Poniedziałek, 18 marca
Cyryl, Edward, Boguchwała, Narcyz, Zbysław

Jak pomóc ludziom, którzy wychodzą z więzienia?

27.11.2015 13:15:05 0 1441

Od poniedziałku do środy (25-27.11) 2015 roku) sześćdziesięciu przedstawicieli instytucji zajmujących się pomocą postpenitencjarną w Małopolsce dyskutowało podczas konferencji szkoleniowej w Krynicy Zdroju.

Kuratorzy sądowi, sędziowie, funkcjonariusze Służby Więziennej, przedstawiciele instytucji pomocy społecznej, urzędów pracy i organizacji pozarządowych oraz uczelni wyższych zastanawiali się nad stanem obecnym i szansami readaptacji społecznej osób pozbawionych wolności, dobrego przygotowania do opuszczenia więzienia, co w rezultacie ma wpłynąć na ograniczenie powrotności do przestępstwa.

Spotkaniemiało na celu głębsze poznanie aktualnego stanu pomocy postpenitencjarnej w regionie oraz określenie potrzeb i szans współpracy pomiędzy różnymi podmiotami.

Przedstawiono też przykłady tzw. dobrych praktyk realizowanych przez instytucje rządowe, samorządowe i „trzeci sektor” – stowarzyszenia, fundacje: programy readaptacji realizowane przez funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej, zakres działań podjętych przez Centrum Pomocy Postpenitencjarnej w Nowym Sączu, Małopolskie Stowarzyszenie Probacja, Urząd Wojewódzki w Krakowie, czy Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Konferencja skupiła praktyków, którzy na co dzień ponoszą trud pracy ze sprawcą przestępstwa i jego środowiskiem.

Pomoc postpenitencjarna jest rozumiana przez nas jako działanie zmierzające do poprawy społecznego i indywidualnego funkcjonowania opuszczającego więzienie i ograniczenie przez to powrotności do przestępstwa. Takie rozumienie społecznej readaptacji i celu kary pozbawienia wolności ogniskuje się wśród innych działań wzmacniających system bezpieczeństwa. Inwestując w poprawę funkcjonowania społecznego sprawcy, w jego szkolenia i terapię oraz pomoc jego rodzinie inwestujemy w nasze otoczenie i naszą przyszłość. Opuszczający więzienia przecież nie trafiają w próżnię, stają się naszymi sąsiadami i zależy nam na tym, aby nie łamali prawa – powiedział major Tomasz Wacławek, specjalista Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Krakowie.

- Sprawne i wydajne świadczenie pomocy byłym więźniom, jako element systemu przeciwdziałania recydywie, ma istotny wpływ na ograniczenie kosztów społecznych z nią związanych. Pomoc postpenitencjarna jest również zależna od jakości współpracy pomiędzy podmiotami jej udzielającymi. Lepszy przepływ informacji, wzajemne wsparcie poszczególnych służb oraz spójne, podmiotowe i interdyscyplinarne podejście do specyficznych potrzeb osób opuszczających jednostki penitencjarne, pozwalają kreować adekwatną ofertę pomocową. Dotychczasowa dobra współpraca oraz zapoczątkowane w br. w Krynicy spotkania pozwolą również sformułować rekomendacje, które zostaną przedstawione Małopolskiej Radzie ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym oraz będą służyć dalszemu rozwojowi systemu pomocy w regionie – dodał Krzysztof Jasiński, zastępca Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego w Nowym Sączu.

- Skuteczne i mądre wspieranie procesu powrotu skazanych na wolność po odbyciu kary to działanie adresowane do osób przygotowujących się do wolności, ale też dla nas, będących na wolności. Wszyscy mamy wspólny interes – chodzi o to, by osoby które kończą odbywanie kary nie wróciły na drogę przestępczą, by pozytywnie zafunkcjonowały w środowisku do którego wracają, wśród nas. Ta trzydniowa wymiana doświadczeń, pierwszy raz w Małopolsce w tak szerokim gronie specjalistów, zaowocuje konkretnymi działaniami. Oprócz wielu przykładów z różnych części Polski, niezwykle zainspirowały mnie programy wsparcia dzieci osób przebywających w zakładach karnych. Jak pokazują badania, utrzymanie więzi rodzinnych o prawie 40% zmniejsza powrotność do przestępstwa. Będziemy chcieli o ten aspekt poszerzyć zakres działań prowadzonego przez nas Centrum Pomocy Postpenitencjarnej w Nowym Sączu – mówi Marcin Kałużny, Prezes Stowarzyszenia Sursum Corda.

Wśród uczestników i prelegentów był również Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. Konstytucyjnych Praw Rodziny – Anna Andrzejewska, Prezes Sądu Okręgowego w Nowym Sączu – Mieczysław H. Kamiński i Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Krakowie – płk Krzysztof Trela.

Konferencja została zorganizowana przez czterech partnerów, których łączy potrzeba efektywnej pracy ze sprawcą przestępstwa i jego środowiskiem: Sąd Okręgowy w Nowym Sączu, Stowarzyszenie Sursum Corda z Nowego Sącza, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Krakowie i Krakowskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych.

W ostatnim dniu konferencji zostało też podpisane porozumienie dotyczące współpracy pomiędzy Krakowskim Stowarzyszeniem Kuratorów Sądowych a Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Krakowie oraz Stowarzyszeniem Sursum Corda w Nowym Sączu, a Krakowskim Stowarzyszeniem Kuratorów Sądowych.

fot. Artur Kobos.

udostępnij
Komentarze (0)
Komentarze
Nowe
Popularne
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in