Poniedziałek, 19 sierpnia
Bolesław, Jan, Borysław, Julian, Juliusz, Ludwik, Emilia, Konstancja

Wysłano ogłoszenie o przetargu na obwodnicę Chełmca

02.11.2018 17:46:00 PAN 1 2962

Ogłoszenie przetargu na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Chełmca w ciągu DK28 zostało dziś wysłane do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskie. Obwodnica będzie fragmentem DK28 na odcinku Zator – Nowy Sącz – Przemyśl – granica państwa i jednocześnie częścią północnego obejścia Nowego Sącza.

Obwodnica Chełmca o długości około 1,4 km powstanie pomiędzy dwoma istniejącym rondami: na istniejącej drodze krajowej nr 28 (ul. Limanowska w Chełmcu) oraz na drodze powiatowej nr 25219 (ul. Marcinkowicka w Chełmcu), która będzie kontynuacją zrealizowanego fragmentu północnej obwodnicy Chełmca i Nowego Sącza na terenie Nowego Sącza.

Początek inwestycji ma miejsce na przygotowanym dla celów realizacji obwodnicy wlocie istniejącego ronda na DK nr 28 (ul. Limanowska w Chełmcu), koniec obwodnicy będzie dowiązywać się do istniejącego ronda na ul. Marcinkowickiej w Chełmcu, które stanowi początek północnej obwodnicy Nowego Sącza.

W zakres zaprojektowania i budowy obwodnicy (droga jednojezdniowa klasy technicznej GP) wchodzą także m.in: budowa i przebudowa dróg innej kategorii niż droga krajowa, budowa obiektów inżynierskich; rozbudowa ronda na połączeniu DK28 z drogą powiatową nr 25219 w ciągu ulicy Marcinkowickiej; budowa dojazdów, budowa lub przebudowa infrastruktury dla pieszych; budowa kompletnego systemu odwodnienia korpusu drogowego oraz przyległego terenu; regulacja i oczyszczenie odcinków istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników dla skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego oraz obiektów i urządzeń ochrony środowiska,

Planowana jest także budowa i przebudowa infrastruktury związanej z drogą, w tym m.in.: sieci i urządzeń elektroenergetycznych (linie zasilające i oświetleniowe), sieci i urządzenia wodociągowe, sieci i urządzenia teletechniczne (w tym kanał technologiczny), sieci i urządzenia kanalizacyjne, kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej, w tym m.in. sieci i urządzeń teletechnicznych, elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, melioracyjnych i hydrologicznych, studni głębinowych i kopanych.

Inwestycja zakłada również wzmocnienie i zabezpieczenie skarp oraz budowli drogowych w celu zapewnienia ich stateczności, w tym m.in. uwzględnienie wymagań wynikających z lokalizacji inwestycji na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią.

(Fot.: Gmina Chełmiec)

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in