Piątek, 20 września
Filipina, Eustachy, Euzebia, Faustyna, Renata

Kolejne kroki w walce o czystsze powietrze

14.03.2019 10:22:00 top 9 3956

Małopolska intensyfikuje wysiłki w walce o czystsze środowisko. Wnioski dotyczące m.in. usprawnienia komunikacji z mieszkańcami i wzmocnienia współpracy w trosce o jakość powietrza w regionie skierował do samorządów oraz stosownych organów kontrolnych wicemarszałek województwa Tomasz Urynowicz.

Wicemarszałek Tomasz Urynowicz skierował do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz do Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej wnioski o przygotowanie programu kontroli placówek handlowych i punktów sprzedaży na obszarze całego regionu. Kontrole miałyby dotyczyć niezgodnej z prawem sprzedaży kotłów na paliwa stałe, które nie spełniają wymagań w zakresie emisji zanieczyszczeń, oraz norm jakości sprzedawanego mieszkańcom regionu węgla. Weryfikowane miałoby być również wypełnianie obowiązku wydawania świadectw jakości węgla.

Liczymy na ścisłą współpracę w zakresie eliminowania przypadków naruszeń przepisów związanych z jakością paliw stałych. Nasze wspólne działania w tym zakresie będą odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców Małopolski, którzy wymagają od władz i instytucji publicznych podjęcia niezbędnych kroków w celu poprawy jakości powietrza

– napisał wicemarszałek Urynowicz.

Ponadto, w związku z rozwojem działań programu EkoMałopolska, której jednym z kluczowych założeń jest nawiązanie współpracy z mieszkańcami w zakresie walki o czyste środowisko, wicemarszałek Urynowicz skierował do samorządów prośbę dotyczącą usprawnienia systemu informowania o zanieczyszczaniu powietrza. Ma to związek z planowanym uruchomieniem formularza kontaktowego do zgłoszenia podejrzeń nieprzestrzegania zapisów uchwały antysmogowej, który będzie przekazywał informację do właściwych organów. Docelowo powstanie również aplikacja mobilna oraz system monitorowania zgłoszeń. Powiadomienia mają dotyczyć m.in. spalania odpadów, eksploatacji kotłów i kominków niespełniających wymagań uchwały antysmogowej oraz sprzedaży węgla złej jakości. Zgłoszenia mieszkańców będą kierowane do właściwych jednostek samorządu terytorialnego (gmin) lub Wojewódzkiej Inspekcji Handlowej z prośbą o przeprowadzenie kontroli oraz poinformowanie Urzędu Marszałkowskiego o wynikach podjętych działań.

Poprawa stanu środowiska, a szczególnie jakości powietrza jest jednym z priorytetów Województwa Małopolskiego. Wierzymy, że wspólnie z samorządami możemy osiągnąć więcej w walce o czystsze powietrze dla Małopolan

– mówi wicemarszałek Urynowicz.

udostępnij
Komentarze (0)
Komentarze
Nowe
Popularne
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in