Sobota, 19 października
Pelagia, Piotr, Ziemowit, Jan, Paweł, Izaak, Michalina, Michał

W mieście jest za głośno

14.08.2011 11:26:38 2 1384

Nowy Sącz. Natężenie hałasu w mieście przekracza dopuszczalne normy, a tym samym rośnie zagrożenie dla zdrowia sądeczan. Mimo to, szanse na poprawę sytuacji są niewielkie.


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Nowym Sączu wykonał badania natężenia hałasu. Punkty pomiarowe zlokalizowano na ul Krakowskiej i Królowej Jadwigi.

- Wykonujemy badania i dobieramy miejsca, staramy się przewidzieć gdzie jest na tyle głośno, by mogło to mieć negatywne skutki dla mieszkańców. Ocenę wysyłamy do Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Powiatu. Nic więcej nie możemy zrobić, tylko informować – dowiadujemy się w WiOŚ w Nowym Sączu.

Ulica Królowej Jadwigi w czasie pomiarów została odremontowana, co poprawiło sytuację, ale przy natężeniu ruchu rzędu 23 tys. pojazdów na dobę wyniki i tak nie mieszczą się w normie. Dla godzin dziennych jest to maksymalnie 60 dB, a w nocy 50 dB. Tymczasem w miejscach, gdzie prowadzono pomiary wskaźniki były znacznie przekroczone- wyniki uśrednione sięgnęły nawet 129% natężeń dopuszczalnych.

To może być niezwykle szkodliwe dla zdrowia okolicznych mieszkańców.

- Dźwięki o wysokich decybelach u osób podatnych mogą wywołać napady padaczkowe, rozwinięcie się choroby psychicznej. Długotrwały hałas wprowadza nas w niepokój, w stan pobudzenia, również może wyczerpać nerw słuchowy – tłumaczy dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu Artur Puszko.

Na chwilę obecną, władze miasta są jednak bezsilne.

- Jeśli w jakiejś firmie dojdzie do przekroczenia limitów, na mocy decyzji administracyjnej nakładane są kary finansowe. Są na tyle wysokie, że na ogół zmuszają firmy do zmniejszenia hałasu. Jeśli chodzi o ten emitowany przez ruch kołowy, to w grę wchodzi tylko modernizacja nawierzchni, albo, jeśli to możliwe, ograniczenie natężenia ruchu – mówi Elżbieta Pach, rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Dowiedzieliśmy się jednak, że są starania, by w budżecie na 2012 rok znalazły się pieniądze na opracowanie koncepcji uspokojenia ruchu w ścisłym centrum miasta. W pierwszej fazie ma się to ograniczyć do zaostrzenia limitu dopuszczalnego tonażu, czyli kierowcy aut osobowych na razie nie odczują tych zmian.

 

 

Fot.: KS

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in