Środa, 29 kwietnia
Rita, Donata, Robert, Roberta, Bogusław, Hugon, Piotr

Mniej przestępstw w 2018 roku

04.02.2019 06:00:00 PAN 2 1164

Mniej przestępstw kryminalnych, w tym kradzieży, rozbojów czy uszkodzenia mienia. W 2018 roku, w porównaniu do analogicznego okresu poprzedzającego roku, odnotowano spadek przestępczości, w tym przestępstw szczególnie społecznie uciążliwych, przy jednoczesnym wzroście ich wykrywalności.

- To wszystko jest wynikiem codziennej, ciężkiej pracy funkcjonariuszy i pracowników policji na rzecz obywateli, co wpływa na wysokie poczucie bezpieczeństwa - 93% Polaków deklaruje, że w okolicy, gdzie zamieszkuje jest bezpiecznie - informuje Komenda Główna Policji. - Dokonując oceny stanu przestępczości za 2018 r., po raz kolejny na terenie Polski zauważalne jest ograniczenie przestępczości, co ma bezpośredni wpływ na wysoki wskaźnik poczucia bezpieczeństwa mieszkańców oraz obrazuje skalę skuteczności policji, a jednocześnie rekordowe wskaźniki poczucia bezpieczeństwa Polaków – 93% czuje się bezpiecznie w okolicy, gdzie mieszka.

Policja obserwuje wzrost wykrywalności przestępczości ogółem do 74,1% w 2018 r. Jednocześnie zauważalny jest trend spadkowy liczby popełnionych przestępstw do jednej z najniższych w historii – 795 444 w roku 2018 r. W zwalczaniu przestępczości kryminalnej obserwowany jest trend spadkowy tego rodzaju przestępczości do 517 429 w 2018 r. - to najmniej od lat.

Policja dużą wagę przywiązuje również do ścigania sprawców z grupy tzw. siedmiu kategorii przestępstw kryminalnych, godzących w podstawowe wartości jakimi są życie i zdrowie człowieka oraz mienie. Są to przestępstwa szczególnie dokuczliwe dla osób, które zazwyczaj nie mają do czynienia z przestępczością zorganizowaną, gospodarczą (ekonomiczną) i korupcyjną, a znacznie częściej spotykają się z tzw. przestępczością pospolitą, taką jak: bójka i pobicie; kradzież cudzej rzeczy; kradzież samochodu i poprzez włamanie; kradzież z włamaniem; rozbój, kradzież i wymuszenie rozbójnicze; uszkodzenie rzeczy; uszczerbek na zdrowiu. Liczbę tych czynów zabronionych ograniczono do 231 329 w 2018 r.

Jednocześnie w wyniku skutecznych i efektywnych działań policji poprzedzonych analizami zagrożeń przestępczością (w 7 kategoriach), obserwuje się wzrost jej wykrywalności. Ustalanie i zatrzymanie sprawców przestępstw pozwala pociągnąć ich do odpowiedzialności karnej, a szczególnie w ostatnich latach skutecznie pozbawić ich korzyści majątkowych pochodzących z dokonanych przestępstw. Tendencje spadkowe dotyczą każdego rodzaju czynów (z 7 kategorii), przy czym największe ograniczenia nastąpiły w: kradzieżach cudzej rzeczy – z 214 959 w 2013 r. do 103 164 w 2018 r.; rozbojach, wymuszeniach i kradzieżach rozbójniczych – z 19 533 w 2013 r. do 6 801 w 2018 r.; kradzieżach pojazdów i poprzez włamanie – z 14 930 w 2013 r. do 9 068 w 2018 r.udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in