Niedziela, 18 sierpnia
Ilona, Klara, Bronisław, Helena, Bogusław

Zarząd z absolutorium. Patronem województwa będzie Jan Paweł II

03.06.2019 07:23:00 top 9 1933

Rezolucja w celu ustanowienia św. Jana Pawła II patronem województwa, udzielenie absolutorium Zarządowi Województwa, upamiętnienie Jana Olszewskiego i ustanowienie Honorowego Obywatelstwa - o tym zdecydowali radni podczas IX sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Gośćmi piątkowych obrad byli m.in. wiceminister Józefa Szczurek-Żelazko, poseł Urszula Rusecka, poseł Marek Sowa, senator Kazimierz Wiatr, wicewojewoda Zbigniew Starzec, burmistrz Wadowic Bartosz Kaliński i przedstawicielki koła gospodyń wiejskich z powiatu wadowickiego.

Zarząd Województwa Małopolskiego z absolutorium za 2018 rok

Podczas sesji radni województwa zdecydowali o udzieleniu absolutorium Zarządowi Województwa Małopolskiego z wykonanie budżetu w 2018 roku. Za udzieleniem absolutorium głosowało 37 radnych. Wcześniej sprawozdanie roczne z przebiegu budżetu za 2018 uzyskało pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Radni SWM pozytywnie zaopiniowali także Raport o Stanie Województwa za ubiegły rok. 

Papież Polak już wkrótce patronem Małopolski

Marszałek Witold Kozłowski wystąpił do sejmiku z projektem rezolucji w sprawie ustanowienia Świętego Jana Pawła II patronem Województwa Małopolskiego. Radni zdecydowali o tym podczas IX sesji SWM. 

- Ustanowienie św. Jana Pawła II patronem Województwa Małopolskiego będzie dla nas - mieszkańców kolejną okazją do przemyśleń jego nauczania, w sferze duchowej i religijnej, jako kapłana, biskupa i papieża oraz wielkiego filozofa, zabierającego głos w sprawach najważniejszych - podkreślił marszałek Witold Kozłowski.

Po przyjęciu rezolucji przez Sejmik Województwa Małopolskiego zostanie ona przekazana wraz z prośbą do biskupów diecezjalnych, których jurysdykcja obejmuje obszar diecezji, znajdujących się w naszym województwie. Ostateczną decyzję zatwierdzi w Watykanie Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Jest duże prawdopodobieństwo, że nastąpi to na 100-rocznicę urodzin Świętego.

Upamiętnienie premiera Jana Olszewskiego

W przeddzień rocznicy odwołania rządu Jana Olszewskiego Witold Kozłowski, marszałek Małopolski zwrócił się do radnych wojewódzkich o upamiętnienie zmarłego w tym roku Premiera. Oświadczenie sejmiku małopolskiego ma wyrażać uznanie i podziękowanie za działalność publiczną Jana Olszewskiego na rzecz odrodzonej Rzeczypospolitej, za obronę praw człowieka i budowę demokracji, za niezłomną postawę w przedsierpniowej opozycji i w czasach „Solidarności”. 

Honorowe Obywatelstwo Województwa Małopolskiego

Na piątkowej sesji SWM radni procedowali nad ustanowieniem Honorowego Obywatelstwa Województwa Małopolskiego. Z tą inicjatywą wyszedł Zarząd Województwa Małopolskiego. Będzie to najwyższe wyróżnienie nadawane przez samorząd wojewódzki.

Chcemy uhonorować osoby szczególnie zasłużone w działalności na rzecz regionu i jego mieszkańców. Chcemy docenić również te osoby, których aktywność publiczna, postawa i jej pozytywny oddźwięk służą budowaniu dobrego imienia Małopolski i promują nasz region w kraju i poza jego granicami  mówił marszałek Witold Kozłowski.

Honorowe Obywatelstwo Województwa Małopolskiego jest uzupełnieniem dla istniejących do tej pory odznaczeń, przyznawanych przez Samorząd Województwa Małopolskiego, osobom i instytucjom zasłużonym dla regionu i jego mieszkańców: Medalu Honorowego za Zasługi dla Województwa Małopolskiego, Odznaki Honorowej Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski oraz Nagrody Samorządu Województwa Małopolskiego „Polonia Minor”.

Pomoc finansowa dla jednostek OSP

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego już wkrótce zostaną wyposażone w nowe samochody i sprzęt, a strażacy-ochotnicy będą mogli wziąć udział w kursach przygotowujących do zapewnienia gotowości bojowej.

Pracy strażaków-ochotników nie da się przecenić. To ludzie niezwykli, gotowi nieść pomoc w każdych warunkach, niezależnie od pory dnia lub nocy, przez 365 dni w roku. Jako samorząd województwa staramy się doceniać i wspierać wszystkie działania jednostek OSP, dlatego też realizujemy konkursy dedykowane właśnie strażakom-ochotnikom  - mówił wicemarszałek Łukasz Smółka.

Łącznie 107 gmin otrzyma pomoc finansową, w tym 70 gmin otrzyma wsparcie do zakupu niezbędnego wyposażania, a dofinansowanie do zakupu samochodów otrzyma 37 gmin.

Małopolskie Dni Osób z Niepełnosprawnościami

Inicjatywy integrujące osoby z niepełnosprawnościami, projekty promujące ich aktywność i pasje, a także wydarzenia, które pomogą przełamywać stereotypy w społeczeństwie – właśnie takie przedsięwzięcia organizowanych przez samorządy powiatowe dofinansuje samorząd województwa. Już wkrótce, w kilku małopolskich miejscowościach odbędą się „Małopolskie Dni Osób z Niepełnosprawnościami”.

To wyjątkowe przedsięwzięcia, które nie tylko aktywizuje osoby niepełnosprawne, ale też doskonale integruje różne środowiska. Dzięki tym wydarzeniom, organizowanym w całej Małopolsce chcemy przełamywać stereotypy, oswajać społeczeństwo z niepełnosprawnością i pokazywać, że te osoby mają wspaniałe pasje i talenty mimo, że na co dzień muszą zmagać się z różnymi barierami - podkreśla Marta Malec-Lech z zarządu województwa.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in