Poniedziałek, 19 listopada
Elżbieta, Seweryn, Seweryna, Salomea, Matylda, Maksym, Faustyna, Paweł

Do 2030 r. zadłużona gmina wyda prawie 9 mln zł na odkup nieruchomości

31.01.2018 07:14:58 PAN 32 7427

Do 2030 roku gmina Jodłownik zamierza odzyskać wszystkie sprzedane „nie na zawsze” nieruchomości. Łączna kwota odkupu to 8 mln 879 tys. zł. Na sam koniec samorząd zostawia odkupienie niespełna hektarowej działki w Szczyrzycu – rzeczoznawca wycenił ten grunt na 997 tys. zł, gmina sprzedała go parabankowi za prawie 5 mln zł.

W ostatnich latach gmina Jodłownik zbyła w ramach sprzedaży zwrotnej kilka nieruchomości znajdujących się w Górze Świętego Jana, Szczyrzycu i Krasnem-Lasocicach. Łączna kwota, którą w ten sposób pozyskał samorząd, to 8 mln 879 tys. zł. Jednocześnie gmina zobowiązała się do płacenia dwóch firmom – nabywcom nieruchomości – czynszów dzierżawnych, a następnie, po upływie czasu określonego w umowach, odkupu nieruchomości po tej samej cenie. Transakcje te noszą więc cechy kredytu, choć nie są tak nazywane.
Gmina w przyjętej niedawno Wieloletniej Prognozie Finansowej przewiduje, że wszystkie nieruchomości zostaną odkupione w ciągu 12 lat, począwszy od 2019 do 2030 roku. Odkup działek planowany jest w wydatkach majątkowych, czyli części budżetu przewidzianej na inwestycje.
W 2019 roku samorząd zamierza odkupić nieruchomość w Krasnem Lasocicach za kwotę 945 tys. zł oraz dwóch działek w Górze Św. Jana za kwotę 255 tys. zł. Łącznie w przyszłym roku gmina wyda na odkup nieruchomości 1,2 mln zł.
Na 2020 rok przewidziano odkup czterech działek za łączną kwotę 876 tys. zł. W następnym, 2021 roku koszt odkupu pięciu kolejnych nieruchomości wyniesie 913 tys. zł. Później, w 2020 roku samorząd planuje odkup ostatnich czterech działek w Górze Świętego Jana za kwotę blisko 968 tys. zł. Łącznie więc przez trzy kolejne lata z wydatków majątkowych zostanie na ten cel przekazane 2,7 mln zł.
Na sam koniec gmina zostawiła sobie odkup nieruchomości w Szczyrzycu. Od 2023 do 2026 roku, przez cztery lata będzie spłacać po 1 mln 230 tys. zł, by odzyskać działkę sprzedaną za 4,9 mln zł.
Jeszcze w listopadzie ubiegłego roku wystąpiliśmy do Urzędu Gminy w Jodłowniku z wnioskiem o udostępnienie skanów operatów szacunkowych, na podstawie których wyceniono wartość sprzedawanych nieruchomości. Na odpowiedź musieliśmy długo czekać – otrzymaliśmy ją dopiero kilka dni temu. Wynika z niej, że wszystkie operaty o które wnioskowaliśmy opracował inż. Jerzy Bujak, jednak nie wyraził on zgody na udostępnienie nam ich skanów. Gmina wskazała natomiast, że wspomniana wcześniej, niespełna hektarowa nieruchomość w Szczyrzycu, którą gmina sprzedała „nie na zawsze” za prawie 5 mln zł, została przez rzeczoznawcę wyceniona na... 997 tys. zł.
udostępnij
Komentarze (0)
Komentarze
Nowe
Popularne
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in