725 mln zł dla Sądecczyzny

11.08.2011 11:40:45 0 1166

725 mln zł przewidziano dla Nowego Sącza i Sądecczyzny w ramach „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły” ustanowionego na we wtorek przez Radę Ministrów.

- W ramach programu, dla Sądecczyzny zaplanowano między innymi stworzenie koncepcji odwodnienia i poprawy bezpieczeństwa powodziowego miasta, przebudowę i regulację koryt rzek i potoków, wykonanie map zagrożenia powodziowego, zabezpieczenie brzegów w zlewni Dunajca, budowę nowych obwałowań na rzece Poprad w miejscowości Muszyna – wylicza Monika Frenkiel z Biura Prasowego Wojewody Małopolskiego.

„Programem ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły” objęte zostanie prawie całe województwo małopolskie (96,9%) i podkarpackie (98,2%), 64,4% powierzchni województwa świętokrzyskiego, 36,5% województwa śląskiego i 11,2% województwa lubelskiego. Jego wdrażanie rozpocznie się już w tym roku, a realizacja potrwa 20 lat. Pochłonie łącznie 13 mld 151 mln zł.

Program będzie realizowany przez wojewodę małopolskiego, nad którego działalnością czuwać ma premier. Pełnomocnik będzie corocznie składał rządowi sprawozdanie z realizacji programu. Ma także informować premiera o wszystkich zagrożeniach związanych z realizacją zadań programu.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in