Czwartek, 21 lutego
Eleonora, Robert, Feliks, Fortunat, Lenka

W budżecie policji brakuje pieniędzy na dodatki, które zostają wstrzymane

17.08.2018 08:32:40 top 21 6167

Komendant Główny Policji wysłał pismo o wstrzymaniu realizacji wszystkich wydatków związanych z wypłatą tzw. dodatków funkcjonariuszom policji. Powodem mają być braki.

Światło dzienne ujrzało pismo, które Komendant Główny Jarosław Szymczyk rozesłał do komendantów wojewódzkich w całym kraju.

'Mając na uwadze konieczność niezwłocznego zabezpieczenia pilnych płatności oraz uwzględniając wysoki stopień zaangażowania wszystkich wydatków polecam począwszy od 16 sierpnia 2018 r. wstrzymać realizację wszelkich wydatków w § 3070 - Wydatki osobowe naliczane do uposażeń wypłacanych funkcjonariuszom do czasu otrzymania na ten cel dodatkowych środków z budżetu państwa' – czytamy w piśmie z adnotacją 'bardzo pilne'.

Jeśli komendanci wojewódzcy wykonają polecenie, to funkcjonariusze będą otrzymywać gołą pensję bez żadnych dodatków za staż, dodatku funkcyjnego czy dojazdu z innej miejscowości, co przy ich niskich zarobkach mocno odczują po kieszeniach.

- Polecenie Komendanta Głównego Policji wydane komendantom wojewódzkim Policji pokazuje w jaki sposób doskonała sytuacja gospodarczo-finansowa państwa i troska ministra spraw wewnętrznych i administracji przekładają się na sytuację materialną policjantów i kondycję całej Polskiej Policji - komentuje Zarząd Główny NSZZ Policjantów. - Komendant Główny Policji po raz kolejny sięga do kieszeni policjantów i rozpaczliwie ratuje niedoszacowany budżet Policji. Co można powiedzieć o budżecie, w którym zaczyna brakować pieniędzy już w połowie roku i jak się dziwić policjantom, którzy postanowili się temu sprzeciwić w ramach protestu? I co można pomyśleć o rządzących, którzy nieustannie przekonują społeczeństwo, że w Policji tak dobrze jeszcze nie było?

KGP wydało w sprawie pisma oświadczenie, które publikujemy poniżej:
W nawiązaniu do publikacji medialnych dotyczących wstrzymania wydatków osobowych niezaliczanych do uposażeń funkcjonariuszy w §, 3070 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2.03.2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, KGP informuje, że wypłaty świadczeń dla policjantów nie są zagrożone i brak jest na chwilę obecną zobowiązań wymagalnych. Wstrzymanie realizacji powyższych płatności wynika z ich rozliczenia na konkretny dzień, oszacowania braków i pilnych płatności w związku z możliwością pozyskania na ten cel dodatkowych środków z budżetu państwa.

Przypomnijmy, że związki zawodowe policjantów od miesiąca prowadzą akcję protestacyjną - zamiast mandatów, tam gdzie to możliwe, stosują pouczenia, a teraz (o czym pisaliśmy wczoraj) rozszerzają protest o strajk włoski, który polega na drobiazgowym przestrzeganiu przepisów i procedur.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in