZlNTNiNmI0ZGFlYjgxODVlOTg4ZGVhNjc3YmYyMWUifQ%3D%3D; expires=Tue, 14-Apr-2020 14:13:40 GMT; path=/ Set-Cookie: laravel_session=eyJpdiI6IisrVTJJWXF3WWVlK0JuZFJwaUdyckE9PSIsInZhbHVlIjoiTlB2WEk3V05QM3FPb0duWXd6UUdld0xEY1FqT2J0TVdvXC91dmp4aGFnQ2hEb0psWHhaUzlDc255aHRTZDFWeFBcL25jZ2FXMHp2d2tRU0NSYkxFcTBoZz09IiwibWFjIjoiZWY1YzhiYjFiN2FiYTFlY2NkN2M0OGMxNjkxMjk2YWU3Y2FhZGNjM2E2YWQ1MGQzNDY3OTUyNzVmMDliMTVmYiJ9; expires=Tue, 14-Apr-2020 14:13:40 GMT; path=/; httponly Redirecting to http://sacz.in/aktualnosci/krynica-nowa-zimowa-stolica-piotr-firlej/28132 Redirecting to http://sacz.in/aktualnosci/krynica-nowa-zimowa-stolica-piotr-firlej/28132.