Wtorek, 25 września
Aurelia, Władysław, Kleofas, Kamila

Radni opowiedzieli się po stronie mieszkańców – rezolucja ws. kolei

05.07.2018 09:19:36 PAN 7 7501

Męcina. Rada Gminy Limanowa przyjęła rezolucję w sprawie modernizacji linii kolejowej, która w obecnych założeniach spotkała się ze stanowczym protestem mieszkańców Męciny.

Rezolucja została podjęta w związku z uchwałą, jaką przyjęto w marcu w czasie zebrania wiejskiego sołectwa Męcina oraz wobec wniosku mieszkańców tej miejscowości. W treści rezolucji, na samym jej wstępie, można wyczytać że „Rada Gminy Limanowa popiera działania mieszkańców wsi Męcina, mające na celu realizację inwestycji zgodnie z dotychczasowym przebiegiem torów kolejowych przez teren gminy Limanowa, z uwzględnieniem niezbędnych modernizacji, tj. złagodzenia łuków”.
Dalej radni stwierdzają, że informacja zapowiadająca planowaną budowę linii kolejowej w zupełnie odmiennym przebiegu w stosunku do istniejacych torów, „wywarła na mieszkańcach gminy, zwłaszcza wsi Męcina, zaniepokojenie o los swój i całej miejscowości”.
W treści rezolucji znalazły się wszystkie krytyczne uwagi mieszkańców Męciny. Jest więc mowa o tym, że nowa linia ma przebiegać przez tereny mocno zurbanizowane, a to ma ich zdaniem spowodować znaczące pogorszenie warunków bytowych poprzez wyburzanie domów, wykup gruntów jedynie 20 m od linii kolejowej, a także znaczne natężenie hałasu i drgań. Mieszkańcy obawiają się też rezerwowania gruntów przy jednoczesnym braku zabezpieczenia środków na inwestycje, co może doprowadzić do „zahamowania rozwoju urbanistycznego i gospodarczego” oraz do „procesu wyludniania całych osiedli”.
Przed głosowaniem nad rezolucją, głos zabrał Marcin Radzięta, radny z Męciny. - Pojawia się tu interes mieszkańców, który nie zawsze idzie w parze z inwestycjami. Linia jest projektowana w ten sposób, że przebiega przez środek miejscowości, przewidziano wyburzenie budynków i wykup gruntów, ale nie wiadomo na jakich zasadach. Oczywiście, inwestycja powinna być realizowana, jednak trzeba osiągnąć kompromis pomiędzy spokojem mieszkańców, a rozwojem miejscowości. Dlatego rezolucja i propozycja mieszkańców zmierza właśnie w tym kierunku: aby inwestor realizował inwestycję w oparciu o istniejącą linię - przekonywał Radzięta, mówiąc że konieczne będzie m.in. wzmocnienie gruntu czy łagodzenie łuków.
W tej sprawie wypowiedział się także Władysław Lachor, sołtys i radny sąsiedniej wsi Kłodne. - Mam dylemat: jestem za mieszkańcami Męciny, ale reprezentuję mieszkańców Kłodnego, a ten nowy przebieg jest korzystny dla nich, dlatego proszę o wybaczenie, ale wstrzymam się od głosu - zapowiedział.
Rezolucja, którą przyjęto przy jednym głosie wstrzymującym się, kierowana jest do władz centralnych, wojewódzkich, lokalnych parlamentarzystów, małopolskiego wojewody oraz do inwestora - PKP PLK S.A.
udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in