Czwartek, 16 kwietnia
Cecylian, Bernadeta, Julia, Ksenia, Erwin, Biruta

Trwają kontrole w małopolskich ubojniach

05.02.2019 13:20:00 PAN 19 6654

Małopolski Lekarz Weterynarii informuje, że zgodnie z zarządzeniem Głównego Lekarza Weterynarii trwają kontrole wszystkich ubojni na terenie Małopolski, przeprowadzane przez podległe terenowe organy inspekcji weterynaryjnej.

Mięso i jego przetwory są wycofywane z rynku, zgodnie z informacjami umieszczanymi w systemie RASFF. W systemie tym, do którego dostęp mają urzędowe służby bezpieczeństwa żywności w państwach członkowskich UE, są też umieszczane aktualne informacje dotyczące dystrybucji potencjalnie niebezpiecznego mięsa do odbiorców w kraju i za granicą. 

Z dniem 29.01.2019 r. uruchomiono procedury wycofywania z rynku zakwestionowanych w systemie RASSF produktów . 

W dniach 4-8 lutego zostanie przeprowadzony audyt przedstawicieli DG SANTE (Komisji Europejskiej) wzakładach ubojowych w Polsce. Aktualnie w Głównym Inspektoracie Weterynarii trwa spotkanie otwierające ten audyt. 

Działania kontynuowane przez Inspekcję Weterynaryjną województwa małopolskiego 

Pismem z dnia 29 stycznia skierowanym do powiatowych lekarzy weterynarii województwa małopolskiego, Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii polecił:
- niezwłocznie przeprowadzić kontrole we wszystkich rzeźniach prowadzących ubój zwierząt i zakładach przetwórczych. Polecono objąć kontrolami również wyznaczonych urzędowych lekarzy weterynarii w zakresie weryfikacji kompletności i rzetelności prowadzonej przez nich dokumentacji urzędowej;
- podjęcie ścisłej współpracy z właściwymi Komendantami Powiatowymi Policji w zakresie prowadzonych kontroli;
- przeprowadzenie kontroli wszystkich podmiotów nadzorowanych prowadzących działalność w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie, skupu zwierząt, zarobkowego przewozu zwierząt lub przewozu zwierząt wykonywanego w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej. 

- Działania kontrolne wielokierunkowe kontynuowane są obecnie na poziomie wszystkich powiatów odnośnie każdego etapu produkcji począwszy od kontroli zwierząt w gospodarstwie po zarobkowy przewóz zwierząt, pośrednictwo w tym obrocie, skup zwierząt, rzeźnie i zakłady przetwórcze - informuje małopolska inspekcja weterynaryjna. 

Na dzień 4 lutego nie stwierdzono uchybień w podjętym zakresie i czasie kontroli. 

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in