Niedziela, 23 września
Tekla, Bogusław, Linus, Liwiusz

Miasto chce przejąć pływalnię od powiatu

16.04.2018 07:28:26 PAN 6 4891

Z końcem minionego roku upłynął termin ważności projektu w ramach którego wybudowano Pływalnię Limanowską. Inwestorzy – samorządy powiatu i miasta Limanowa – ustalili wcześniej, że przed upływem sześciu miesięcy po zakończeniu tego okresu strony podejmą decyzję co do formy organizacyjno-prawnej dalszego działania obiektu.

Na początku tego roku Zarząd Powiatu przedstawił władzom miasta informacje o rozwiązaniach, możliwych do zastosowania z perspektywy samorządu powiatowego. To sześć wariantów.
Pierwszym wariantem jest przezkazanie obiektu miastu na zasadzie darowizny, przy jednoczesnym zobowiązaniu powiatu do pokrywania połowy kosztów funkcjonowania basenu. To rozwiązanie będzie się jednak wiązało z koniecznością zwrotu części podatku VAT w kwocie ponad 1 mln zł, które oba samorządy mają pokryć po połowie.
Kolejna opcja sprowadza się do tego, że Pływalnię Limanowską nadal prowadzi powiat, tworząc jednostkę budżetową. I w tym przypadku jest możliwość podzieleniem się kosztami funkcjonowania obiektu.
Rozwiązanie trzecie to przekształcenie pływalni w spółkę prawa handlowego, w której udziałami po połowie podzieliłoby się powiat i miasto. Czwarta możliwość sprowadza się do dzierżawy nieruchomości w drodze przetargu, piąta zaś do pozostawienia obecnej formy organizacyjnej. Ostatnia, szósta opcja to koncesja na usługi – obiekt były prowadzony przez wybrany podmiot na podstawie umowy, w której zostałyby określone szczegółowe warunki i wymagania.
Z korespondencji pomiędzy samorządami wynika, że władze miasta skłaniają się ku pierwszemu rozwiązaniu – są gotowe przejąć prowadzenie Pływalni Limanowskiej.
- Proponujemy aby Pływalnię Limanowską w następnym okresie prowadziło miasto Limanowa na podstawie umowy dzierżawy z przyrzeczeniem darowizny po okresie pięciu lat od podpisania umowy dzierżawy, przy założeniu że Powiat Limanowski uruchomi program pływania dla dzieci i młodzieży z gmin powiatu limanowskiego - piszą władze miasta.
Program realizowany byłby co najmniej przez 20 lat i polegał na dofinansowaniu biletu wstępy na basen dla uczniów na zajęcia z nauki pływania bądź zajęcia wychowania fizycznego na pływalni. W każdym kolejnym roku budżetowym powiat miałby przeznaczać na ten cel z własnej kasy środki w wysokości 550 tys. zł. Zarząd Powiatu do tej pory nie odpowiedział na propozycję władz miasta.
Do sprawy będziemy powracać.
udostępnij
Komentarze (0)
Komentarze
Nowe
Popularne
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in