Piątek, 17 kwietnia
Rudolf, Robert, Stefan, Anicet, Klara

Możliwe oblodzenia dróg i chodników

11.12.2018 16:30:00 top 1 2476

Biuro Prognoz Meteorologicznych IMiGW wydało na dzisiejszą noc ostrzeżenie dotyczące możliwych oblodzeń.

- Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Temperatura minimalna od -3°C do -1°C, temperatura minimalna gruntu od -4°C do -2°C. - ostrzega IMiGW. 

Ostrzeżeniu nadano pierwszy stopień zagrożenia, prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska oszacowano na 75%. Będzie obowiązywać dziś od godziny 22.00 do godziny 9.00 w środę na terenie całej Małopolski z wyłączeniem trzech powiatów: suskiego, nowotarskiego i tatrzańskiego. 

Według najnowszych prognoz numerycznych opady deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu będą występować do godzin wieczornych w środę.

udostępnij
Komentarze (0)
reBox"> r fspato" stmMs> i> o/ ear"n> ;">
Prpulatek, 17 kwietnia
iv> igoogNopady de artykuły
mos">Prpulat-liline ci/kategoria/newsroom">Newsroom o wiruss t epide- opady dedomo-za-tyicon-27 kolejne-une ound-image: url();"> z lądać ieh opwięks719)eńŹormuiv> iclas(Newsroi Newsroomlilitu rszalka 82bcb0950c976b8eb853d474a.b91e="6f9774e42e68769d36a32f818Newsroomie-wiadomo-za-tydzien-odmrazanie-gospodarki/48534" class="item hidden-48534"> ne ound-image: url();"> Newsroomie-wiadomo-za-tydzien-odmrz> i-tottodena">wone"in tu i-wieraef=z ogo? Nie wiadomo. Za tydzieńŹsacd oblul> i tsetsm-ju Newsroomie-wiadomo-za-tydzien-odmrul> -mpw/i> -s tu i-epidemi dotyczejNewsroomie-wiadomo-za-tydzien-odmrw ński-za-pvid-19-zysku -odporn-od kolejne-ugo? Nie wiadomo. Za tydzieńW ński z Cpvid-19 zysku ą odporn-lusci/kategoria/newsroom">Newsroomeksperci- o wiruss yw cho bom-s o yemi d0 kolejne-ugoEksperci: o wirus yw cho bom skóli clasci/kategoria/newsroom">Newsroomzuzepisys ts zja hi ie wk-bedvidoprecyzać ei/4checam-betycdalanebiczienjak- oprzaclasjorn-o9 kolejne-une Puzepisyt ts zja h ie wkieczornydoprecyzać e. "Z4chęcam, byenial nebipviziejak oprzaclasj Newsrooms="texo, no ig tuow/4367butext ez noj-tod class=porn-o neOh oblodzeń.ustif:

Newsroom dwskizacl, no ts zja hić dforknie-ogrer"e wi- okaza-mo-okaza-w-z zku- opady dedzuzepisyorn-o i-wieraef=z ogoRdwskiządl, not ts zja h ć dśorknie ogrer"e wń, okaze wii zakaze wiw z0 do ku ( opady de zuzepisy)-plus" data-actietnia

iv> igoogNopPrpulatnące e artykuły
mos">Prpulat-liline ci/kategoria/newsroom">Newsroomwh obymem hizuzes Nik>Prdl-w dfy-objete-kwarert"n>a-" hry-moeu zeturn-oos"arczy/lo-u"/> 4chorn200 kolejne-ugo ound-image: url();"> 82bcb0950c976b8eb853d474a11ed3f200bb0c76c2a59b145be47809fą, " hryii eu zeturn oos"arczclaseczornyc -u"/> 4chNewsroomul> n-onomuaudzien-odmrul> -mpw/i> -s tu i-epidemi384 kolejne-ugo ound-image: url();"> 82bcb0950c976b8eb853d474a6da67e338ab71af57fc3d6kcj26c66be/a> 85999202 Newsroompocz 82bcb0950c976b8eb853d474ae19892987b0775bcd1df8ce63643cece/a> 846i13i1 Newsroomuwaga-zmiany/lod tkowyli> silku-eńskunczymemi356 kolejne-ugoUwaga: zmianyt td tkowyl > siłkuZańskuńczymmilusci/kategoria/newsroom">Newsroomlass=m-wiitwa-z-pańszem-frerciszustli> szy-swietych-dzis-oredorn256 kolejne-ugoD 9.00m-wiitwadompańsodzm Frerciszustl Newsroomychi/zapraieguyz no-108adynie- y Newsroomia obymem -z-podejro, nowo-okazss="tzdzf="twmrz dfztu/loi/zaprasjorn160 kolejne-ugoZa obymem t tu i epidedompodejro, now zakaż Będzdzf="jrnydo z dfztut tL/zaprasj-nujemy, dlaczego? Ni="ca ass=" class-of-leHeulat-shape2e wxt--plusci/kategoria/newsroom">Newsroomul> nprezes-zuss ts zja hi" hr-moeu zeturemi134 kolejne-ugo? Nie wiadprezes ZUSt ts zja h " hrei eu zeturu lusci/kategoria/newsroom">Newsroomie-wiadomo--onomuaudzien-odmrul> -mpw/i> -s tu i-epidemi444 kolejne-ugoIe-wiadomodSonomuauZa tydzieńKomua tat MPWIS set tu i epide (o. dfy)-plusci/kategoria/newsroom">Newsroomulzyskn-papornthi/zapraiustif-szpitalatu - o wirus/orn26d kolejne-ugoDrugi papornt i/zapraiustifdszpitala i o wirus/, we wś nojgdecyzjmoż-onomuau zos"ałmo.pisanytz odli> łu-plus" dataear">
o/ eag-/ eag> < var s =dczytaj y-dlass="ta o/ eag-/ eag> < var s =dczytaj
>
igo "> 5>
c eczytaj ran class="shalickiner adb"> Nrasass="lds-
Prpulatnsass="lds-
ata-id="43674"> pe="posts" data-id="Li
° ci/kategoria/nei/zapraszamyNewsroomie-wiadomo-za-tydzien-odmrazanie-gospodarki/48534" class="item hidden-48534"> #k _3299ion=lacze="Szareda/, C. steg Szumraius je-w zuzedot szystkim czwianustl ava eupty;"> 82bcb0950c976b8eb853eme/resources/img/0e341c1b40f65c0f1110c965dd42225c.pnd6ebc64d966eed20e56c3a5f 8cdng"> laczego? Nie wiadomo. Za tydzień7719);"> wykonujemy, dlaczego? Nie pan> authoainwas Niswykonujemy, dlaczego? Nie pan> mpt-p>Szareda/, C. steg Szumraius je-w zuzedot szystkim czwianustl 6#k _3299i8n=lacze="do pa...ifds"> ńŹsharut tLub="ierzuiadbyt ttrudnyl z wyłąwys Na ava WrContaines="tith-bub ear"n> ava eupty;"> 82bcb0950c976b8eb853eme/resources/img/0e341c1b40f65c0f1110c965dd42225c.pnd6ebc64d966eed20e56c3a5f 8cdng"> laczegoKstraca Całm3,1 ss="ila alkoholu wykonujemy, dlaczego? Nie pan> authoainkudlonwykonujemy, dlaczego? Nie pan> mpt-p>do pa...ifds"> ńŹsharut tLub="ierzuiadbyt ttrudnyl z wyłąwys Na ustracatuript3-1ass="ilatalkoholu"> 6#k _3299i7n=lacze="job twoju t. an zego? Nie pan> ava WrContaines="tith-bub ear"n> ava eupty;"> 82bcb0950c976b8eb853eme/resources/img/0e341c1b40f65c0f1110c965dd42225c.pnd6ebc64d966eed20e56c3a5f 8cdng"> laczegoKstraca Całm3,1 ss="ila alkoholu wykonujemy, dlaczego? Nie pan> authoain iowykonujemy, dlaczego? Nie pan> mpt-p>job twoju t. em irasl-ńŹsharem-oos"awczym-byl-pijany"> 1#k _3299i6n=lacze="to Wa ov> i rasłman zego? Nie pan> ava WrContaines="tith-bub ear"n> ava eupty;"> 82bcb0950c976b8eb853eme/resources/img/0e341c1b40f65c0f1110c965dd42225c.pnd6ebc64d966eed20e56c3a5f 8cdng"> laczegoDm irasłż-oŹsharem oos"awczym, byłmpijany wykonujemy, dlaczego? Nie pan> authoain iowykonujemy, dlaczego? Nie pan> mpt-p>to Wa ov> i rasłm ie-wiadomo-za-tydzien-odmrazanie-gospodarki/48534" class="item hidden-48534"> #k _3299i5n=lacze="Ciekawot tjaus en-sob Prof0c9g Simiv skutecz no zos"a no zakneblać y . MC. steg ava WrContaines="tith-bub ear"n> ava eupty;"> 82bcb0950c976b8eb853eme/resources/img/0e341c1b40f65c0f1110c965dd42225c.pnd6ebc64d966eed20e56c3a5f 8cdng"> laczego? Nie wiadomo. Za tydzień7719);"> wykonujemy, dlaczego? Nie pan> authoainszareda/wykonujemy, dlaczego? Nie pan> mpt-p>Ciekawot tjaus en-sob Prof0c9g Simiv skutecz no zos"a no zakneblać y . MC. steg ° ci/kategoria/nei/zapraszamyNewsroom ownicy-szpitalatitureszkaj...-zie-mi--soby-objete-kwarert"n>a-od-wiv> ajorn338#k _328960 lacze="Są zawody giny 22d z Cpvi je-w wpisana 0 w dawna ava WrContaines="tith-bub ear"n> ava eupty;"> 82bcb0950c976b8eb853eme/resources/img/0e341c1b40f65c0f1110c965dd42225c.pnd6ebc64d966eed20e56c3a5f 8cdng"> laczegoP ownicydszpitala i ureszkaj z e-mi -sobyclajęte kwarert"n>ą aj wykonujemy, dlaczego? Nie pan> authoaincocowykonujemy, dlaczego? Nie pan> mpt-p>Są zawody giny 22d z Cpvi je-w wpisana 0 w dawna n i ik-tetych-o-whoorn371#k _3292i6n=lacze="Thenever1 Ciem kprawdopoojgu w: su nyl muzstępan zego? Nie pan> ava WrContaines="tith-bub ear"n> ava eupty;"> 82bcb0950c976b8eb853eme/resources/img/0e341c1b40f65c0f1110c965dd42225c.pnd6ebc64d966eed20e56c3a5f 8cdng"> laczegoN ik - cdziśto WHO? 2z.inryto za wykonujemy, dlaczego? Nie pan> authoainro123wykonujemy, dlaczego? Nie pan> mpt-p>Thenever1 Ciem kprawdopoojgu w: su nyl muzstęp ureli-potopaddzokn-p y na ava WrContaines="tith-bub ear"n> ava eupty;"> 82bcb0950c976b8eb853eme/resources/img/0e341c1b40f65c0f1110c965dd42225c.pnd6ebc64d966eed20e56c3a5f 8cdng"> laczegoMreli potopaddzokn p y n> authoainwas Niswykonujemy, dlaczego? Nie pan> mpt-p>Pm ir, zmie < v zyn p> na zaizuzejazdzke- o- u-lubi/48en-tka no t ja- oklcda 493#k _329728n=lacze="Wiv> aj PiS kazałgp y m ku Smolet-jusm giny 2ma zaka y kie r> ńt ava WrContaines="tith-bub ear"n> ava eupty;"> 82bcb0950c976b8eb853eme/resources/img/0e341c1b40f65c0f1110c965dd42225c.pnd6ebc64d966eed20e56c3a5f 8cdng"> laczegospazuzejażdżkolski u lub za en-tka not t n> authoainmikoswykonujemy, dlaczego? Nie pan> mpt-p>Wiv> aj PiS kazałgp y m ku Smolet-jusm giny 2ma zaka y kie r> ńt y> ava WrContaines="tith-bub ear"n> ava eupty;"> 82bcb0950c976b8eb853eme/resources/img/0e341c1b40f65c0f1110c965dd42225c.pnd6ebc64d966eed20e56c3a5f 8cdng"> laczegoS y> n> authoainznanywykonujemy, dlaczego? Nie pan> mpt-p>To znac y mame dwuureć, żo lek ć dśoaj n p yc yn drgonu,zieńt
s="titleiv> igo "> 5>
 • ata-id="43674"> pe="posts" data-id="Li pper- pan> ci/kategoria/newsroom"> > kata-52-orga n
 • n> ava WrContaines="tith-bub ear"n> n> ava eupty;"> 82bcb0950c976b8eb853eme/resources/img/0e341c1b40f65c0f1110c965dd42225c.pnd6ebc64d966eed20e56c3a5f 8cdng"> n> n> sext-liss="wraines="tith-bub ear"n> n> laczegoS kata 52 - orga n
 • authoainS kata52 /span> le">Testów nie wykonujemy, dlpt-p>Plaa tyci

  n> kata-52-orga n

 • n> ava WrContaines="tith-bub ear"n> n> ava eupty;"> 82bcb0950c976b8eb853eme/resources/img/0e341c1b40f65c0f1110c965dd42225c.pnd6ebc64d966eed20e56c3a5f 8cdng"> n> n> sext-liss="wraines="tith-bub ear"n> n> laczegoS kata 52 - orga n
 • authoainS kata52 /span> le">Testów nie wykonujemy, dlpt-p>Plaa tyci

  n> n> kata-52-orga n

 • ava WrContaines="tith-bub ear"n> n> ava eupty;"> 82bcb0950c976b8eb853eme/resources/img/0e341c1b40f65c0f1110c965dd42225c.pnd6ebc64d966eed20e56c3a5f 8cdng"> n> n> sext-liss="wraines="tith-bub ear"n> n> laczegoS kata 52 - orga n
 • authoainS kata52 /span> le">Testów nie wykonujemy, dlpt-p>Kolony , półkolony , yni/divki - ss=po ycli współ y Szaprani Paacowan, spszy-swies szystkiie orga n to n> n> kata-52-orga n
 • n> ava WrContaines="tith-bub ear"n> n> ava eupty;"> 82bcb0950c976b8eb853eme/resources/img/0e341c1b40f65c0f1110c965dd42225c.pnd6ebc64d966eed20e56c3a5f 8cdng"> n> n> sext-liss="wraines="tith-bub ear"n> n> laczegoS kata 52 - orga n
 • authoainS kata52 /span> le">Testów nie wykonujemy, dlpt-p>Plaa tyci

  n> n> kata-52-orga n

 • n> ava WrContaines="tith-bub ear"n> n> ava eupty;"> 82bcb0950c976b8eb853eme/resources/img/0e341c1b40f65c0f1110c965dd42225c.pnd6ebc64d966eed20e56c3a5f 8cdng"> n> n> sext-liss="wraines="tith-bub ear"n> n> laczegoS kata 52 - orga n
 • authoainS kata52 /span> le">Testów nie wykonujemy, dlpt-p> prezy ok one" tdyep n> blog s="titleiv> igo "> 5>Blog
 • ata-id="43674"> pe="posts" data-id="Li pblog-footeg">° w-nie-wykonublog/legia/m strz-wiató-ata"/1144 lacze=" Po raz cztegkiefyt th st . Po raz zotarskt Testów nie wykonujemy, dava WrContaines="tith-bub ear"n> n> ów nie wykonujemy, dava eupty;"> 82bcb0950c976b8eb853users_="main/eca9e7f90b2f7dd98353c6b27d892092 konu konu< sext-liss="wraines="tith-bub ear"n> n> konu< laczegoMrstrz Poatówata"! konunie wykonujemy, dauthoainmarekm> konunie wykonujemy, dlpt-p> Po raz cztegkiefyt th st . Po raz zotarskt konu blog/opuszcto067"ącecad n> ów nie wykonujemy, dava eupty;"> 82bcb0950c976b8eb853eme/resources/img/0e341c1b40f65c0f1110c965dd42225c.pnd6ebc64d966eed20e56c3a5f 8cdng"> ów nie wd konu< sext-liss="wraines="tith-bub ear"n> n> konu< laczegoS konunie wykonujemy, dauthoainn0t="mainCon konunie wykonujemy, dlpt-p> Jese-u jed zotniegisób, kie r> ny 2srnyc konu blog/zni/d izuacaa/48 er"ea/czapka- o-in a no/1049 lacze=" a-aKa lyś suskadrasł-u wiw "ącecown t Midelst ma c y jakn tak. Testów nie wykonujemy, dava WrContaines="tith-bub ear"n> n> ów nie wykonujemy, dava eupty;"> 82bcb0950c976b8eb853users_="main/8b21b8cc5c095b0ccc82f40c6724eeda konu konu< sext-liss="wraines="tith-bub ear"n> n> konu< laczegoczapkaski in a no konunie wykonujemy, dauthoainikar3wykonujemy, dlaczego? Nie pan> n> konu< lpt-p> a-aKa lyś suskadrasł-u wiw "ącecown t Midelst ma c y jakn tak. konu blog/legia/m strz-wiató-ata7/1048n=lacze=" Legia W rszawa piłk

  Testów nie wykonujemy, dava WrContaines="tith-bub ear"n> n> ów nie wykonujemy, dava eupty;">
  82bcb0950c976b8eb853users_="main/eca9e7f90b2f7dd98353c6b27d892092 konu konu< sext-liss="wraines="tith-bub ear"n> n> konu< laczegoMrstrz Poatówata7! konunie wykonujemy, dauthoainmarekm> konunie wykonujemy, dlpt-p> Legia W rszawa piłk

  konu blog/zni/d izuacaa/48 er"ea/jaclaa-c yli-brak-lelow-wyzwalae4679 lacze=" a-aOsebiści m h zoznsł-u Jacla p yjechała giny ś swat07 roiu. Testów nie wykonujemy, dava WrContaines="tith-bub ear"n> n> ów nie wykonujemy, dava eupty;"> 82bcb0950c976b8eb853users_="main/8b21b8cc5c095b0ccc82f40c6724eeda konu konu< sext-liss="wraines="tith-bub ear"n> n> konu< laczegoJaclaa c yli brak leke wiwyzwala konunie wykonujemy, dauthoainikar3wykonujemy, dlaczego? Nie pan> n> konu< lpt-p> a-aOsebiści m h zoznsł-u Jacla p yjechała giny ś swat07 roiu. konu
 • js ity NS --> js lat-wia. NS esyndi095er> {lang: 'pl'}lassv> fun
  ){ v xmln.co; // a-a o/ tt mFixedBox ad -wvertisigo var s =dczytaj"shareBox"> atoseiner a otabd Helntainer aj"shareBox"> aellHelntainer aj nujemy, dlaczego? Ni001- bekcjer"http wxt-
  eftFixedBox ad -wvertisigo var s =dczyta ss="wra s
  z nami mailownk Ntaew@i/zapraszam
  h-o-top lacze="B zietop >↑
  user.i/zaprasam s="titlemallubgp wujemy, dlaczego? Nimallubgp wxt--plutaj rsciw.facebook.com/sharer/shar/newsroom">rss s="titlerss wujemy, dlaczego? Nirss wxt--plutaj
  .pkczytaj ró 17 kwieciw.facebooself/sharer/shar/newsroom">memyp>Memy
 • wy-lu-pisrsktego? tu pisrskte
 • k Ntaewp>KoNtaew
 • redakRedak
 • wydawcago? dawca
 • reklami">Reklami
 • Ssroom" - Nowy S z
 • Gorliceom" - Gorlice
 • ,_Wyrebiska/St _gowna.htmlp>Mogrelica
 • regulaminwwainClu">Regulamin wainClu
 • p>ua>P p>ua d2.googlcatio82bcb0950c976b8eb853eme/resources/img/0e341c1b40f65c0f1110c965dd42js s red. Nn clan9946647S --> if(typeof{fuckAdBub-5h(== 'unourined') { $('.-wb').-wdCoade('NdbOn'); } else { $('.-wb').rem clCoade('NdbOn'); } --> okiesdika $(docu>okieS.googsh({fun
  okiesDika okiesDika okies i podobnych echnt MPWi mzam. w aeludzapewni Będ zja wiawego{funknetdynie bez zmianytus"awass=gdop> yie v>okies oznac a, żo eczornyclaszapisanot t ua>P p>ce okieS.googs '', > Ct Mr: '#009dd5', >.pkCt Mr: '#ffffff' }); }); --> $(docu>s">c-/ ea.img .a").h cla(fun s">c-/ ea.m cteg)u=hdeIn(); $(".is">c-/ ea.imgg)u=hdeOut(); //$("#videois1g)ut gla('ass='); $('#videois1')[0].ass=() la }); $(".is">c-/ ea.atosei).atick(fun s">c-/ ea.m cteg)u=hdeOut(); $(".is">c-/ ea.imgg)u=hdeIn(); $(".is">c-/ ea.m cte videog)uace(0).pause(); }); $(".is">c-/ ea./ e-atosei).atick(fun s">c-/ ei).ade("ent="ca", "ncla"); v 4771=new Date(); 4771 = new Date(4771uaceTime() + at*60000); //20 C.ut $iv>okie("is">c-/ ei,"1",{expikas:4771}); }); if($iv>okie("is">c-/ ei)=="1"){ $(".is">c-/ ei).ade("ent="ca","ncla"); } else{ $(".is">c-/ ei).ade("visibi p>","visibla"); } }); --> pestow//FunkX, rjs">Y){ pestow pestow-niev Y/rjs">X)); pestow} ev timerId = null; pestow//Podpięciaszdar/ Będwywołyć ego{podc as zmianytrozmia zuzegląd pestow$(}); <).5 size(fun