Środa, 17 października
Małgorzata, Wiktor, Marita, Ignacy, Lucyna, Antoni

Umowa na 480 tys. zł podpisana. Opracują projekt i połączą balneologię z odwiertem

21.03.2018 07:06:38 PAN 4 4450

Przedstawiciele samorządu powiatu podpisali opiewającą na 490 tys. zł umowę na wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych, które mają na celu uruchomienie odwiertu w Porębie Wielkiej i rozpoczęcie eksploatacji wody geotermalnej.

W poniedziałek w Starostwie Powiatowym w Limanowej samorząd reprezentowany przez starostę Jana Puchałę i Agatę Ziębę z Zarządu Powiatu podpisał umowę na zaprojektowanie i wykonanie „instalacji/urządzeń/obiektu” dla kompletnego połączenia istniejącego odcinka przyłącza wody geotermalnej z głowicą na otworze IG-1 w Porębie Wielkiej wraz z „uruchomieniem wykonanego połączenia, celem rozpoczęcia prawidłowej eksploatacji wody geotermalnej”.
Wykonawcą zadania została wyłoniona w postępowaniu przetargowym firma „ERION” Sp. z o. o. z Bystrej, którą reprezentował Artur Kmak. Przedsięwzięcie, którego realizacja wynika z popełnionych wcześniej błędów przy projektowaniu i budowie rurociągu za prawie 1 mln zł, będzie kosztowało powiat blisko 490 tys. zł. To więcej niż pierwotnie planowano, bo samorząd chciał wydać tylko 221 tys. zł na ten cel.
- Uruchomienie odwiertu to kolejny krok, który pozwoli eksploatować tutejsze wody geotermalne oraz pozyskiwać je do celów leczniczych i rekreacyjnych w naszym powiecie - informuje Starostwo Powiatowe w Limanowej.
Jak dalej tłumaczy samorząd, przedmiot realizacji umowy to opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (tj. projekt budowlany, projekty branżowe, projekty wykonawcze, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót), a następnie wykonanie robót budowlanych na przedmiotowym zadaniu zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, odpowiednimi przepisami prawa wraz z nadzorem autorskim.
Zamówienie obejmuje także obsługę geodezyjną, wykonanie wszelkich rozruchów, prób i sprawdzeń oraz opracowanie dokumentacji powykonawczej, wszelkich instrukcji, znaków i innych dokumentów wymaganych do prawidłowego funkcjonowania tego typu obiektów, a także innych dokumentów niezbędnych do zakończenia inwestycji i zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu budowy bądź do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
(Fot.: Starostwo Powiatowe w Limanowej)
udostępnij
Komentarze (0)
Komentarze
Nowe
Popularne
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in