Konsultacje założeń - 1,54 miliarda euro dla Małopolski

27.01.2021 08:19:00 top 7 2942

Małopolska. Trwają konsultacje założeń Umowy Partnerstwa – najważniejszego dokumentu określającego, w co zostaną zainwestowane Fundusze Europejskie przez najbliższe siedem lat. Kolejne konsultacje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zorganizowało w województwie małopolskim. W nowej perspektywie funduszy unijnych ten region może liczyć na co najmniej 1,5 miliarda euro ze środków z polityki spójności, a także na 247 milionów euro z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Trwają konsultacje założeń Umowy Partnerstwa – najważniejszego dokumentu określającego, w co zostaną zainwestowane Fundusze Europejskie przez najbliższe siedem lat. Kolejne konsultacje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zorganizowało w województwie małopolskim. W nowej perspektywie funduszy unijnych ten region może liczyć na co najmniej 1,5 miliarda euro ze środków z polityki spójności, a także na 247 milionów euro z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

W spotkaniu konsultacyjnym z samorządowcami, mieszkańcami i przedsiębiorcami z regionu wziął udział Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej. Wydarzenie odbyło się 26 stycznia online.

– Województwo małopolskie sprawnie i efektywnie wykorzystuje fundusze unijne dostępne w obecnym programie regionalnym na lata 2014-2020. W kolejnej perspektywie finansowej na lata 2021-2027 Małopolska może liczyć na 1,54 miliarda euro w ramach polityki spójności – mówił wiceminister Waldemar Buda podczas wtorkowego spotkania.

Wiceminister dodał, że do podziału pozostaje ponad 7 miliardów euro na wszystkie programy regionalne. Środki te zostaną podzielone na województwa po negocjacjach kontraktu programowego. Jeśli marszałek przedstawi dobre inwestycje i dobrze je uargumentuje, województwo ma szansę otrzymać dodatkowe środki.

Województwo małopolskie jest również jednym z sześciu województw, wraz ze śląskim, dolnośląskim, łódzki, lubelskim i wielkopolskim, które zostało objęte Funduszem Sprawiedliwej Transformacji. Celem FST jest finansowanie działań służących łagodzeniu skutków społecznych i gospodarczych transformacji w kierunku zielonej gospodarki.

– Z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji Małopolska otrzyma 247 milionów euro. Obszarem szczególnie narażonym na negatywne skutki transformacji energetycznej jest przede wszystkim podregion oświęcimski. W sektorze wydobycia węgla pracuje niemal 11 tysięcy osób – zaznaczył wiceminister Waldemar Buda.

Pieniądze unijne trafią do województwa małopolskiego również z Funduszu Odbudowy oraz programów krajowych finansowanych ze środków polityki spójności.

– W perspektywie 2014-2020 w województwie małopolskim dofinansowano inwestycje z programów krajowych kwotą 11,7 miliardów złotych. Pod tym względem województwo ma trzecie miejsce w Polsce po mazowieckim i śląskim. W nowej perspektywie województwo ma szansę pozostać w czołówce inwestycji finansowanych z programów krajowych – zaznaczył wiceminister Buda.

Programujemy najbliższe lata

Podobnie jak w latach 2014-2020 również w nowej perspektywie około 60% funduszy z polityki spójności trafi do programów realizowanych na poziomie krajowym. Pozostałe 40% otrzymają programy regionalne zarządzane przez marszałków województw. Łącznie w ramach polityki spójności i FST Polska ma do dyspozycji 76 miliardów euro.

Pieniądze na programy regionalne podzielono według algorytmu opartego na obiektywnych kryteriach, między innymi na liczbie ludności i PKB na mieszkańca. 75% środków zostało już podzielonych, a 25% przeznaczono na rezerwę programową do podziału na późniejszym etapie programowania w czasie negocjacji kontraktu programowego.

– W najbliższych latach fundusze unijne wraz z pieniędzmi z budżetu państwa będą wspierać najważniejsze potrzeby Polski. Będziemy inwestować w innowacje, przedsiębiorczość, cyfryzację, infrastrukturę, ochronę środowiska, energetykę, edukację i kapitał społeczny – wyliczał wiceminister.

Kolejne etapy prac

Na szczeblu unijnym kończą się prace nad rozporządzeniami na nową perspektywę. Polska jest na etapie konsultacji społecznych projektu Umowy Partnerstwa. Konsultacje rozpoczęły się 18 stycznia. Pierwsze spotkanie online dotyczyło województwa śląskiego.

Uwagi do założeń przedstawionych w Umowie Partnerstwa można zgłaszać do 22 lutego za pomocą formularza dostępnego na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl.

Po przyjęciu Umowy Partnerstwa przez rząd i projektów programów regionalnych przez zarządy województw odbędą się formalne negocjacje programów i Umowy Partnerstwa z Komisją Europejską.

– Jeszcze w 2021 roku chcemy inwestować Fundusze Europejskie dostępne w nowej perspektywie – mówił podczas spotkania wiceminister Waldemar Buda.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in