Czwartek, 18 października
Juliusz, Łukasz, Julian, Bogumił, Hanna, Klementyna

Kolejny przetarg, ale z nowymi zasadami

28.05.2018 07:00:03 PAN 5 5765

Limanowa. W minionym tygodniu władze miasta Limanowa ogłosiły kolejny przetarg na sprzedaż nieruchomosci zabudowanej hotelem „Siwy Brzeg”. Samorząd zmienił warunki sprzedaży w punktach dotyczących m.in. koncepcji przebudowy i wysokości kary umownej.

Pierwszy przetarg na sprzedaż miejskiego hotelu został przeprowadzony w połowie kwietnia i zakończył się wynikiem negatywnym. Co prawda, na kilka tygodni przed terminem znalazły się podmioty potencjalnie zainteresowane zakupem, którym samorząd udostępnił wersję elektroniczną koncepcji przebudowy obiektu wraz z kosztorysem inwestorskim, jednak żaden z nich ostatecznie nie wpłacił wymaganego wadium i licytacja nie doszła do skutku.
Cena wywoławcza za zabudowaną działkę przy ul. Bronisława Czecha o powierzchni 0,3085 ha pozostała niezmieniona – to 3 mln zł. Przetarg odbędzie się w dniu 26 lipca o godz. 10:00 w budynku Urzędu Miasta Limanowa. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 200 tys. zł.
Miasto wprowadziło pewne zmiany w warunkach sprzedaży. Przede wszystkim, wydłużono okres w którym nowy właściciel będzie zobowiązany do zagospodarowania obiektu – z trzech do pięciu lat, liczonych od daty podpisania umowy. Podobnie jak w przypadku poprzedniego postępowania, warunkiem jest by po przebudowie budynek realizował funkcję hotelową jako dominującą – co najmniej 60% powierzchni użytkowej musi zostać przeznaczona właśnie na ten cel. Wykreślono zapis, że w hotelu powinno się znaleźć „co najmniej 60 miejsc hotelowych przeznaczonych dla nieograniczonego kręgu korzystających”.
Miasto wraz z hotelem sprzedaje opracowany projekt, ale już nie wymaga, by przebudowa była realizowana według niego – dopuszcza modernizację według nowo opracowanego projektu zgodnie z oczekiwaniami nabywcy i nie będzie ingerować m.in. w wysokość budynku. Samorząd oczekuje jedynie, że elewacja będzie spójna architektonicznie z nowo przebudowywanym budynkiem stanowiącym siedzibę Limanowskiego Domu Kultury. W pozostałym zakresie nabywca ma zagwarantowaną swobodę.
Niewywiązanie się z warunków przetargu jest obciążone rygorem naliczenia kary umownej. Jej wysokość została zmniejszona o połowę – z 1 mln do 500 tys. zł. Samorząd zabezpiecza sobie również prawo do odkupu nieruchomości w terminie do sześciu lat od momentu zawarcia umowy, jeżeli nabywca nie zrealizuje inwestycji zgodnie z określonymi warunkami.
udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in